Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

(Cyber)security & Privacy

Heb je een specifieke vraag of wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 – 525 2695 of via persvoorlichting@uva.nl.

Prof. dr. Beate Roessler

Beate specialiseert zich in de waarde van de privésfeer voor de autonomie van personen en voor burgers in een liberale samenleving, in conflicten tussen veiligheid en privésfeer, rechtvaardigheid, autonomie en gelijke kansen voor vrouwen.

Mw. prof. dr. B. (Beate) Roessler

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Philosophy and Public Affairs

Dr. Frederik Zuiderveen Borgesius

Frederik Zuiderveen Borgesius doet onderzoek naar online data en privacy. Zijn expertisegebieden zijn privacy, surveillance, persoonsgegevens, vrijheid van meningsuiting, cookies, online tracking en veiligheidsdiensten, prijsdiscriminatie en discriminatie.

Dhr. dr. F.J. (Frederik) Zuiderveen Borgesius LLM

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Informatierecht

Dr. Kristina Irion

Kristina Irion richt zich op EU-informatierecht en openbaar beleid, in het bijzonder de bescherming van privacy en persoonsgegevens, transnationale datastromen en gegevensbeheer.

Mw. dr. K. (Kristina) Irion

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Informatierecht

Prof. dr. Natali Helberger

Natali Helberger doet onderzoek naar hoe de rol en juridische positie van de gebruiker van informatie verandert onder invloed van informatietechnologie en sociale en economische omstandigheden. Ook kijkt zij naar de implicaties hiervan voor de juridische positie, rechten en plichten van informatiegebruikers onder het huidige en toekomstige informatierecht. Belangrijke aandachtsgebieden in haar onderzoek zijn media en data analytics, profilering, social media, privacy en de rechten van gebruikers.

Mw. prof. dr. N. (Natali) Helberger

Bestuur en Bestuursstaf