Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. prof. dr. M. Kaika (1967) is benoemd tot hoogleraar Algemene Planologie, in het bijzonder van institutionele en theoretische grondslagen, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Apostolos Palavrakis
Fotograaf: Apostolos Palavrakis

Maria Kaika richt zich in haar onderzoek op drie onderling samenhangende thema's: stedelijke politieke ecologie, steden en crisis, en stedelijke radicale denkbeelden. Kaika is een van de grondleggers het vakgebied stedelijke politieke ecologie en zij is onderzoeksleider van het European Netwerk for Political Ecology (ENTITLE). Ze ontwikkelde  een conceptueel en methodologisch kader waarvan het uitgangspunt is dat de natuur en de stad geen afzonderlijke entiteiten zijn, maar een sociaal-ecologisch geheel, voortkomend uit dezelfde mondiale machtsstromen en metabolische processen die ook landschappen en bestaansmiddelen transformeren. Dit kader baseerde zij op kwalitatief onderzoek naar de verstedelijking van natuur in Londen, Athene en New York, en op etnografisch onderzoek naar de actoren en machtsrelaties in de ontwikkeling van EU-milieubeleid . In haar onderzoek naar stedelijke infrastructuren interpreteert Kaika de ‘banalisering’ van oude infrastructuren en de toename van nieuwe infrastructuren en gebouwen als manifestaties van perioden van crisis en verandering.

‘Geleefd proces’

Kaika’s onderzoek naar steden en crisis en steden gaat verder dan alleen de bestudering van de sociaal-ruimtelijke effecten van economisering en de recente financiële crisis. Zo bestudeert ze huisvesting en economisering van land als een ‘geleefd proces’ en kijkt ze in haar project ‘Mortgaging Lives’ naar hypotheken als een bio-politieke technologie.

Kaika gaat zich inzetten voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs, met een nadruk op een dialoog tussen het analytisch kader voor stedelijke politieke ecologie en de praktijk van de planologie. Ze richt zich vooral op de processen die ecologische ideeën kunnen vertalen naar de praktijk om tot daadwerkelijke sociaal-ecologische veranderingen te komen.

Over Maria Kaika

Kaika is sinds 2007 werkzaam aan de University of Manchester, sinds 2008 als hoogleraar Human Geography. Daarnaast is ze honorary fellow van het Manchester Architecture Research Centre. Zij is zij co-hoofdredacteur van het International Journal of Urban and Regional Research en redactielid van European Urban and Regional Studies en Human Geography. Kaika promoveerde aan de Universiteit van Oxford op het proefschrift Modernity and the Urban Spaces of Produces Nature.