Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Coronavirus

Corona: Gebouwen en faciliteiten

Welke gebouwen van de UvA zijn open?

 • Amsterdam Science Park (ASP)
  • Gebouw A, B, C, D en E van Science Park 904 zijn geopend volgens reguliere openingstijden.
  • Gebouwen F en G van Science Park 904 zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur.
  • SP 107 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 19:00 uur.
  • Paviljoen FNWI is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur.

  De volgende gebouwen op ASP zijn gesloten:

  • AUC
  • Gebouw H

  Medewerkers en studenten van de FNWI en het AUC die niet thuis kunnen werken, kunnen terecht in bovenstaande open gebouwdelen van gebouw ASP 904 (entree alléén via de hoofdingang). Met vragen kunnen medewerkers zich melden bij de receptie in de hal van gebouw 904.

  Geautoriseerde toestemming

  Medewerkers die toch in de gesloten gebouwen of gebouwdelen van SP 904, of tijdens avonduren op SP 904 moeten zijn, dienen daarvoor autorisatie aan te vragen via hun bedrijfsvoerder of leidinggevende. Ook dienen zij zich te houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Voor toegang tot SP 904 in de avonduren geldt dat men zich moet melden en in-/uitschrijven bij de Meldkamer, zowel bij het betreden als verlaten van het gebouw via de nachtingang.

 • Roeterseiland Campus (REC)

  Per 15 juni zijn de volgende gebouwen op de Roeterseiland Campus beperkt open:

  • REC A via hoofdingang aan de Nieuwe Achtergracht. Er zijn geen studieplekken beschikbaar
  • REC B via hoofdingang aan de Nieuwe Achtergracht. Er zijn geen studieplekken beschikbaar.
  • REC CD via hoofdingang aan de Nieuwe Achtergracht. Toegang voor medewerkers FMG ook mogelijk via REC D hoofdingang.
  • REC E, via hoofdingang hoek Roetersstraat/Nieuwe Prinsengracht.
  • REC L en G (voor medewerkers volgens protocol), via de hoofdingang van REC G, met medewerkerspas. Studenten die aangemeld zijn voor tijdelijk kleinschalig onderwijs kunnen naar binnen via de hoofdingang van REC L.
  • REC M via de hoofdingang, alleen geopend voor medewerkers via de toegangsregeling faculteit. Webcolleges die gepland stonden in REC M worden verplaatst naar REC A.
  • REC H, alleen studenten via een reservering. Zie de website van de UB. Aangepaste openingstijden: 07.30-18.00 uur.
  • REC J/K: tot 1 juli toegangsregeling voor medewerkers via servicepunt-FS.

  Aangepaste openingstijden: 08.00 uur tot 18.00 uur
  Avond: gesloten
  Weekeinde: gesloten

 • Universiteitskwartier

  Alle gebouwen binnen het Universiteitskwartier zijn weer geopend. De panden zijn zeer beperkt toegankelijk. Wil je als medewerker werken in één van de gebouwen, stem dit dan af met je leidinggevende. Heb je als studenten toegang nodig, stem dit dan af met je studiebegeleider.

  Aangepaste openingstijden: 08.00 uur tot 18.00 uur
  Avond: gesloten
  Weekend: gesloten

  Studieplekken zijn alleen beschikbaar in de UB op basis van reservering via de website van de UB. Kijk voor de actuele informatie op uba.uva.nl.

  Het Allard Pierson Museum is open. Kijk voor meer informatie op allardpierson.nl.

Vragen over de Universiteitsbibliotheek (UB)

 • Kan ik naar de Universiteitsbibliotheek komen?

  De Universiteitsbibliotheek is geopend en studenten kunnen gebruikmaken van een beperkt deel van de studieplaatsen in de UB singel, met in achtneming van de noodzakelijke 1,5 meter afstand en uitsluitend op basis van reservering. Reserveren en meer informatie over de openingstijden van de Universiteitsbibliotheek vind je op uba.uva.nl. Kom alleen naar de UvA als je geen gezondheidsklachten hebt.

Overige vragen

 • Wordt mijn post nog bezorgd op de UvA?

  De post wordt nog steeds bezorgd in de MyPup lockerkasten. Als je geen post meer wilt ontvangen via de kasten, dan kun je een e-mail sturen aan mailcentrum@uva.nl met vermelding van het postbusnummer. De post wordt dan in bewaring genomen.

 • Hoe is de ventilatie in de gebouwen geregeld?

  De UvA volgt de RIVM-richtlijnen als het gaat om ventilatie en het onderhoud aan installaties. De ventilatie voldoet in de meeste ruimtes aan deze richtlijnen. In enkele gebouwen of ruimtes is er alleen natuurlijke ventilatie aanwezig. Voor sommige ruimtes gelden aanvullende gebruiksvoorschriften. Zo vind je bij een ongeventileerde archiefruimte bijvoorbeeld de instructie dat er maximaal 1 persoon tegelijk in de ruimte mag zijn en dat de deur open moet blijven. Naar aanleiding van de coronamaatregelen richten we de gebouwen opnieuw in. Daarbij staat de veiligheid van studenten, medewerkers en bezoekers centraal. In gangen en andere ruimtes is voldoende afstand van elkaar mogelijk als iedereen zich houdt aan het toegangsbeleid: je hebt gereserveerd of je hebt een afspraak gemaakt met je leidinggevende. In de AZ staat meer informatie over de ventilatie. Verdere vragen over ventilatie kun je stellen aan je arbocoordinator of via servicedesk-fs@uva.nl.

 • Kan ik veilig werken en studeren in de UvA-gebouwen?

  De gebouwen van de UvA worden zo ingericht dat je er kunt bewegen en verblijven op een afstand van 1,5 meter van anderen. Als het nodig is worden de routes in de gebouwen aangepast. Misschien dat je af en toe moet omlopen om je bestemming te bereiken. Bij de ingang krijg je het verzoek je handen te desinfecteren. Voorzieningen zoals toiletten en printers worden extra schoongemaakt. Maar we vragen je ook zelf je verantwoordelijkheid te nemen bij het gebruik ervan. 

  De capaciteit van de gebouwen blijft beperkt tot ongeveer 20 procent, door de noodzaak anderhalve meter afstand te houden. Als het kan, werk en studeer je thuis. Bekijk de updates voor de laatste stand van zaken.