Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Acht talentvolle wetenschappers ontvangen een Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship om onderzoek te doen aan de UvA. Het gaat onder meer om onderzoek naar de gevolgen van grenshandhaving binnen de EU, het voorspellen van zelfdoding, en het ontstaan van branden in het Amazoneregenwoud.

Flickr-CreativeCommons
FlickrCC

Het fellowship bedraagt ongeveer 180.000 euro per onderzoeker. Doel van de subsidie is het bevorderen van de mobiliteit van onderzoekers over de landsgrenzen binnen en buiten de Europese Unie. Naast de acht ‘inkomende’ onderzoekers zijn er twee UvA-onderzoekers die het fellowship krijgen om een onderzoeksproject uit te voeren aan een collega-instelling binnen Europa.

De UvA verwelkomt:

Thomas Blankers (Biologie): The Genetic Basis of Mating Behavior: Pheromone Communication in Noctuid Moths

Het ontrafelen van de genetische basis van diergedrag is een belangrijk onderdeel van het begrijpen en managen van biodiversiteit. Thomas Blankers beoogt in zijn project de genen te ontdekken die betrokken zijn bij feromooncommunicatie in een soortenrijke groep motten. Feromooncommunicatie is een belangrijke component van de soortenidentiteit en essentieel voor het voortplantingsgedrag van motten. De onderzochte soorten zijn bovendien een zeer grote plaag voor onze voedselgewassen. Zodoende draagt Blankers met zijn onderzoek niet alleen bij aan het begrijpen van de evolutie van diergedrag en diversiteit, maar ook aan het ontwikkelen van duurzame bestrijding om voedselgewassen te beschermen.

Blankers komt van Cornell University (Ithaca, New York) naar de groep van prof. dr. Astrid Groot bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED).

Jozefien De Leersnyder (Psychologie): Emotional Fit in Intercultural Interactions: Studying Mimicry and Emotional Grounding as Micro-Processes of (Intercultural) Belonging

Wanneer mensen emotioneel op elkaar lijken, hebben ze het gevoel erbij te horen. Jozefien De Leersnyder onderzoekt in haar project hoe allochtonen en autochtonen emotioneel gelijkend worden, door nabootsing (mimicry) en/of het onderhandelen van emotionele betekenissen (grounding)? Zij kijkt tevens of emotionele gelijkheid de kwaliteit van interculturele interacties bevordert. Zodoende verkent De Leersnyder een innovatieve route naar intercultureel begrip, welzijn en sociale cohesie.

De Leersnyder komt van de KU Leuven naar de groep van prof. dr. Agneta Fischer bij Sociale psychologie.

Yoshi Maezumi (Ecologie): Fire Impacts in Rainforest Ecotones

Opwarming van de aarde en toename van verstoring door menselijk handelen in de 21ste eeuw worden verondersteld een ongekende stijging te veroorzaken in het aantal branden in het Amazonegebied. Die stijging is het meest opvallend in ‘ecotones’ in het Amazoneregenwoud, natuurlijk voorkomende vegetatie-overgangszones van vuurbestendig regenwoud naar brandgevoelige savanne-vegetatie. Sedimentenkernen in de bodem van meren zijn natuurlijke dataloggers die gefossiliseerde plantenresten gedurende duizenden jaren behouden. Daarmee zijn ze een unieke bron voor het beantwoorden van vragen die samenhangen met het voorspellen van ecosysteemveranderingen. Yoshi Maezumi gaat een interdisciplinair kader ontwikkelen dat hoogwaardige paleo-ecologische en -klimatologische data integreert met actuele archeologische onderzoeksdata. De nieuwe data worden vervolgens geïntegreerd in verschillende scenario's in zogenoemde Structural Equation Models om zo de natuurlijke en menselijke factoren te onderzoeken achter het ontstaan van branden in de ecotones in het Amazoneregenwoud in de afgelopen 10 duizend jaar.

Maezumi komt van de University of Exeter naar de groep van dr. Will Gosling bij het IBED.

Brian O'Shea (Psychologie): Predicting Suicide

Brian O'Shea gaat eerst twee jaar werken bij Project Implicit van Harvard University (VS), met prof. dr. Matthew Nock en prof. dr. Mahzarin Banaji. Hier gaat hij verder onderzoek doen met de Simple Implicit Procedure (SIP). Deze zeer geavanceerde impliciete meetmethode ontwikkelde O'Shea om de beperkingen te overkomen van bestaande impliciete meetmethodes om het risico op zelfdoding of zelfbeschadiging te voorspellen. De SIP kan worden gebruikt om nauwkeurig de cognitieve mechanismen te specificeren die een automatische bias teweegbrengen, wat onderzoekers in verschillende disciplines essentiële aanvullende informatie zal geven. O'Shea gaat inzichten verkregen met de SIP gebruiken bij de ontwikkeling van interventies gericht op het verminderen van problematisch gedrag of problematische gedachten. Na twee jaar aan Harvard University keert O'Shea terug naar de UvA om met prof dr. Reinout Wiers te werken in het Adapt Lab om de bruikbaarheid van de SIP te meten bij verslaving, depressie en angst.

O'Shea komt van de University of Warwick naar de groep van prof. dr. Reinout Wiers bij Ontwikkelingspsychologie.

Thomas Schindler (Logica en metafysica): The Logical Function of Property Talk

Eigenschappen zijn de dingen die we toekennen aan objecten, zoals rood van kleur zijn of een priemgetal zijn. Praten over eigenschappen is alomtegenwoordig in de wetenschap en ons dagelijks taalgebruik, en leidt tot ingewikkelde filosofische vragen over de aard en het bestaan van eigenschappen. Thomas Schindlers doel is te komen tot een fundamenteel theoretisch raamwerk voor een zogenoemde deflatoire benadering van eigenschappen. Kenmerkend voor deflatoire benaderingen van concepten is dat zij ontkennen dat alle objecten die onder het betreffende concept vallen, iets met elkaar gemeen hebben, en dat hierdoor traditionele pogingen om de concepten te analyseren misplaatst zijn. Schindler gaat er in zijn raamwerk van uit dat het begrip eigenschap uitsluitend in onze taal is geïntroduceerd om een bepaalde logische functie te dienen.

Schindler komt van de University of Cambridge naar de groep van prof. dr. Francesco Berto bij het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC).

Charalampos Tsavdaroglou (Planologie): The Refugees’ Right To Housing: State Policies and Housing Commons in Istanbul, Athens and Belgrade

Er wordt de laatste tijd steeds meer onderzoek gedaan naar aspecten van humaniteit, activiteiten van ngo's en het immigratiebeleid van staten in relatie tot de aanhoudende vluchtelingencrisis in Europa. Nog maar weinig onderzoek richt zich echter op de vluchtelingen zelf. Charalampos Tsavdaroglou wil daar verandering in brengen door te kijken hoe vluchtelingen zichzelf organiseren en komen tot collectieve huisvesting gebaseerd op principes van zelforganisatie en wederzijdse hulp. Hij bestudeert het recht van vluchtelingen op huisvesting zoals uitgedrukt in het huisvestingsbeleid van Turkije, Griekenland en Servië. Ook bekijkt hij hoe dit in relatie staat tot de huisvestingspraktijken die uit solidariteit ontstaan in elk van deze landen.

Tsavdaroglou komt van de School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki, naar de groep van prof. dr. Maria Kaika bij het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR).

Cecilia Vergnano (Antropologie): Rejection Regimes: An Ethnographic Study of the Social Life of Intra-EU Border Regimes

De mobiliteit binnen de EU van migranten die de Middellandse Zee hebben overgestoken, wordt steeds meer beheerst door systematische afwijzingen aan de grenzen binnen het Schengengebied. Cecilia Vergnano richt zich in haar onderzoek op de onverwachte sociale en politieke gevolgen van grenshandhaving binnen de EU, met name aan de Frans/Italiaanse en de Oostenrijks/Italiaanse grenzen. Door zich te focussen op deze grensovergangen wil Vergnano de neveneffecten van grenshandhaving op lokaal niveau blootleggen en komen tot een beter begrip van de politieke implicaties ervan voor de internationale betrekkingen tussen EU-lidstaten. Hiertoe gaat zij onder meer empirische data verzamelen over de groeiende smokkeleconomie, het toenemende aantal sterfgevallen aan de grenzen, het ontstaan van vluchtelingenoorden aan de grenzen en de evolutie van migrantenstrategieën. 

Vergnano komt van de Universitat de Barcelona naar de groep van prof. dr. Barak Kalir bij het AISSR.

Bernadette van Wijk (Psychologie): Understanding Decision Making by Linking Brain and Behaviour

Hoewel diepe hersenstructuren een belangrijke rol hebben in het maken van beslissingen, is het moeilijk om activiteit in deze gebieden te meten. Gebruikmakend van de nieuwste technologieën in MRI en diepe hersenstimulatie gaat Bernadette van Wijk onderzoeken waarom mensen verschillen in keuzegedrag. Hiertoe gaat zij een nieuw computermodel ontwikkelen dat het brein met gedrag combineert.

Van Wijk komt van de Charité-Universitätsmedizin Berlin naar de groep van prof. dr. Birte Forstmann bij Brain & Cognition.

UvA-onderzoekers naar het buitenland

Bart Schimmel van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) en Elia Bruni van het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) gaan met hun fellowship een onderzoeksproject doen in het buitenland.

Over het Individual Fellowship

De Individual Fellowships worden toegekend aan veelbelovende, ervaren onderzoekers, en zijn daarmee persoonsgebonden. Er zijn twee typen Fellowships: het European Fellowships (voor onderzoekers die zich naar of binnen Europa verplaatsen) en het Global Fellowship (voor onderzoekers uit Europa die naar instelling buiten Europa gaan). De Marie Skłodowska-Curie Actions zijn onderdeel van het programma Horizon 2020 van de Europese Commissie.