Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft prof. dr. Edward de Haan (1957) voor een periode van vijf jaar herbenoemd tot decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. De herbenoeming gaat in per 1 februari 2013.

dhr. prof. dr. Edward de Haan, decaan FMG, hoogleraar Neuropsychologie
prof. dr. Edward de Haan

Het College van Bestuur heeft veel waardering voor de wijze waarop De Haan zijn decanaat tot nu toe heeft ingevuld. Dr. Louise Gunning-Schepers, voorzitter van het College van Bestuur: ‘Edward de Haan heeft laten zien een betrokken en gedreven bestuurder te zijn, Hij heeft een duidelijke koers uitgezet voor de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, waar hij met succes vorm en inhoud aan weet te geven. Zo heeft de vorming van Graduate Schools geleid tot een belangrijke herstructurering binnen de faculteit.’

Over Edward de Haan

De Haan studeerde Klinische Neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte vervolgens zo’n tien jaar in Oxford. Hij promoveerde in 1988 op onderzoek naar stoornissen in het herkennen van bekende gezichten aan Lancaster University. In 2000 werd hij door de British Psychological Society gekwalificeerd als Full Practioner Neuropsychologist; in Nederland is hij als gezondheidspsycholoog geregistreerd bij het BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Tot aan zijn benoeming tot decaan en hoogleraar Neuropsychologie aan de UvA in 2008, was De Haan verbonden aan de Universiteit Utrecht, als hoogleraar Neuropsychologie en programmadirecteur van de master Cognitive Neuroscience. Eerder was hij in Utrecht hoofd van de afdeling Psychonomie en wetenschappelijk directeur van het Helmholtz Instituut en Onderzoekschool. De Haan was mede-oprichter van het interuniversitaire FC Donders Centre for Cognitive Neuroimaging. Ook was hij bestuurslid van verschillende (inter)nationale organisaties, zoals de Nederlandse Vereniging voor Psychonomie en de International Neuropsychological Society, en lid van diverse wetenschappelijke adviesraden.