Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Drie onderzoeksprojecten van UvA-wetenschappers ontvangen een subsidie binnen de onderzoeksprogramma’s Urban Regions in the Delta en Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad. Met deze programma’s wordt onderzoek naar duurzaam stedelijk gebied gesteund.

Drie onderzoeksprojecten van UvA-wetenschappers ontvangen een subsidie binnen de onderzoeksprogramma’s Urban Regions in the Delta en Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad. Met deze programma’s wordt onderzoek naar duurzaam stedelijk gebied gesteund. In totaal ontvangen zes onderzoeksgroepen een subsidie. De beide programma’s vallen binnen het NWO-thema Verbinden van duurzame steden, een initiatief van NWO en Nicis Institute in samenwerking met de rijksoverheid en andere partners.

Binnen het onderzoeksprogramma Urban Regions in the Delta wordt kennis ontwikkeld voor een duurzaam ruimtelijk beleid en voor integrale gebiedsontwikkeling in stedelijke netwerken. Het onderzoek richt zich zowel op water, leefbaarheid en mobiliteit als op vraagstukken over bestuur en informatiesystemen. Het onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad richt zich op kennis die nodig is om de bereikbaarheid van de Randstad op de langere termijn en op een duurzame manier te garanderen.

In vier projecten binnen het programma Urban Regions in the Delta wordt 3,3 miljoen euro geïnvesteerd. Aan de twee projecten die onderdeel zijn van Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad is 973.400 euro toegekend.

Gehonoreerde UvA-projecten

 • Locatievoorkeuren van kenniswerkers en gebiedsontwikkeling in de Amsterdamse metropoolregio.
  Coördinator: prof. dr. S. Musterd
  De onderzoekers ontwikkelen een model dat de woonplaatskeuze van hoogopgeleide werknemers simuleert. Een belangrijke factor voor groei en bloei van steden is immers de aantrekkelijkheid ervan voor deze werknemers. Bijzondere aandacht gaat uit naar Helsinki, Kopenhagen, Amsterdam en Eindhoven.

 • The innovative potential of contextualising legal norms in governance processes (CONTEXT): the case of sustainable area development.
  Coördinator: prof. dr. W.G.M. Salet
  De onderzoekers bestuderen de spanning tussen (interactieve) beleidsprocessen en wetgeving in de context van duurzame gebiedsontwikkeling. Ze hanteren hierbij een aanpak waarmee regels contextspecifiek worden toegepast. Het onderzoek vindt plaats in de noordelijke Randstad en de regio’s rond Parijs en Manchester.

 • Implementing transit oriented development [iTOD].
  Coördinator: prof. dr. ir. L. Bertolini
  Hoe zijn de barrières te overwinnen die in de weg staan van de integratie van duurzame stedelijke ontwikkeling en vervoersknooppunten? De Amsterdamse metropoolregio staat centraal en de onderzoekers richten zich op actoren en instituties, financieringsvraagstukken en de rol van kennis en informatie.

Daarnaast neemt de UvA deel aan het project 'Better airport regions: models and development pathways for sustainable urban transformation', dat wordt gecoördineerd door de Technische Universiteit Delft.