Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Promoveren

Lustrumbeurs voor promovendi

In 2017 bestond de UvA 385 jaar. Ter ere van dit lustrum werd een nieuw type beurzen in het leven geroepen: De lustrumbeurs.

Met deze beurs kunnen UvA-promovendi internationale ervaring opdoen, die van toegevoegde waarde is voor zijn/haar onderzoek. De lustrumbeurzen zijn een aanvulling op de reguliere mogelijkheden.

De beurzen kunnen worden ingezet voor verschillende doeleinden: van een congresbezoek en het volgen van onderwijs tot een  bezoek aan buitenlandse collega’s. Voorwaarde is daarbij dat de besteding van de beurs duidelijk aansluit bij het promotieonderzoek en van toegevoegde waarde is voor dat onderzoek. Ook mag de bestemming van de beurs geen voorwaarde zijn voor de voltooiing van het promotietraject.

De lustrumbeurzen zijn een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdams Universiteitsfonds. Ze worden toegekend door het College voor Promoties.

Wat, voor wie en hoeveel?

 • De beurzen zijn bedoeld om extra internationale ervaring op te doen en zijn een aanvulling op de reguliere mogelijkheden.
 • De lustrumbeurzen zijn bestemd voor UvA-promovendi die door het College voor Promoties zijn toegelaten en die actief aan hun onderzoek werken.
 • De lustrumbeurzen bedragen maximaal 3000 euro per beurs.
 • De toekenning vindt in twee rondes plaats (2017 en 2018).

Tijdpad tweede ronde

Deadline aanvragen 2e ronde

2 april 2018 08.00 uur (UTC +1)

Beoordeling van de aanvragen door de selectiecommissie

april – mei 2018

Definitief besluit 1ste ronde door College van Promotie

juni 2018

Bekendmaking toekenningen aan begunstigden

juli 2018

Verloop eerste ronde

In 2017 werd de lustrumbeurs aan maar liefst 22 promovendi toegekend. Het grote aantal ingediende voorstellen (94) toonde aan dat de lustrumbeurs in een behoefte voorziet. De promovendi die een lustrumbeurs ontvingen, waren afkomstig uit alle faculteiten.

Selectieprodedure tweede ronde

 • De aanvragen worden allereerst getoetst aan de voorwaarden en beoordeeld op volledigheid. Als een aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden en/of onvolledig is, wordt een aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. De aanvragen die wel ontvankelijk worden verklaard, worden vervolgens overgedragen aan de selectiecommissie.
 • De selectiecommissie bestaat uit vijf leden: De rector, Prof. dr. Stanley Brul (professor Molecular Biology and Microbial Food Safety, FNWI), prof. dr. Agneta Fischer (professor Emotions and Affective processes, FMG), dr. Frank Zuijdam (hoofd Academische Zaken) en dr. Kim van Gennip (beleidsadviseur Academische Zaken).
 • De selectiecommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van vooraf geformuleerde criteria.
 • De geselecteerden worden ten slotte voorgelegd aan het College voor Promoties, dat het definitieve toekenningsbesluit neemt.

Voorwaarden voor toekenning

 • De promovendus is door het College voor Promoties toegelaten;
 • De promovendus is ten tijde van de activiteit nog niet gepromoveerd;
 • De promovendus werkt actief aan het onderzoek;
 • De besteding van de beurs is van toegevoegde waarde voor het onderzoek van de promovendus;
 • De bestemming van de beurs is geen voorwaarde voor voltooiing van het promotietraject;
 • De besteding van de beurs vindt plaats vóór september 2019.
 • De promovendus heeft in de vorige ronde nog geen lustrumbeurs toegekend gekregen.
 • Kosten voor eten/drinken worden niet in de begroting opgenomen. Kosten voor verblijf kunnen wel met de beurs gedekt worden.

Criteria voor beoordeling

 • Relevantie bestemming en voorgestelde activiteit(en)

Toelichting: de aanvrager dient aannemelijk te maken dat de bestemming en de voorgestelde activiteit(en) een substantiële verrijking zijn voor het promotieonderzoek aan de UvA. De bestemming en voorgestelde activiteiten voegen een extra dimensie toe aan het onderzoek (het gaat dus niet om al gepland, noodzakelijk veldwerk).

 • Kwaliteit motivatiebrief (enthousiasme, overtuigingskracht)

Toelichting: de aanvrager dient sterk gemotiveerd te zijn voor de voorgestelde bestemming en activiteit(en) en deze motivatie met overtuiging te beredeneren.

 • Kwaliteit aanbevelingsbrief (co-)promotor (informatie over relevantie extra internationale ervaring, enthousiasme, vertrouwen)

Toelichting: de (co)promotor dient in te gaan op de relevantie en de extra dimensie van het voorstel in relatie tot het promotieonderzoek van de promovendus. Daarnaast dient uit de aanbevelingsbrief te blijken dat de (co)promotor vertrouwen heeft in de promovendus.

De selectiecommissie houdt in de beoordeling van de aanvragen rekening met spreiding over wetenschapsgebieden, onderwerpen, universiteiten en landen.

Lustrumbeurs (formulier)

Verloop tweede ronde toekenningen lustrumbeurzen

Net als in de eerste ronde was er veel animo voor de lustrumbeurzen; in totaal werden er 108 aanvragen ingediend. De selectiecommissie heeft getoetst op criteria als de relevantie van de bestemming en de voorgestelde activiteit voor het onderzoek van de promovendus, de kwaliteit van de motivatiebrief en de kwaliteit van de aanbevelingsbrief.

Uiteindelijk heeft de commissie 29 aanvragen als excellent beoordeeld. Het beschikbare budget gaf ruimte voor maximaal 12 toekenningen; er is geloot naar rato van het aantal inzendingen per faculteit om tot de 12 definitieve toekenningen te komen.

De beurzen zijn toegekend aan:

André Baart Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Anne Roos Smink Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Guglielmo Mastroserio Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Jacob van den Eijnden Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Marijn Sax Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Martijn Bart Faculteit Natuurwetenschap, Wiskunde en Informatica
Miesje van der Stoel AMC
Tycho Maas Faculteit der Geesteswetenschappen
Wigbertson Julian Isenia Faculteit der Geesteswetenschappen

 

De op de lijst ontbrekende begunstigden hebben (nog) geen toestemming verleend voor publicatie van hun naam. Mogelijk wordt deze lijst nog bijgewerkt.