Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ruim 60 kansarme jongeren en arbeidsgehandicapten maakten het afgelopen jaar een stap in hun ontwikkeling via het gezamenlijke werkleerbedrijf van Pantar en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Pantar begeleidt hen in hun arbeidsontwikkeling, met als uiteindelijke doel een baan zo dicht mogelijk bij de reguliere arbeidsmarkt. De UvA biedt hen een goede plek om werkervaring op te doen, te groeien en zich al werkenderwijs te ontwikkelen.

Pantar
Foto: Pantar

Intensieve samenwerking

Pantar en UvA werken al tientallen jaren samen. Sinds 2013 is er een convenant gesloten tussen beide partijen en fungeert UvA als leerwerkbedrijf voor Pantar. Samen ontwikkelen zij leerwerktrajecten om arbeidsgehandicapten en jongeren, die zijn uitgevallen op scholen of andere problemen hebben, verder te helpen. De medewerkers zijn in dienst bij Pantar of volgen een re-integratietraject via Pantar en doen werkervaring op binnen de UvA als onderdeel van het ontwikkeltraject wat hen voorbereidt op de arbeidsmarkt.

De UvA biedt veel werkzaamheden die hen goed liggen, zoals het schoonhouden van het terrein, het optreden als fietscoach en het klaarmaken van collegezalen. In hun werk bij de UvA worden zij intensief begeleid door Pantar en getraind op diverse werknemersvaardigheden en competenties zoals op tijd komen, het plannen van werk en het omgaan met collega’s. Een groot deel van de medewerkers stroomt hierna door naar een arbeidsplek dichter bij de reguliere arbeidsmarkt, gaat terug naar school of treedt in dienst bij een van de leveranciers van de UvA.

Resultaten

Pantar en UvA zijn blij met de samenwerking. In 2016 vonden 61 mensen werk en opleiding binnen het werkleerbedrijf van Pantar-UvA (tegenover 47 mensen in 2015). Het gaat daarbij om mensen uit verschillende doelgroepen die allemaal een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt (van medewerkers uit de Wsw en de Participatiewet tot jongeren van praktijkscholen en mensen die een traject volgen via gemeente of UWV). De Rijksoverheid vraagt via de Participatiewet aan het bedrijfsleven om banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (garantiebanen).

Persoonlijke matching

Het succes van de gezamenlijke aanpak van Pantar en de UvA is onder andere te verklaren door de persoonlijke matching van kandidaten. “Samen met de UvA wordt per individu gekeken naar hun competenties. Denk aan lees- en rekenvaardigheid, fysieke mogelijkheden maar ook de mate dat ze kunnen samenwerken en initiatief tonen,” vertelt Reinier Buis, verkoop Pantar. “Op basis daarvan bepalen we wat passend werk is.” Door deze matching is ook de uitval of terugval van medewerkers sterk verminderd. In 2016 gaat het om twee mensen die lager gekwalificeerd werk zijn gaan doen.

Wil van Zijl, manager Facilitair UvA, is blij met de samenwerking: “Ja, het vraagt wat van je team. De medewerkers maken af en toe fouten in de uitvoering van werkzaamheden en dat moet je kunnen opvangen; je moet er plezier in hebben en eventuele fouten met een lach op kunnen lossen. Je krijgt er veel voor terug. Het is zo mooi om te zien hoe trots de mensen zijn op hun werk, hoe ze zich gewaardeerd voelen en zich enorm inzetten voor de UvA. We laten bovendien, als grote opleider en werkgever in Amsterdam, zien dat ontwikkeling niet alleen is voorbehouden aan studenten.” Buis stelt daarop: “De structuur en vooral de cultuur van een organisatie moet hier klaar voor zijn. Dit maakt dat de samenwerking tussen Pantar en de UvA iets is waar beide organisaties trots op kunnen zijn”.

Stappen zetten

De samenwerking tussen de UvA en Pantar inspireert ook om andere organisaties te betrekken bij het ontwikkelen van de medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Pantar-medewerkers die bij UvA toe zijn aan de volgende ontwikkelstap doen dit nu veelal bij het AMC. Madeleine Bunders, Operationeel Directeur Pantar: “De werkzaamheden bij de ziekenhuizen zijn als het ware een vervolgstap op de leerlijnen die Pantar bij en met UvA heeft ontwikkeld. Zo werken er nu bijvoorbeeld medewerkers van Pantar bij het AMC als conciërge, gastheer of schoonmaker.” In 2016 hebben vijf mensen de stap naar het medisch centrum gezet en zijn daarmee een stapje dichterbij de reguliere arbeidsmarkt. Bunders: “Het AMC is blij met de ervaren en gemotiveerde Pantar-medewerkers. De doorstroom vanuit de UvA werkt goed en zo is het voor alle betrokkenen een positieve samenwerking.”