Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Sociaal geograaf Manuel Aalbers, antropoloog Alexander Edmonds en psycholoog Birte Forstmann ontvangen een Starting Grant van de European Research Council (ERC). Hiermee kunnen zij zich gaan vestigen als onafhankelijk onderzoeksleider.

In het onderzoek van Aalbers gaat het om de relaties tussen de vastgoedsector, financiële markten en de staat, en de relaties tussen processen en structuren op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Edmonds doet een antropologische studie naar oorlogstrauma in drie landen: Israël, de Verenigde Staten en Nederland. Forstmann richt zich met een integratieve, modelmatige benadering op versnelde besluitvorming.

De ERC is in 2007 door de Europese Unie opgericht voor de financiering van baanbrekend onderzoek. De Starting Grant is bedoeld voor onderzoekers die twee tot zeven jaar geleden zijn gepromoveerd en die zich willen vestigen als onafhankelijk onderzoeksleider. Dit jaar ontvangen 530 onderzoekers, van wie 51 Nederlandse onderzoekers een Starting Grant. Er werden deze ronde in totaal  4741 aanvragen ingediend. De subsidie bedraagt maximaal 1,5 miljoen euro per gehonoreerd onderzoeksproject.

De gehonoreerde onderzoeksprojecten

Dr. Manuel Aalbers (Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies): The Real Estate/Financial Complex

De vastgoedsector en financiële markten liggen aan de basis van de mondiale economische crisis die in 2007 is begonnen. Ook de staat wordt verantwoordelijk geacht voor de crisis, maar er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de relaties tussen de vastgoedsector, financiële markten en de staat. De theorievorming hierbij staat nog in de kinderschoenen. Onderzoek in verschillende politiek-economische benaderingen heeft de connecties tussen financiële markten en de overheid belicht; daarbij wordt de vastgoedsector echter veelal genegeerd. Onderzoek naar de relatie tussen de vastgoedsector en de staat legt zich toe op de rol van stedelijke en gemeentelijke overheden in vastgoedprojecten, maar het financieel-economisch aspect wordt erin verwaarloosd. Manuel Aalbers brengt daar verandering in. Hij maakt in zijn onderzoeksproject gebruik van een metafoor die de relaties tussen vastgoed, financiën en de overheid centraal stelt: het vastgoed/financieel complex, naar analogie van het militair/industrieel complex. Middels onderzoek in zes landen en zes steden richt hij zich op de relaties tussen processen en structuren op lokaal, nationaal en mondiaal niveau.

Dr. Alexander Edmonds (Sociologie en Antropologie): From warfare to welfare: a comparative study of how combat trauma is internalized and institutionalized

Het onderzoeksproject van Alexander Edmonds is een antropologische studie naar oorlogstrauma in drie landen: Israël, de Verenigde Staten en Nederland. Trauma heeft een verschillende betekenis voor verschillende actoren, en vereist een andere waarde (zowel economisch als sociaal) in verschillende contexten. Edmonds wil licht werpen op mogelijk conflicterende waarden en betekenissen rondom geweld en lijden in de militaire en therapeutische culturen. Methodologisch combineert hij etnografisch veldwerk met veteranen, onderzoek naar de klinische praktijk, en de analyse van het beleid en het discours die trauma institutionaliseren. Hij doet het onderzoek onder oorlogsveteranen uit verschillende etnische groepen, maar ook onder psychologen en psychiaters. Een belangrijk doel is een vergelijkend kader voor het begrijpen van de manier waarop oorlog gerelateerd lijden wordt geïnternaliseerd en geïnstitutionaliseerd als klinische ziekte.

Dr. Birte U. Forstmann (Psychologie): Speeded decision-making in the basal ganglia: An integrative model-based approach

Versnelde besluitvorming is essentieel voor adaptief gedrag in een ongeduldige wereld. Vechten of vluchten, stoppen of gaan, links of rechts, schieten of passen, pindakaas of jam: onze omgeving vraagt voortdurend om beslissingen. Overhaast kiezen kan leiden tot de dood, verkeersongevallen, botsingen, verloren wedstrijden of een onsmakelijke sandwich - een soortgelijk lot wacht hen die te lang nadenken over hun beslissingen. Door zijn centrale rol in de manier waarop we omgaan met de wereld, is versnelde besluitvorming door vele disciplines bestudeerd, met inbegrip van wiskundige psychologie, experimentele psychologie en cognitieve neurowetenschappen. Deze disciplines werken vaak in afzondering. Het belangrijkste doel en kenmerk van het onderzoeksproject van Birte Forstmann is dan ook om versnelde besluitvorming te bestuderen met een integratieve, modelmatige benadering.