Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Promotiearchief

Resultaten: 5121 - 5160 van 5193
Resultaten: 5121 - 5160 van 5193
 • Uitschakelen genen herstelt geprogrammeerde celdood neuroblastoomcellen
  15 jun 2012 11:00 - 11:00 Promotie
  Het neuroblastoom is een tumor die ontstaat doordat de natuurlijke apoptose (geprogrammeerde celdood) is verstoord. De eiwitten BIRC5 en BCL2 remmen apoptose. Fieke Lamers ontdekte dat de genen die zorgen voor ...
 • Aanwezigheid oude bloedproppen voorspelt herstel na hartinfarct
  15 jun 2012 10:00 - 10:00 Promotie
  Miranda Kramer toont aan dat de afsluiting van de kransslagader bij veel patiënten met een hartinfarct het resultaat is van een serie vaatvernauwingen. Belangrijk hierbij is dat de aanwezigheid van oude bloedproppen ...
 • Sociale opbrengsten onderwijs verdienen aandacht
  14 jun 2012 16:00 - 16:00 Oratie
  Anne Bert Dijkstra pleit in zijn oratie voor meer aandacht voor de sociale opbrengsten van onderwijs. Zo zijn goede schoolprestaties belangrijk ter voorbereiding op de arbeidsmarkt en dragen zij bij aan een sterke ...
 • Militarisme vanzelfsprekend onderdeel van Israëlische kunst
  14 jun 2012 14:00 - 14:00 Promotie
  Noa Roei onderzocht de representatie van het leger in de hedendaagse Israëlische kunst en visuele cultuur. Ze richtte zicht met name op de alomtegenwoordige manier waarop militarisme onderdeel is van de Israëlische ...
 • Lichaam onderhevig aan visuele beperkingen
  14 jun 2012 12:00 - 12:00 Promotie
  Jules Sturm onderzocht de productieve effecten van lichamelijk ‘falen’ in de visuele sfeer. Door middel van visuele reflectie worden de schijnbaar tegengestelde en uitsluitende eigenschappen van het menselijk lichaam ...
 • Sterren van het brein: over glia, stamcellen en hersenziekten
  13 jun 2012 16:00 - 16:00 Oratie
  De ontdekking van lichaamseigen stamcellen in het volwassen brein vormde een doorbraak in het hersenonderzoek. Maar het nu al commercieel aanbieden van stamceltherapie om hersenziekten als Alzheimer en Parkinson te ...
 • Tweederde niet-controleplichtige MKB-ondernemingen voert toch accountantscontrole uit
  13 jun 2012 14:00 - 14:00 Promotie
  Voor veel bedrijven is een accountantscontrole door wetgeving verplicht gesteld. Hans Duits onderzocht of er ook andere redenen zijn voor accountantscontrole. Hij bekeek daartoe factoren die de vraag naar ...
 • Leven op de grens tussen Noordoost-India en Bangladesh
  13 jun 2012 12:00 - 12:00 Promotie
  Malini Sur deed onderzoek op de grens tussen India en Bangladesh. Ze bestudeerde koloniale en postkoloniale archieven en onderzocht de verschillende reacties van mensen wiens leven nationale grenzen overstijgt.
 • Etnische groepen hebben baat bij meer fysieke activiteit
  13 jun 2012 10:00 - 10:00 Promotie
  Jeroen de Munter onderzocht de relatie tussen fysieke activiteit en hart- en vaatziekten in etnische groepen van Hindoestaans-Surinaamse, Afrikaans-Surinaamse en Europees-Nederlandse afkomst. Hij concludeert dat alle ...
 • Optimaal experimenteren ingezet bij klimaatdebat
  1 jun 2012 11:00 - 11:00 Promotie
  In veel situaties moeten beslissingen worden genomen, terwijl er geen zekerheid is over de gevolgen van de keuze. Tim Willems laat zien dat optimaal bewust experimenteren deze onzekerheid kan reduceren. Willems past ...
 • Belangstelling voor ‘urban studies’ gedreven door behoefte aan relevante kennis
  30 mei 2012 - 27 jun 2012 16:00 - 16:00 Oratie
  In zijn oratie beschrijft Jan Nijman de hernieuwde belangstelling voor ‘urban studies’. Deze is deels wetenschappelijk is, maar wordt ook gedreven door de behoefte aan ‘relevante’ kennis voor de overheid, het ...
 • Empirische waarschijnlijkheid bij econometrische vraagstukken
  29 mei 2012 10:00 - 10:00 Promotie
  Zhengyuan Gao onderzocht de wortels van empirische waarschijnlijkheid (empirical likelihood) en bekeek of dit kan bijdragen aan nieuwe oplossingen voor wiskundige problemen.
 • Welke morele grenzen bepalen hoe de markt mag werken?
  25 mei 2012 11:00 - 11:00 Promotie
  Maarten Biermans onderzocht de relatie tussen marktuitkomsten en moraal. Hij deed dit aan de hand van een door de Internationale Arbeidsorganisatie gelanceerde Decent Work Agenda, die is gebaseerd op de normatieve ...
 • Eén groepslid laten beslissen verbetert samenwerking tussen groepen
  12 apr 2012 12:00 - 12:00 Promotie
  Joris Gillet onderzocht economische groepsbeslissingen. Uit zijn resultaten blijkt onder meer dat tussen groepen waarin één groepslid verantwoordelijk is voor de groepsbeslissing beter samengewerkt wordt.
 • Student houdt rekening met risico’s bij studiekeuze
  23 mrt 2012 11:00 - 11:00 Promotie
  Studenten hebben geen garantie dat de opleiding die zij volgen daadwerkelijk het verwachte inkomen zal brengen. Jacopo Mazza onderzocht of studenten zich bewust zijn van zowel de risico’s als de baten van studeren, ...
 • Het neutrino: ideale, maar onwillige boodschapper
  15 mrt 2012 15:00 - 15:00 Oratie
  In de oratie van Paul Kooijman staat het neutrino centraal. Het neutrino kan ongestoord door magneetvelden en materie reizen, wat het tot een ideale boodschapper maakt. Tegelijk zijn neutrino’s zeer moeilijk te ...
 • Volatiliteit en de evolutie van verwachtingen
  8 mrt 2012 11:00 - 11:00 Promotie
  Roy van der Weide introduceert een aantal modellen om empirische data van financiële markten beter te beschrijven en begrijpen. Zijn onderzoek richt zich onder meer op het econometrisch modelleren van financiële ...
 • Hebben sociale overwegingen invloed op de risico’s die we nemen?
  2 mrt 2012 09:00 - 09:00 Promotie
  Veel belangrijke economische beslissingen gaan over risico. Tegelijkertijd wordt elke beslissing genomen in een sociale context. Bestaand onderzoek bekijkt deze twee aspecten echter alleen los van elkaar. Jona Linde ...
 • Automatisch belonen leidt niet tot minder gewenst gedrag
  28 feb 2012 13:00 - 13:00 Promotie
  Ailko van der Veen onderzocht het gedrag van ondergeschikten in een hiërarchische relatie. Met behulp van een aantal games creëerde hij situaties waarbij een superieur bepaald gedrag economisch gezien prefereert ...
 • Reflectie en interactie bevorderen verandercapaciteit internetcollectieven
  24 feb 2012 11:00 - 11:00 Promotie
  In de huidige digitale samenleving ontstaan steeds meer online collectieven die deelnemen aan activiteiten op het gebied van innovatie en verandering. De capaciteit van deze zogeheten generatieve collectieven om ...
 • Lage huren leiden tot groot waardeverlies huursector
  17 feb 2012 09:00 - 09:00 Promotie
  In Nederland grijpt de overheid door middel van subsidiëring in op de woningmarkt. De vraag is echter in welke mate de aanvankelijke aanleiding om in te grijpen nog aansluit bij de dagelijkse praktijk. Frans Schilder ...
 • Nieuwe methode voor analyse economische problemen
  7 feb 2012 11:00 - 11:00 Promotie
  Saeed Moghayer ontwikkelde een nieuwe methode voor het behandelen van economische problemen. Hij laat zien hoe deze methode ingezet kan worden om problemen rondom het beheer van verontreinigde meren in kaart te brengen.
 • Geïnformeerde kiezer stemt in voordeel nationale economie
  3 feb 2012 09:00 - 09:00 Promotie
  Een goed begrip van het gedrag van kiezers is belangrijk voor verschillende vakgebieden. Marcelo Tyszler benadert het gedrag van de kiezer vanuit het perspectief van de politieke economie. Hij laat onder andere zien ...
 • Industriële statistiek helpt bedrijfsleven met oplossen van problemen
  25 jan 2012 15:00 - 15:00 Oratie
  Methoden en technieken uit de industriële statistiek spelen een belangrijke rol in de productontwikkeling en bij het ontwerpen, beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen. Jeroen de Mast gaat tijdens zijn oratie ...
 • Ghanese gezondheidswerker niet negatief tegenover hiv-patiënt
  24 jan 2012 13:00 - 13:00 Promotie
  Jonathan Mensah Dapaah onderzocht de manier waarop hiv/aids wordt behandeld in twee soorten behandelcentra in Ghanese ziekenhuizen. Hij onderzocht hoe gezondheidswerkers aankijken tegen mensen met hiv/aids. Daapah ...
 • Niet-parametrische methoden kunnen volatiliteit modelleren
  19 jan 2012 09:00 - 09:00 Promotie
  Yang Zu onderzocht hoe volatiliteit (de mate van beweeglijkheid van de koers van een aandeel of een ander financieel product) gemeten en gemodelleerd kan worden. Hij richtte zich hierbij op de toepassing van ...
 • Hoe reageren bedrijven op veranderingen in conjunctuur?
  21 dec 2011 09:00 - 09:00 Promotie
  Matija Lozej onderzocht het gedrag van bedrijven en de rol die bedrijven spelen in de conjunctuurcyclus. Hij concludeert dat een onverwachte monetaire verkrapping voor 1980 leidde tot een significante daling van ...
 • Fiscaal-economisch beleid vraagt om voorzichtige benadering
  16 dec 2011 09:00 - 09:00 Promotie
  Markus Kirchner onderzocht de relatie tussen fiscaal-economisch beleid en conjuncturele fluctuaties. De resultaten van zijn analyse pleiten voor een voorzichtige benadering van het fiscaal-economisch beleid, vooral ...
 • Hoge naleving antiretrovirale therapie in voorzieningsarme gebieden Uganda
  14 dec 2011 15:00 - 15:00 Promotie
  Achilles Ssewaya deed onderzoek naar de naleving van antiretrovirale therapie in Uganda. Hij onderzocht twee behandelcentra voor hiv/aids in gebieden met weinig voorzieningen. Uit zijn resultaten blijkt dat de ...
 • Samenwerking bedrijf en non-profitorganisatie niet alleen goed voor goede doel
  14 dec 2011 13:00 - 13:00 Promotie
  Marlene Vock onderzocht hoe consumenten reageren op samenwerking tussen bedrijven en non-profitorganisaties. Als consumenten het gevoel hebben dat ze zelf persoonlijk voordeel kunnen behalen uit de samenwerking, kan ...
 • Hiv-positieve verpleegsters pragmatischer en flexibeler in zorg voor patiënten
  14 dec 2011 09:00 - 09:00 Promotie
  Margaret Kyakuwa onderzocht de rol van hiv-positieve verpleegsters in Uganda. Ze bekeek hoe de ziekte de zorgrelaties van de verpleegsters beïnvloedt en concludeert dat hiv-positieve verpleegsters betere ...
 • Werk econoom Adam Smith sterk beïnvloed door Fransman Turgot
  13 dec 2011 13:00 - 13:00 Promotie
  Anne-Claire Hoyng deed onderzoek naar het boek The Wealth of Nations van Adam Smith. Ze concludeert dat Smith voor het schrijven van zijn boek een werk van de Fransman Anne-Robert Jacques Turgot als inspiratiebron ...
 • Modellen beschrijven kracht van technologische verandering
  13 dec 2011 11:00 - 11:00 Promotie
  Paolo Zeppini deed onderzoek naar de kracht van technologische verandering. Hij presenteert vier theoretische modellen die de keuzes van consumenten en producenten voor bepaalde technologieën beschrijven.
 • ‘Verlies van kracht’ grootste angst ouderen Tanzania
  9 dec 2011 13:00 - 13:00 Promotie
  Josien de Klerk onderzocht de rol van ouderen in de Kagera-regio in Tanzania. Deze groep wordt volgens haar zwaar belast. De ouderen verzorgen hun doodzieke kinderen, begraven hen, nemen zorgtaken op zich voor ...
 • Overheidssubsidie voor bestaande bedrijven verlaagt productie
  9 dec 2011 10:00 - 10:00 Promotie
  Petr Sedláček deed onderzoek naar business cycles, de daaraan gerelateerde welvaartskosten en de wijze waarop ontwikkelingen in de arbeidsmarkt de economie als geheel beïnvloeden. Hij toont dat overheidssteun aan ...
 • Zwangerschapskwesties Kameroense vrouwen complexer dan gedacht
  30 nov 2011 09:00 - 09:00 Promotie
  Erica van der Sijpt deed onderzoek naar de manier waarop vrouwen in Oost-Kameroen omgaan met zwangerschapsverlies. Ze laat zien dat de reproductieve beslissingen van vrouwen afhangen van hun sociale netwerk, hun ...
 • Nieuwe manier van besluitvorming in de staalindustrie
  25 nov 2011 12:00 - 12:00 Promotie
  Pieter Karel Joustra werkte een nieuwe vorm van corporate governance uit die gebaseerd is op de principes van associatieve democratie. Voor de praktische uitwerking hiervan neemt hij de staalindustrie als voorbeeld.
 • Intelligente omgevingen spelen sleutelrol in toekomstige samenleving
  23 nov 2011 15:00 - 15:00 Oratie
  Door digitalisering van informatie en steeds sneller wordende netwerken verandert de rol van ICT in de samenleving enorm. Ben Kröse stelt in zijn oratie dat intelligente omgevingen, waarbinnen mobiele en robotachtige ...
 • Ongelijkheid op de arbeidsmarkt in crisistijd
  17 nov 2011 15:00 - 15:00 Oratie
  Diepgaande veranderingen op de arbeidsmarkt leiden tot veranderingen in ongelijkheid. In zijn oratie gaat Wiemer Salverda in op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt die gepaard gaan met grote wijzigingen in het ...
 • Forensische statistiek helpt bij inschatten kracht bewijsmateriaal
  4 nov 2011 15:00 - 15:00 Oratie
  Marjan Sjerps behandelt de bewijskracht van waarnemingen als bewijsmateriaal bij delicten. In de forensische statistiek is het Bayesiaanse raamwerk ontwikkeld, waarmee de bewijskracht op een gestructureerde en ...