Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. Dr. B.B. Hogenboom (1967) is benoemd tot hoogleraar Latijns-Amerikastudies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij wordt tevens directeur van CEDLA, het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika van de UvA.

Hogenboom, Barbara, hoogleraar FMG, Latijns-Amerikastudies
Foto: Dirk Gillissen

Het onderzoeksgebied van Barbara Hogenboom is de politiek en governance van ontwikkeling en milieu in interdisciplinair perspectief. Haar onderzoek richt zich op botsende waardes en belangen rondom het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in Latijns Amerika. Zij bestudeert de interacties tussen publieke sector, private sector en sociale bewegingen vanuit het perspectief van de internationale politieke economie. Deze interacties zijn cross-scale van aard: mondiale en regionale veranderingen beïnvloeden nationale en lokale processen en vice versa.

Barbara Hogenboom onderzoekt actuele ontwikkelingen in Latijns-Amerika in verschillende internationale projecten: de invloed van groeiende Chinese belangen in de oliesector en mijnbouw, en het toenemende lokale verzet tegen grootschalige extractieve projecten. Ook coördineert zij het nieuwe SDG project LFFU, ‘Leave fossil fuels underground for sustainable and inclusive development: Co-creating alternative pathways in Africa and Latin America’. In dit project richt een team van de UvA, Universidad Andina Simón Bolívar, University of the Witwatersrand en Oilwatch zich op veelbelovende lokale initiatieven om fossiele brandstoffen ondergronds te laten ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

Latijns-Amerikastudies en CEDLA

Als hoogleraar wordt Barbara Hogenboom de directeur van het CEDLA. Dit is een multidisciplinair onderzoeksinstituut dat in de afgelopen vijftig jaar als interuniversitair centrum nationale en internationale bekendheid kreeg. Het richt zich op Latijns-Amerika en combineert onderzoek, onderwijs, documentatie, publicaties en publieksactiviteiten. Zo ontvangt CEDLA veel buitenlandse gastonderzoekers en promovendi en heeft de CEDLA bibliotheek de één na grootste Latijns-Amerika collectie van Europa.

Met de integratie van CEDLA in de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA in 2015 is uitbreiding van onderwijs en extern gefinancierd onderzoek nodig. Barbara Hogenboom stelt zich tot doel hierbij CEDLA’s platformfunctie uit te breiden. In samenwerking met Spaans is al een belangrijke stap gezet met het nieuwe bachelorprogramma Spaanse en Latijns-Amerikaanse  Studies. Verder zullen CEDLA’s Engelstalig masterprogramma (CMP) en de door NWO gefinancierde landelijke onderzoeksschool  voor Latin American Studies (LASP) worden uitgebouwd. Nieuwe interdisciplinaire onderzoeksinitiatieven richten zich onder andere op het thema ‘Reshaping Society and the Commons in Latin America’. De inbedding van het CEDLA onderzoek in de Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES) biedt daarbij nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en profilering.

Over Barbara Hogenboom

Barbara Hogenboom is politicoloog en sinds 2001 werkzaam bij CEDLA, eerst als universitair docent en sinds 2012 als universitair hoofddocent. Naast artikelen en hoofdstukken heeft zij negen boeken en zeven special issues gepubliceerd, waaronder Environmental Governance in Latin America (2016) met Fabio de Castro en Michiel Baud en The Extractive Imperative in Latin America (2016) met Murat Arsel en Lorenzo Pellegrini. Hogenboom is hoofdredacteur van de European Review of Latin American and Caribbean Studies. Zij coördineerde een consortium van tien Europese en Latijns Amerikaanse universiteiten voor het EU-FP7 project ‘Environmental Governance in Latin American and the Caribbean: Developing Frameworks for Sustainable and Equitable Natural Resource Use’ (ENGOV, 2011-2015).