Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Corona: Thuiswerken en -studeren

Veelgestelde vragen

Voor medewerkers

De meeste medewerkers werken al meer dan een jaar grotendeels vanuit huis. Dat blijft in veruit de meeste gevallen zo, het kabinetsbeleid is op dit punt niet gewijzigd. Het is vaak wel mogelijk om de werkdag op kantoor af te maken, bijvoorbeeld na het geven van een college. Overleg dit altijd met je leidinggevende. Als je echt niet kan thuiswerken, is er een (beperkte) mogelijkheid om naar de campus te komen. Bespreek dit met je leidinggevende.

 • Waar kan ik faciliteiten zoals een beeldscherm of toetsenbord aanvragen en advies krijgen over fysieke klachten bij thuiswerken?

  Ondanks dat er weer op kleine schaal onderwijs en onderzoek op locatie mag plaatsvinden, werken en studeren we nog zo veel mogelijk thuis.

  Thuiswerken is daarmee geen tijdelijk ongemak, de arbo-voorwaarden zijn ook voor jouw thuiswerkplek van toepassing. Dat betekent dat bijvoorbeeld een tweede scherm, een headset, een toetsenbord of goede stoel aangevraagd kunnen worden. Als het ophalen hiervan geen optie is, kun je de benodigde artikelen uit het assortiment van de UvA aanvragen. Na goedkeuring van je leidinggevende krijg je ze in bruikleen. Let op: thuiswerkfaciliteiten die op declaratiebasis worden (of al zijn) verstrekt heb je ook in bruikleen van de UvA.

  Ga naar meer informatie en het aanvraagformulier (de bruikleenovereenkomst) (Login vereist)

  Ook kun je in overleg met je leidinggevende de uren waarop je werkt aanpassen, als dat helpt. Juist door zo veel mogelijk thuis te werken, houden we de ruimte in de gebouwen vrij voor het onderzoek en onderwijs dat echt niet online kan, en voor studenten en medewerkers die vanwege persoonlijke omstandigheden niet thuis kúnnen werken.

  Bekijk enkele tips om zo gezond en duurzaam mogelijk thuis te werken

 • Waar vind ik meer informatie over Zoom?

  Om in deze tijd onderwijs te kunnen blijven leveren en ondersteunen, heeft de UvA online vergader- en onderwijssoftware Zoom aangeschaft. ICT Services heeft samen met Zoom een extra mogelijkheid toegevoegd om Zoom-meetings te beveiligen.

  Door ‘only authenticated users can join’ aan te vinken, kunnen medewerkers en studenten alleen deelnemen aan  een Zoom-meeting, door in te loggen met een UvANetID. Voor veilig gebruik van Zoom wordt geadviseerd om in te loggen met je UvAnetID en gebruik te maken van een waiting room en een wachtwoord.

 • Wat zijn de extra verlichtende maatregelen voor werkdruk bij medewerkers tijdens de coronacrisis?

  Je kan gebruikmaken van bestaande verlofregelingen (zoals vakantie-, ouderschaps-, zorg-, calamiteitenverlof en de buitengewoon verlofregeling) onder de noemer ‘coronaverlof’. Die mogelijkheid bestaat al langer, maar we zien dat nog weinig collega’s daar gebruik van maken. Het is goed om dat wel te doen, juist om verlichting te brengen op momenten dat het nodig is.

  • Kort verlof (1 tot 2 dagen) kun je het beste opnemen als ‘calamiteitenverlof’.
  • Langer verlof kun je opnemen als ‘bijzonder verlof’.

  Maak samen met je leidinggevende afspraken over de omvang en duur van het verlof. We roepen leidinggevenden op om het coronaverlof ruimhartig en soepel toe te passen. We gaan uit van maximaal 4 dagdelen per week tot en met - in ieder geval - 1 april, na die datum bekijken we of deze mogelijkheid verlengen.

  Er zijn ook mogelijkheden om het werk dat je nu doet, passender te maken. Denk aan het aanpassen van werktijden, uitstel van projecten of een herverdeling van taken binnen je team. Bespreek dit met je leidinggevende en ga samen na welke onderdelen van je takenpakket kunnen worden uitgesteld en hoe het werk het beste verdeeld kan worden. Extra inhuur kan daarbij soelaas bieden. Zo voorkomen we dat de druk bij andere leden van jouw team terechtkomt, want bijna niemand kan extra werk er nu bij hebben.

 • Kan ik kosten voor een oppas declareren?

  Veel collega's worstelen met de combinatie van het thuiswerken en thuisonderwijs voor kinderen. Daarom is er de mogelijkheid voor ouders om de kosten van extra dagopvang of een oppas te declareren als een kind verplicht thuis moet blijven vanwege maatregelen. 

  Deze regeling geldt niet als het kind in quarantaine moet vanwege een besmetting. Dan gelden de richtlijnen van de overheid rondom quarantaine.  

  Let er dan wel op dat de oppas ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en dat je een factuur krijgt. Je kunt maximaal € 10,- per uur voor 2 dagen (à 8 uur) per week declareren.

  Download het formulier voor de declaratie hier.

Voor studenten

Tips voor thuisstuderen tijdens de coronacrisis zijn te vinden in de A-Z op de studentensite.
Zie ook de informatie onder Terugkeer naar campus.

 • Ik heb thuis geen wifi en kan daardoor thuis niet online studeren of tentamens maken. Waar kan ik terecht?

  Studenten die niet thuis kunnen studeren of tentamens maken, kunnen terecht bij de studieplekken die hiervoor zijn ingericht op de campussen. Deze studieplekken dien je vooraf te reserveren. Reserveren kan via de Universiteit Bibliotheek. Kijk voor meer informatie op uba.uva.nl

  Heb je een vraag over de studieplekken op jouw campus, neem dan contact op met de Onderwijsbalie (Education Desk) van jouw faculteit. De contactgegevens vind je op student.uva.nl.

  Kom alleen naar de UvA als je geen gezondheidsklachten hebt. Als je geen plek gereserveerd hebt, dan hebben we helaas geen plek voor je. We raden je dan aan om elders een rustige plek te zoeken waar je een veilige wifi-verbinding kunt maken.

 • Mijn laptop is niet geschikt om thuis te studeren of mijn laptop is defect, gestolen of niet beschikbaar. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Als je eigen laptop niet geschikt is om thuis te studeren of je hebt even geen beschikking over je laptop, is een laptop huren de eerste optie.  Via Surfspot (je kunt hier inloggen met je studentenaccount) kun je vanaf €13,50 per maand een laptop huren. Je gaat dan een huurcontract aan voor minimaal 6 maanden. Daarna is opzeggen per maand mogelijk. Je betaalt bij start een borg van €50.
  • Ook kun je terecht bij Studie PC.
  • Daarnaast is het mogelijk een Chromebook te lenen in de bibliotheek en de verschillende faculteitsbibliotheken.
  • Mocht dit geen oplossing bieden, dan kun je contact opnemen met de onderwijsbalie van je opleiding. We kijken dan hoe we je vanuit de UvA kunnen ondersteunen bij jouw ‘studeren-vanuit-thuis-situatie’. 
 • Waar vind ik meer informatie over Zoom?

  Om in deze tijd onderwijs te kunnen blijven leveren en ondersteunen, heeft de UvA online vergader- en onderwijssoftware Zoom aangeschaft. ICT Services heeft samen met Zoom een extra mogelijkheid toegevoegd om Zoom-meetings te beveiligen.

  Door ‘only authenticated users can join’ aan te vinken, kunnen medewerkers en studenten alleen deelnemen aan  een Zoom-meeting, door in te loggen met een UvANetID. Voor veilig gebruik van Zoom wordt geadviseerd om in te loggen met je UvAnetID en als je zelf een sessie organiseert kun je gebruik maken van een waiting room en een wachtwoord.

  studentensite van de UvA.