For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

The Next Big Thing (NL)

Add to favourites

De toekomst van wetenschap, alsmede de grote vragen en dilemma’s, worden behandeld door zeer toonaangevende onderzoekers vanuit (1) inhoudelijke, (2) ethische, (3) maatschappelijke, en (4) historische perspectieven. Deze vier perspectieven zullen de doorgaande lijn vormen in de colleges. Zowel menswetenschappen, levenswetenschappen als natuurwetenschappen komen aan bod.

De coördinator Rens Bod zal The Next Big Thing in de loop van de geschiedenis bespreken: van kleitabletten tot  de supercomputer. Konden we the next big thing ooit voorspellen in de geschiedenis? Deze colleges worden afgewisseld met gastsprekers die reflecteren over wat zij zien als de volgende grote stap in hun vakgebied. Hoeveel meer verbazingwekkende wetenschappelijke ontdekkingen zullen we zien in dit nieuwe decennium? En hoe zullen die ons leven veranderen? De gastsprekers zullen spreken over the next big thing in uiteenlopende disciplines: van de sterrenkunde tot de antropologie en van de kunstmatige intelligentie tot de geschiedwetenschap. Naast een overzicht van de stand van zaken in de verschillende wetenschapsgebieden, zal er ook ruimte zijn voor discussie.

De hoorcolleges van Rens Bod bestaan uit ca. 1,5 uur inclusief een discussiesessie met het publiek. Elk gastcollege begint met een 10 minuten-durend interview van de spreker (door Rens Bod), een lezing van een ongeveer een uur door de spreker, en een discussie van ongeveer 20-30 minuten met het publiek.

Leerdoelen

De student:

 • Heeft kennis en inzicht in de actuele ontwikkeling van de wetenschap, door meerdere wetenschapsdomeinen heen.
 • Heeft kennis en inzicht in de belangrijkste bewegingen en uitdagingen daarvan in de directe toekomst – the next big thing
 • Kan zelfstandig de implicaties en dilemma’s van die ontwikkelingen en uitdagingen voor de samenleving en de mensen benoemen en beoordelen.
 • Kan – met het oog op haar/zijn verdere loopbaan – haar/zijn eigen houding bepalen ten opzichte van het wetenschapssysteem

Aanmelden

UvA-studenten kunnen zich vanaf 9 juni inschrijven (zoek op code 5512TNBT6Y in SIS) tot en met een week voor aanvang van de cursus. Neem bij problemen met je inschrijving contact op met Keuzeonderwijs-iis@uva.nl.

Andere geïnteresseerden, zoals contractanten en bijvakkers, kunnen zich vanaf 9 juni inschrijven via het inschrijfformulier.

Werkvorm

Hoorcollege

Gastsprekers:

 • Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht): The Next Big Thing in de geschiedwetenschap
 • Giselinde Kuipers (Universiteit Leuven): The Next Big Thing in de sociale wetenschappen
 • Piek Vossen (Vrije Universiteit Amsterdam): The Next Big Thing in gesprek met kunstmatige intelligentie
 • Anne Wensing (UMC): The Next Big Thing in de virologie 
 • Ralph Wijers (UvA): The Next Big Thing in de sterrenkunde
 • Cees Dekker (TU Delft): The Next Big Thing in de bio-nanotechnologie
 • Ad Lagendijk (UT): The Next Big Thing in de natuurkunde: dwars door alles heenkijken
 • Rens Bod (UvA): Konden we The Next Big Thing ooit voorspellen? (plus overige colleges van de cursus)

Studiemateriaal

Literatuur: Rens Bod, Een wereld vol patronen: De geschiedenis van kennis. Prometheus 2019/2020 (1e, 2e of 3e druk zijn alle toegestaan).

Toetsvorm

Deeltentamen/deelopdracht en eindtentamen

Aantal deelnemers

150

Kosten

€ 40,- voor literatuur. 

Zie de website.

Ingangseis

Geen, maar wel wordt interesse in wetenschapsbrede ontwikkelingen gevraagd.

Rooster

Zie Datanose.

Het IIS streeft ernaar om actuele maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen te weerspiegelen in het onderwijsaanbod en poogt de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) in deze cursus te integreren. Bezoek de website van de SDG's voor meer informatie over deze doelen.

Facts & Figures
Mode Short-term, open uva courses
Credits 6 ECTS,
Language of instruction Dutch
Starts in September