For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Bekijk de site in het nederlands
Bachelor

Future Planet Studies

Add to favourites

Onze manier van leven is steeds minder houdbaar. Vervuiling neemt toe, hulpbronnen raken op, diersoorten sterven uit en het klimaat verandert. De oorzaken zijn bekend. De belangrijkste vraag bij Future Planet Studies is: wat gaan we hieraan doen?

UvA online Open huis

Drukke open dagen op de campus zitten er voorlopig even niet in. Maar in het online Open huis kun je je vanuit huis volop verdiepen in onze studies en de UvA. 

Op de Open huis-pagina van iedere studie vind je bijvoorbeeld opleidingsvideo's, FAQ’s en live events. In het algemene deel kun je onze opleidingen verkennen, de campussen ontdekken en je laten inspireren in de themaweken.

Het studieprogramma

De basis van Future Planet Studies is interdisciplinair, want een duurzame toekomst creëer je niet vanuit één vakgebied. We zoeken naar innovatieve oplossingen, zoals hernieuwbare vormen van energie, een verantwoorde voedselproductie en houdbare watervoorziening. Vanuit de bètakant kijken we daarbij naar aardwetenschappen, biologie en scheikunde. Tegelijkertijd kijken we naar de sociale, politieke en economische factoren die het gedrag van mensen bepalen. Het aandeel van vakken gericht op de natuurwetenschappen (Future Earth) en de sociale wetenschappen (Future Society) is in het eerste jaar ongeveer gelijk. Daarna kies je een van deze twee als specialisatierichting.

Grensoverschrijdend

Onze planeet is één systeem. Klimaatverandering, uitstervende soorten, vervuilende productie en overconsumptie houden zich niet aan landsgrenzen. Future Planet Studies is dan ook grensoverschrijdend. Je ontwikkelt een mondiale blik en we moedigen je aan om een tijd in het buitenland te studeren. Vanaf jaar 2 is de studie in het Engels. In het eerste jaar krijg je ondersteuning om je daarop voor te bereiden.

Van verpakkingsvrije boodschappen naar een groots Plastic symposium
"We hebben ons afgevraagd waar we zelf binnen het systeem impact zouden kunnen maken op de hoeveelheid plastic die in omloop is"
Je werkt aan vraagstukken met betrekking tot de toekomst van de aarde waar we nu en in de toekomst voor staan, zoals de verdeling en verpakking van voedsel.

Actuele vraagstukken

Vanaf je tweede jaar kies je jouw specialisatierichting. In jaar drie is er een heel semester vrij aan keuzeruimte. Je kunt er dan ook voor kiezen om in het buitenland te studeren.

Veel keuzeruimte

Je studeert binnen een hechte community van gedreven studenten die nauw betrokken zijn bij de wereld om zich heen.

Gedreven studenten

 

 

Je leert vanuit vanuit zowel de natuurwetenschappen als de sociale wetenschappen te kijken naar complexe problemen.

Interdisciplinair

Future Planet Studies studeren aan de Universiteit van Amsterdam
Sta je zelf voor de studiekeuze? Dan is dit filmpje voor jou!

Wat kan je worden als je bent afgestudeerd?

Bij Future Planet Studies leer je om vanuit verschillende perspectieven aan duurzaamheid te werken. De plek waar je na je studie terecht komt, hangt sterk af van je specialisatierichting en eventuele master. Bijvoorbeeld:

  • In opdracht van de overheid denk je mee over duurzaamheidsaspecten bij woningbouwprojecten, de aanleg van infrastructuur of bedrijventerreinen.
  • Als onderzoeker zoek je antwoorden op de vele vragen die er nog zijn rondom duurzaamheid.
  • Je ontwikkelt campagnes, onderwijs of voorlichting voor maatschappelijke organisaties of de overheid. 
  • Als duurzaamheidsadviseur maak je een organisatie meer duurzaam door een combinatie van innovatieve oplossingen, bewustwording en gedragsverandering.

Past Future Planet Studies bij jou?

  • Je bent geïnteresseerd in de natuur- én de maatschappijwetenschappen, en vindt het vooral leuk als die twee samenkomen in grensoverschrijdende thema’s.
  • Je denkt na over de toekomst van de Aarde en bent gemotiveerd om daar een bijdrage aan te leveren. Duurzaamheid vind je belangrijk.
  • Je vindt het interessant om vraagstukken van meerdere kanten te bekijken, en wilt kwesties die het lokale niveau overstijgen ook vanuit een mondiaal perspectief leren bezien.
  • Je werkt graag samen en vindt het leuk om discussies aan te gaan, uiteraard met goede argumenten.
  • Je kiest graag zelf je eigen pad, en vindt het een uitdaging om naast de bestaande ook nieuwe wegen te verkennen.
Feiten & cijfers
Diploma BSc Future Planet Studies
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd
Studielast 180 EC, 36 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 50425