For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Master

Strafrecht (Publiekrecht)

Add to favourites

Hoe ver mag de overheid gaan in het ontwikkelen van opsporingstechnieken die ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer? Hoe moet strafrechtelijk worden omgegaan met terugkerende Syriëgangers? Dit soort maatschappelijk en rechtsstatelijk relevante vraagstukken komt aan de orde bij Strafrecht, een van de tracks van de master Publiekrecht.

Online open dag

Kennismaken met deze master? Op de online open dag-pagina kun je je 24/7 verdiepen in de studie. Bekijk video’s, geef je op voor een event of ga zelf op pad met de Campus Tour App.

Tijdens de opleiding Strafrecht wordt de volledige loop van de strafrechtspleging, van preventie en opsporing tot tenuitvoerlegging behandeld. Je studeert af als allround strafjurist. De nadruk ligt op grootstedelijke, rechtsstaat-ondermijnende en transnationale strafrechtelijke problematiek. Met andere woorden: de bestrijding van terrorisme, mensenhandel- en smokkel, corruptie, cybercrime en witwassen. Er is veel aandacht voor de strafrechtpraktijk. Zo leer je pleiten en rekwireren van praktijkbeoefenaars en verdiep je je in actuele thema’s en knelpunten.

Het studieprogramma

Tijdens de studie verdiep je je kennis van het positieve strafrecht. Een centrale vraag is hoe het Nederlands strafrecht zich verhoudt tot andere disciplines en rechtsstelsels. Enkele deelgebieden zijn opsporing en vervolging in Europees perspectief, het strafrechtelijk bewijsrecht en het strafrechtelijk sanctierecht. Je kunt je ook verdiepen in het internationaal strafrecht, het militair strafrecht of stage lopen.

Minimaal 1 vak in je studieprogramma is onderdeel van de Amsterdam Law Practice, ons unieke ervaringsonderwijs. Een eigentijdse manier van leren, waarbij reflectie op eigen ervaringen en het ontwikkelen van een professionele identiteit centraal staan. In de simulatie Oefenrechtbank strafrecht leer je bijvoorbeeld op basis van echte strafdossiers pleiten, rekwireren en een vonnis uitspreken op een openbare terechtzitting.

Is deze master iets jou? 

Wil je worden opgeleid tot een strafrechtjurist die op een kritische manier naar het recht durft te kijken? Strafrecht studeren in Amsterdam kenmerkt zich door een kosmopolitische en grootstedelijke benadering van het strafrecht. Je combineert je academische vorming met de praktijk.

Saloua Karami, masterstudent Strafrecht
Copyright: Saloua Karami
Het vak Oefenrechtbank strafrecht was doorslaggevend voor mijn beroepskeuze, het geeft een kijkje in de praktijk. Saloua Karami, masterstudent Strafrecht Lees de verhalen van studenten en docenten
Praktijkgericht

Je leert rekwireren en pleiten van experts uit de praktijk

Allround

Je onderzoekt actuele thema’s die relevant zijn voor de praktijk en wordt opgeleid tot allround strafrechtjurist

De praktijk

Je krijgt les van docenten die ook in de praktijk werkzaam zijn (geweest)

Stages

In Amsterdam is er een ruime keuze aan strafrechtelijke stages. Van advocatenkantoor tot gerechtshof en functioneel parket (OM)

Na je studie

Veel van onze alumni werken in de strafrechtadvocatuur en bij de rechterlijke macht, politie, een ministerie of bij de bijzondere opsporingsdiensten. Ook gemeenten, semioverheidsinstanties en NGO’s hebben behoefte aan academische juristen. Met een Nederlands juridisch bachelordiploma (wo-niveau) voldoe je bij afronding van deze mastertrack in principe aan de civiel effect-vereisten.

Ontdek de andere mastertrack

Wist je dat Strafrecht een track (specialisatie) is van de masteropleiding Publiekrecht? Staats- en bestuursrecht is de andere track van deze master. De zelfstandige master Gezondheidsrecht kan ook interessant zijn om te bekijken.

Feiten & cijfers
Diploma LLM Publiekrecht
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd, deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start Februari, september
CROHO-code 60220
Locatie Roeterseilandcampus