For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Master
Privaatrechtelijke rechtspraktijk (Privaatrecht)
Compare programmes

Toelating & inschrijving

Doorloop alle onderstaande stappen om je in te schrijven voor de opleiding.

Heb je vragen? Ga naar de veelgestelde vragen.

 • 1. Check de deadlines

  September-instroom

  • 1 juni voor studenten met een Nederlandse nationaliteit (Dit is geen harde deadline. Aanmelden kan formeel nog tot 1 september, maar doe dit z.s.m. om je begin juli aan te kunnen melden voor vakken. Bij laat aanmelden is deelname aan gewenste vakken niet gegarandeerd.)

  Voor studenten met een niet Nederlandse nationaliteit geldt:

  • 1 april voor visumplichtige studenten (non-EU/EER)
  • 1 april voor EU/EER-studenten die zich willen aanmelden voor huisvesting via de UvA
  • 1 juni voor EU/EER-studenten die zich niet aanmelden voor huisvesting via de UvA

  Februari-instroom

  Aanmelddeadline

  • 1 december voor studenten met een Nederlandse nationaliteit. (Dit is geen harde deadline. Aanmelden kan formeel nog tot 1 februari, maar doe dit z.s.m. om je begin december aan te kunnen melden voor vakken. Bij laat aanmelden is deelname aan gewenste vakken niet gegarandeerd.)

  Voor studenten met een niet Nederlandse nationaliteit geldt:

  • 1 oktober voor visumplichtige studenten (non-EU/EER)
  • 1 oktober voor EU/EER-studenten die zich willen aanmelden voor huisvesting via de UvA
  • 1 november voor EU/EER-studenten die zich niet aanmelden voor huisvesting via de UvA
 • 2. Check de toelatingseisen

  Direct toegankelijk met een universitair juridisch bachelordiploma

  De master Privaatrechtelijke rechtspraktijk is direct toegankelijk voor studenten met een universitair juridisch bachelordiploma (al dan niet behaald aan de UvA).

  Geen universitair juridisch bachelordiploma?

  Je kunt ook worden toegelaten met de volgende vooropleidingen:

  Wo

  • Niet-juridisch wo-bachelordiploma, in combinatie met het afgeronde schakelprogramma voor de master Privaatrecht.
  • PPLE/AUC-diploma met een ‘major in law’, in combinatie met het afgeronde civiel effect-programma.

  Hbo

  • Diploma hbo-Rechten van de Hogeschool van Amsterdam, mits daarbinnen het wetenschappelijk excellentieprogramma is gevolgd.
  • Diploma hbo-Rechten, gevolgd door het schakelprogramma (mét of zonder civiel effect) bij Schakelzone Recht.
  • Hbo-bachelordiploma van een opleiding met een juridische component, gevolgd door het afgeronde schakelprogramma Privaatrecht (zonder civiel effect) bij Schakelzone Recht.

   

  Niet-Nederlandse vooropleiding

  Heb je een niet-Nederlandse vooropleiding? Neem dan contact op met het Admissions Office over de toelatingseisen via (020) 525 3471.

  Studenten die op basis van een buitenlands diploma worden toegelaten, dienen te voldoen aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal door middel van het aanleveren van het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2).

 • 3. Schrijf je in via Studielink
 • 4. Activeer je UvAnetID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 5. Doe een verzoek tot toelating

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Daarna krijg je binnen 24 uur een automatische e-mail met een link naar MyInfo, het systeem waarin je je toelatingsformulier kunt indienen. Indien je (voorwaardelijk) bent toegelaten, verzoeken we je om je deelname aan de master te bevestigen in MyInfo.

  Je hoeft geen verzoek tot toelating te doen indien je wordt toegelaten op basis van één van de volgende afgeronde Bachelor dipoma’s (of indien je één van onderstaande bachelors afrondt voor 1 september/1 februari):

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid (croho 50700)
  • Bachelor Fiscaal Recht (croho 56827)
  • Bachelor Notarieel Recht (croho 56828)
 • 6. Doe indien van toepassing een verzoek tot toelating met studievertraging

  Heb je in academisch jaar 2021-2022 studievertraging opgelopen? Bekijk hieronder de mogelijkheden per vooropleiding. Je kunt hier vanaf 1 juli (en vóór 1 september) een verzoek indienen.

  Je volgt op dit moment de bachelor Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht aan de UvA  

  Je komt in aanmerking voor het indienen van een verzoek tot toelating met studievertraging als:

  • Je studievertraging hebt opgelopen van maximaal 15 EC binnen je bachelor curriculum in academisch jaar 2021-2022.
  • Je de bachelorscriptie hebt afgerond.
  • Je in academisch jaar 2021-2022 geen verzoek tot toelating met studievertraging hebt gedaan.

  Je kunt de ontbrekende vakken van je bachelor tijdens het eerste jaar van de master alsnog afronden. Je krijgt daar het hele academische jaar 2022-2023 de gelegenheid voor.

  Verzoek indienen (vanaf 1 juli) en herinschrijven

  Je kunt op de volgende manier vanaf 1 juli (en vóór 1 september) een verzoek tot toelating met studievertraging indienen:

  • Ga naar uva.nl/dssd en log in
  • Kies voor “Ik wil iets aanvragen of regelen” en vervolgens “Diploma-aanvraag”
  • Geef in het formulier aan dat je in aanmerking komt voor toelating met studievertraging
  • Doe vervolgens een verzoek tot herinschrijven voor de bachelor via Studielink.

  Je ontvangt de uitslag van je verzoek tot toelating met studievertraging per mail. Wanneer je te zijner tijd je resultaten hebt behaald, neem dan gelijk contact op met de Onderwijsbalie. Dan kan per die maand je diploma-aanvraag in gang worden gezet. Let op: het moment waarop jij je diploma aanvraagt heeft invloed op je afstudeerdatum. Je afstudeerdatum is namelijk de laatste werkdag van de maand waarin je je diploma hebt aangevraagd, mits je in die maand ook aan de eisen van het diploma voldoet.

  Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de Onderwijsbalie Rechtsgeleerdheid.

  Je volgt op dit moment een schakelprogramma aan de UvA

  Je komt in aanmerking voor het indienen van een verzoek tot toelating met studievertraging als:

  • Je beperkte studievertraging hebt opgelopen bij vakken die in academisch jaar 2021-2022 werden aangeboden en/of getoetst.
  • Je nog 9 EC of minder moet behalen.
  • Je in academisch jaar 2021-2022 geen verzoek tot toelating met studievertraging hebt gedaan.

  Je kunt de ontbrekende vakken van je schakelprogramma tijdens het eerste jaar van de master alsnog afronden. Je krijgt daar het hele studiejaar 2022-2023 de gelegenheid voor.

  Verzoek indienen (vanaf 1 juli en vóór 1 september) en herinschrijven

  • Dien een verzoek tot toelating met studievertraging in.
  • Dien ook een verzoek in tot herinschrijven voor je schakelprogramma in via Studielink.
  • Of als je het programma als bijvakstudent volgt en een bachelor aan een andere universiteit dan de UvA, dan is het belangrijk dat je een herinschrijving voor je huidige bachelor opleiding doet én een verzoek tot herinschrijven als bijvakstudent via Studielink.

  Je volgt op dit moment een schakelprogramma aan de Open Universiteit (Schakelzone Recht)

  Je komt in aanmerking voor het indienen van een verzoek tot toelating met studievertraging als:

  • Je beperkte studievertraging hebt opgelopen bij vakken die in academisch jaar 2021-2022 werden aangeboden en/of getoetst.
  • Je 80 % van het schakelprogramma hebt behaald. Minimaal 40 EC (van de 50 EC) moeten zijn behaald van het schakelprogramma zonder civiel effect ofwel minimaal 48 EC (van de 60 EC) van het schakelprogramma met civiel effect.
  • Je hebt de bachelorscriptie behaald.
  • Je in academisch jaar 2021-2022 geen verzoek tot toelating met studievertraging hebt gedaan.

  Je kunt de ontbrekende vakken van je schakelprogramma tijdens het eerste jaar van de master alsnog afronden. Je krijgt daar het hele studiejaar 2022-2023 de gelegenheid voor.

  Verzoek indienen (vanaf 1 juli en vóór 1 september) en herinschrijven

  • Dien een verzoek tot toelating met studievertraging in. Tijdens het indienen van het formulier word je verzocht om een cijferlijst te uploaden waaruit blijkt dat je minimaal 80% van je schakelprogramma hebt behaald.
  • Dien ook een verzoek in tot herinschrijven voor je schakelprogramma in via Studielink.
  • Of als je het programma als bijvakstudent volgt en een bachelor aan een andere universiteit dan de UvA, dan is het belangrijk dat je een herinschrijving voor je huidige bachelor opleiding doet én een verzoek tot herinschrijven als bijvakstudent via Studielink.

  Je volgt op dit moment een juridische bachelor aan een Nederlandse universiteit

  Je komt in aanmerking voor het indienen van een verzoek tot toelating met studievertraging als:

  • Je een beperkte studievertraging hebt opgelopen van maximaal 15 EC  binnen je bachelor curriculum bij vakken die in het academische jaar 2021-2022 werden aangeboden en/of getoetst.
  • Je de bachelorscriptie (of een vergelijkbaar eindwerk) hebt afgerond.
  • Je in academisch jaar 2021-2022 geen verzoek tot toelating met studievertraging hebt gedaan.

  Je kunt de ontbrekende vakken van je bachelor tijdens het eerste jaar van de master alsnog afronden. Je krijgt daar het hele academische jaar 2022-2023 de gelegenheid voor.

  Verzoek indienen (vanaf 1 juli en vóór 1 september) en herinschrijven

  • Dien een verzoek tot toelating met studievertraging in. Bij het indienen van het verzoek, word je verzocht om het volgende document te uploaden:
   • Een cijferlijst waarop staat dat je minimaal 165 EC van je bacheloropleiding reeds hebt behaald en de bachelorscriptie (of een vergelijkbaar eindwerk) hebt afgerond. Indien de cijferlijst hier niet aan kan voldoen, dien je een verklaring van je universiteit te uploaden waaruit blijkt dat je minimaal 165 EC van je bacheloropleiding reeds hebt behaald en de bachelorscriptie (of een vergelijkbaar eindwerk) hebt afgerond).
  • Dien ook een verzoek tot herinschrijven in voor je bachelor via Studielink.

  Je volgt op dit moment een juridische bachelor aan een universiteit binnen de EER

  Je komt in aanmerking voor het indienen van een verzoek tot toelating met studievertraging als:

  • Je een beperkte studievertraging hebt opgelopen van maximaal 15 EC binnen je bachelor curriculum bij vakken die in het academische jaar 2020-2021 werden aangeboden en/of getoetst.
  • Je de bachelorscriptie (of een vergelijkbaar eindwerk) hebt afgerond.
  • Je in academisch jaar 2021-2022 geen verzoek tot toelating met studievertraging hebt gedaan.

  Verzoek indienen (vanaf 1 juli en vóór 1 september)

  Dien een verzoek tot toelating met studievertraging in. Bij het indienen van het verzoek, word je verzocht om de volgende documenten te uploaden:

  • Een cijferlijst waarop staat dat je minimaal 165 EC van je bacheloropleiding reeds hebt behaald en de bachelorscriptie (of een vergelijkbaar eindwerk) hebt afgerond. (Indien de cijferlijst hier niet aan kan voldoen, dien je een verklaring van je universiteit te uploaden waaruit blijkt dat je minimaal 165 EC van je bacheloropleiding reeds hebt behaald en de bachelorscriptie (of een vergelijkbaar eindwerk) hebt afgerond).
  • Een verklaring van je universiteit waaruit blijkt dat de opleiding binnen een jaar op afstand is af te ronden.
 • 7. Stuur de benodigde documenten op

  Heb je een van de volgende juridische bachelors in Nederland behaald of ga je die vóór 1 september (of 1 februari voor de februari-instroom) behalen? Dan hoef je geen diploma of cijferlijst aan te leveren:

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid (CROHO 50700)
  • Bachelor Fiscaal Recht (CROHO 56827)
  • Bachelor Notarieel Recht (CROHO 56828)

  Zodra je diploma vastgelegd is door je huidige universiteit en dit is doorgegeven aan DUO krijgen wij dit automatisch door in ons systeem. Noodzakelijk is dat je vóór 1 september (1 februari) afstudeert.

  Ook indien je het schakelprogramma aan de UvA hebt afgerond of wilt worden toegelaten op basis van je PPLE-diploma aan de UvA met een 'major in Law' in combinatie met het civiel-effect-schakelprogramma hoef je geen documenten aan te leveren. De aanmelding via het online toelatingsformulier volstaat.

  Documenten opsturen

  Als je wilt worden toegelaten op basis van een hbo-diploma, dien je voor 1 september (of 1 februari) het volgende aan te leveren:

  • een gecertificeerde kopie van je hbo-Rechten-diploma van de Hogeschool van Amsterdam, mits daarbinnen het wetenschappelijk excellentieprogramma is gevolgd.
  • een gecertificeerde kopie van je hbo-Rechten-diploma inclusief een bewijs dat je het civiel effect-schakelprogramma bij Schakelzone Recht hebt afgerond; of
  • een gecertificeerde kopie van je hbo-bachelordiploma van een opleiding met een juridisch component, inclusief het bewijs dat je het UvA-schakelprogramma zonder civiel effect bij Schakelzone Recht hebt afgerond.

  Je kunt de gevraagde documenten opsturen naar onderstaand adres. De documenten moeten gewaarmerkt zijn, dat wil zeggen voorzien van een originele stempel en handtekening van je universiteit of een notaris. Fotokopieën of scans zijn niet geldig. Als je de documenten opstuurt, vermeld dan altijd je UvA-studentnummer.

  Admissions Office, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (kamer A6.01a)
  Postbus 1030
  1000 BA Amsterdam

  Als je de documenten aangetekend wilt versturen, kan dit naar:

  Admissions Office, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (kamer A6.01a)
  Valckenierstraat 59
  1018 XE Amsterdam

  Documenten kunnen ook worden ingeleverd bij de onderwijsbalie FdR op de 6e etage van gebouw REC A.  

 • 8. Wacht op uitslag toelatingsbesluit

  Zodra je aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, ontvang je een Bewijs van Toelating. Pas als je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan (zoals de betaling van het collegegeld) is je inschrijving definitief. Je kunt de status van je inschrijving bekijken op sis.uva.nl. Onder  ‘Checklist Inschrijving’ zie je precies welke zaken je nog moet regelen om je inschrijving af te ronden.

 • 9. Meld je aan voor vakken

  Begin juli of december
  Je moet je zelf aanmelden voor de mastervakken die je het komende semester wilt gaan volgen, ook als je toelating nog niet is afgerond. Aanmelden voor vakken verloopt via de planner in de vakaanmeldapplicatie en je UvAnetID. Dit kan vanaf ongeveer begin juli (voor de februari-instroom begin december). Hierover ontvang je bericht.

  Let op: de aanmeldperiode voor de Amsterdam Law Clinics wijkt af van de reguliere aanmeldperiode. Bekijk de deadlines voor de clinics.

  De aanmeldingsperiode voor het onderwijs is kort en de deadlines zijn strikt. Mocht je tijdens de aanmeldingsperiode nog geen definitief bericht over je toelating hebben ontvangen, meld je dan evengoed aan voor het onderwijs. Na de deadline kun je je niet meer aanmelden voor de vakken van dat semester.

  In de Studiegids vind je onder het studieschema van jouw opleiding welke vakken onderdeel uitmaken van je programma. Ook voor verplichte vakken moet je je zelf aanmelden. 
   

 • 10. Vraag je collegekaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je voorwaardelijke toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • 11. Betaal het collegegeld

  Om je inschrijving te voltooien, moet je het collegegeld betalen.

 • 12. Doe mee aan de opleidingsintroductie

  Tijdens de opleidingsintroductie maak je kennis met de opleiding. Je ontmoet de coördinator(en) en docenten van de masteropleiding en je medestudenten. Ook ontvang je meer informatie over hoe het komend studiejaar eruit zal zien. Wij bevelen je ten zeerste aan om hierbij aanwezig te zijn. Je krijgt per mail een uitnodiging voor deze dag.

Heb je geen universitair juridisch bachelordiploma? Er zijn schakelprogramma's voor wo- en hbo-studenten.