Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het vraagstuk van gelijke kansen verdient meer aandacht in Amsterdam. Alleen met een integrale visie op ongelijkheid kunnen we begrijpen hoe achterstanden ontstaan, welke gevolgen ze hebben en hoe onwenselijke ongelijkheden kunnen worden aangepakt. En alleen op die manier kunnen we de stad toegankelijk houden voor alle Amsterdammers, of het nu gaat om onderwijs, gezondheid, huisvesting of arbeidsmarkt. Dit vormt het vertrekpunt voor de essaybundel ‘Gelijke kansen in de stad’. UvA-bestuursvoorzitter Geert ten Dam reikte op donderdag 16 mei het eerste exemplaar uit aan Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs van de gemeente Amsterdam.

x
Coverbeeld: AUP

Hoe vergroot schaduwonderwijs de kansenongelijkheid tussen leerlingen? Wat is de relatie tussen maatschappelijke status en gezondheid? Leidt toenemende differentiatie op de woningmarkt tot sterkere sociale en ruimtelijke ongelijkheid? Net als andere grote steden ziet Amsterdam zich voor een groot aantal complexe vraagstukken geplaatst. De bundel, onder redactie van Herman van de Werfhorst en Erna van Hest, geeft weer waar het ongelijkheidsonderzoek aan de UvA nu staat. Bijna 30 wetenschappers van de UvA schetsen de stand van zaken in hun specifieke vakgebied en werpen daarbij tegelijkertijd nieuwe vragen op. Op die manier willen zij niet alleen collega-wetenschappers bereiken, maar vooral ook beleidsmakers, politici en maatschappelijke partners, om met elkaar te kunnen komen tot de kennis die nodig is om de stad toegankelijk te houden voor alle Amsterdammers.

Van schoolsegregatie tot gezondheidsverschillen

De essays zijn onderverdeeld in drie thema’s: onderwijs, diversiteit en sociale cohesie, en wonen en werk. Onderwerpen die aan bod komen binnen het thema onderwijs zijn: ongelijkheid tijdens de voorschoolse educatie (in de kinderopvang), de groei in ‘schaduwonderwijs’ en de ongelijkheden die daaruit voortkomen, het probleem van laaggeletterdheid, high dosage tutoring en schoolsegregatie in Amsterdam. Binnen het thema diversiteit en sociale cohesie is er onder andere aandacht voor gezondheidsverschillen tussen sociale en etnische groepen, de invloed van veranderende gezinsstructuren in de stad en ongelijkheid in de stad op grond van seksuele en genderdiversiteit. Als laatste wordt ingegaan op vraagstukken rondom kansen en ongelijkheid op de Amsterdamse woning-en arbeidsmarkt. Dit naar aanleiding van het hevig dalende aantal sociale huurwoningen in Amsterdam en de sterke krimp van de middenklasse in Amsterdam.

Publicatiegegevens

Herman van de Werfhorst en Erna van Hest (redactie): Gelijke kansen in de stad (Amsterdam University Press, 13 mei 2019). ISBN 978 94 637 2882 9

De bundel is gratis te downloaden, zie onderstaande link.

Met bijdragen van: Jan Baan, Paul de Beer, Gabriël van Beusekom, Thijs Bol, Henny Bos, Laurens Buijs, Loes Crielaard, Louise Elffers, Ruben Fukkink, Lisa Gaikhorst, Henrike Galenkamp, Sara Geven, Cody Hochstenbach, Matthijs Kalmijn, Anne Kielman, Bas van der Klaauw, Folkert Kuiken, Han van der Maas, Xavier Moonen, Mary Nicolaou, Hessel Oosterbeek, Bowen Paulle, Maartje Raijmakers, Joppe de Ree, Sándor Sóvágó, Karien Stronks en Beate Volker.