Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Switch to English

Hoogleraarsbenoemingen en eredoctoraten

Getalenteerde hoogleraren vormen het fundament van ons onderwijs en onderzoek. Zij inspireren studenten, docenten en onderzoekers van alle leeftijden met hun vernieuwende ideeën. En met baanbrekend onderzoek dragen ze bij aan de maatschappij.

De universiteit kent gewone hoogleraren en bijzonder hoogleraren. Gewone hoogleraren worden aangesteld door het College van Bestuur. Bijzonder hoogleraren worden aangesteld door een externe rechtspersoon, vaak een stichting of vereniging, en benoemd door het College van Bestuur. Een speciale categorie binnen de gewone hoogleraren zijn de universiteitshoogleraren.

Recente hoogleraarsbenoemingen

Nieuwe benoemingen aan de UvA vinden plaats op basis van het Hooglerarenbeleid. Een basisvoorwaarde is dat hoogleraren verantwoordelijk zijn voor onderwijs en onderzoek en hun kwaliteiten tonen op beide terreinen. Jaarlijks worden er aan de Universiteit van Amsterdam zo'n 50 hoogleraren benoemd. Zie het overzicht van de meest recente benoemingen.

Universiteitshoogleraren

Universiteitshoogleraren worden speciaal benoemd door het College van Bestuur, in de regel voor een periode van vijf jaar. De benoeming is voorbehouden aan hoogleraren van binnen of buiten de universiteit die blijk hebben gegeven van excellentie in onderzoek, onderwijs en maatschappelijke impact. Naast de faculteitsspecifieke opdracht hebben universiteitshoogleraren een universiteitsbrede opdracht die zij naar eigen inzicht vorm kunnen geven.

Universiteitshoogleraren worden geacht een bron van vernieuwing te zijn binnen de universiteit en een inspiratiebron voor studenten, onderzoekers en docenten. Ze zijn belast met het bevorderen van interdisciplinariteit en het zoeken van nieuwe wegen voor onderzoek en onderwijs. Van hen wordt ook verwacht dat ze een rol spelen in het stimuleren van het debat binnen de universiteit en in het vergroten van de zichtbaarheid van de universiteit binnen de samenleving.

Eredoctoraten

Sinds 1897 kent de UvA eredoctoraten toe aan personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd binnen een vakgebied of aan de samenleving als geheel. Het eredoctoraat is een toekenning van de academische titel doctor, de hoogste academische titel.

Recente eredoctoraten die door de UvA zijn toegekend:

 • 2020 Jan Potempa, Shoshana Zuboff
 • 2019 Diana Bianchi, Johan Rockström
 • 2018 Louis Andriessen, Naomi Klein
 • 2017 prof. James Hathaway, prof. Michèle Lamont, Peter van Rooijen
 • ​2016 prof. Shih-Fu Chang, prof. Andrew P. Feinberg
 • 2015 dr. Chryssa Kouveliotou, mw. Charlotte van Rappard-Boon
 • 2014 prof. James R. Crawford, prof. Alvin E. Roth
 • 2013 dhr. R.N. Tata, dhr. A. Kuipers
 • 2012 ir. Martin van den Brink, prof. dr. Willem Buiter, prof. dr. Daniel Dennett, prof. dr. Peter Zoller
 • 2011 prof. dr. Nadia Rosenthal, Ad van Liempt
 • Eredoctoraten 2001-2010
  • 2010 -  mw. prof. dr. Annette Karmiloff Smith, prof. dr. Lester Lawrence Lessig
  • 2009 - prof. dr. William A. Brock, prof. dr. Nick J. White
  • 2008 - Randall Collins en Jules Schelvis
  • 2007 - Harry Mulisch, Herman Tjeenk Willink en Gro Harlem Brundtland
  • 2006 - Carl Kesselman, PhD; drs. J. Joosten
  • 2005 - C. Lanzmann, prof. D. Kennedy
  • 2004 - K. Fens
  • 2003 - prof. dr. J. Trümper, C. Smit , mw. M. d'Hane-Scheltema
  • 2002 - I. Macdonald, E. de Jongh, A. Chaskalson
  • 2001 -  ir. N. van Andel, prof. D. Clines, dr. W. Duisenberg
 • Eredoctoraten 1981-2000
  • ​​​​​2000 - drs. J.H.N. Pameijer, J. Stapel
  • 1999 - C. Hoek, prof. R.D. Rosenberg
  • 1998 - prof. W.J. Wilson, J. Friend
  • 1997 - dr. O.M. von der Gablentz, prof. dr. R.M. Shiffrin, prof. dr. E.R. Wolf
  • 1996 - L.A. de Vries, V. Radhakrishnan
  • 1995 - F.W. Krabbe, Th. Koulourides, G.L. Durlacher
  • 1994 - mw. A.H. Kohnstamm, R. Wartena
  • 1993 - mw. E. Fox-Keller, J.L. Heldring
  • 1992 - B. Haak, H. Bühlman, J. Kornai, J. Witsen
  • 1991 - mw. M.A. Oduyoye-Yamoah, A.J. van der Leeuw
  • 1990 - B.J.H. Haitink, H. Schoorl, P. de Haan, D. Nörr
  • 1989 - Antoinette Catharina Rijpstra, R. Koselleck
  • 1988 - J.F. Kermode, Charles B. Timmer, J.B.W. Polak
  • 1987 - L. Hejdánek
  • 1986 - H. Reeser
  • 1985 - A. Horodisch, B. Sapir, J. Landwehr, J.M. den Uyl
  • 1984 - (15 juni) J.W. Delleman
  • 1984 - (9 januari) S. van der Meer, J.G.J. Kuiper, G.M. Leonhardt
  • 1982 - B. Albach, T. Husén, J.K.S. St.Joseph, J.T. Lindhe
  • 1981 - R.L. Kahn, D.L. Leiker
 • Eredoctoraten 1961-1980
  • 1980 - J. Spaander
  • 1979 - J. Muller
  • 1978 - (13 oktober) J.E.A.M. van Dijck
  • 1978 - (9 januari) G. Mbeki, M.V. Wilkes
  • 1977 - H. Freudenthal, G. Katona
  • 1976 - P.A. Lehning
  • 1975 - J.D.B. Mitchell, N.Y. Vlietstra
  • 1973 - H.J. Krauweel
  • 1972 - (17 januari) H.S. Houthakker
  • 1972 - (10 januari) E. Langui
  • 1971 - O. Isler, F.J. de Jong
  • 1970 - Jeanne Lampl-De Groot, B.A. Sijes
  • 1968 - G.E.K. Schmook, W. Gehrels
  • 1967 - J.H.C. Ruyter, G.L. van Eyndhoven, D.Q.R. Mulock Houwer
  • 1966 - V.W. van Gogh
  • 1962 - Geo Widengren, W.C. Treurniet, Donald D. van Slyke, Ernst Crone, L.A.M. Lichtveld
  • 1961 - N. van der Zijpp
 • Eredoctoraten 1945-1960
  • 1959 - L.H. Bretschneider
  • 1958 - jhr. D.C. Röell
  • 1957 - (3 juli) G.L. Gonggrijp, H.E. van Gelder, M. Gutzwiller, J.W. Fullbright
  • 1957 - (3 juni) J.J. Buskes, N.H. Swellengrebel, W.J. Jongmans
  • 1956 - (10 december) E.A. van Beinum
  • 1956 - (9 januari) A. Pelt
  • 1954 - (1 november) Dirk Coster
  • 1954 - (20 september) J. Tinbergen
  • 1954 - (8 januari) Sir Rudolph A. Peters
  • 1953 - F. Zernike
  • 1952 - (15 september) J.H. van Heek
  • 1952 - (8 januari) C.R.J. Versteegh
  • 1951 - Johanna Bonne-Wepster, Maria Elizabeth Kronenberg, Th. van Erp
  • 1950 - Maria Montessori, G. Bolkestein
  • 1949 - D.W. Woolly
  • 1948 - Helen Mary Allen-Allen
  • 1947 - (14 november) W.L. Mackenzie King
  • 1947 - (20 mei) Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, K. Huysmans, P.N. van Eyck, H. Teirlinck
  • 1947 - (8 januari) Ch.H. Best
  • 1946 - (16 september) G. Mannoury
  • 1946 - (13 mei) A.F.J. Portielje
  • 1946 - (8 januari) P.G. van Tienhoven, Elisabeth Dingemanse
 • Eredoctoraten 1931-1940
  • 1938 - H.M. Koningin Wilhelmina
  • 1937 - G. Duhamel, J.D. Du Toit, H.J.C. Grierson, C.R. de Klerk, B.C. Molkenboer, A. Vermeylen, Th. Frings
  • 1936 - J.D. Bierens de Haan
  • 1935 - (27 mei) K.J.L. Alberdingk Thijm, W.J.Th. Kloos
  • 1935 - (8 januari) W.M. de Vries
  • 1934 - F.J. Kruitwagen

  In 1932 werd het 300-jarig bestaan van de Universiteit van Amsterdam grootscheeps gevierd. Er werden dit jaar 39 eredoctoraten uitgereikt. Anton Constandse tekende destijds in een pamflet protest aan tegen deze 'inflatie'.

  • 1932 - 28 juni: P.J.A. Adriani, D. Anzilotti, L. Aschoff, E. Bartin, C.B. Biezeno, S.L. Brug, F. Brunot, A. Cotton, H. Cushing, G. Friederici, I.H. Gosses, W.C. de Graaff, E. Heldring, T. Herford, H.C. Hoskier, E.R. Jacobson, Korteweg, C. Levaditi, T. Levi Civita, R. Mendez Pidal, S. van Mesdag, H. ter Meulen, J.W. Meyer Ranneft, E.A. Milne, S. Mowinckel, J. Petersen, H. Polak, H. Poutsma, Sir Dennis Robertson, O. Scheel, F. Schmidt Degener, C. Schroeter, W. Sierspinsky, L. Simons, W. de Vlugt, C. van Vollenhoven, A.J.B. Wace, J. Wanner, L. Willems
 • Eredoctoraten 1897-1930
  • 1928 - F.M. Wibaut
  • 1926 - C.W. Lunsingh Scheurleer
  • 1924 - A.J.P. van den Broek
  • 1923 - J.E. Elias
  • 1922 - J.P. Thijsse
  • 1921 - J.W. IJzerman
  • 1920 - J.E. Stumpff
  • 1919 - J.F.M. Sterck
  • 1916 - J.J.A.A. Frantzen
  • 1914 - H.C. Prinsen Geerligs, W.A.P. Schuffner
  • 1910 - W.F. van Leeuwen
  • 1906 - W. Bode, A. Bredius, E. Michel, J. Veth
  • 1898 - M.B. Mendes da Costa
  • 1897 - M.E.F.T. Dubois
Portret van Gerardus Johannes Vossius
Gerardus Johannes Vossius was in 1632 de eerste hoogleraar van het Atheneum Illustre, de voorloper van de UvA.

Album Academicum: hoogleraren vanaf 1632

Het Album Academicum bevat de namen van alle hoogleraren die sinds1632 verbonden zijn geweest aan de Universiteit van Amsterdam of haar voorloper, het Athenaeum Illustre. De database biedt persoonlijke gegevens en informatie over de opleiding en functie van elke hoogleraar. Naast hoogleraren bevat het Album ook de namen van gepromoveerden en eredoctoren. Het Album geeft inzicht in de ontwikkeling van de universiteit: groei en stagnatie, de ontwikkeling en populariteit van verschillende vakgebieden en de rol van vrouwen in het academisch onderzoek.