Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Erkennen en waarderen

Een brede erkenning voor wetenschap

Wat verstaan we binnen universiteiten onder succesvolle wetenschapsbeoefening? Is dat het binnenhalen van een prestigieuze onderzoeksbeurs? Het publiceren in vooraanstaande tijdschriften? Optreden in een praatprogramma en maatschappelijke impact realiseren met onderzoek? Het ontwikkelen van een nieuw onderwijscurriculum of goed leidinggeven aan teams? Moet je als wetenschapper al die dingen kunnen of kun je je ook specialiseren en een ander loopbaanpad bewandelen dan je collega’s? Is die diversiteit niet beter voor het resultaat van je groep of team?

Afbeelding van infographic over Erkennen en waarderen
Klik op de afbeelding om het rapport 'Ruimte voor ieders talent' te downloaden (PDF, 5 blz.)

Over deze en andere vragen wordt in alle universiteiten in Nederland druk gesproken onder de noemer ‘Erkennen en waarderen’ (Recognition and Rewards). Deze gesprekken moeten leiden tot concrete ideeën om de loopbaan van wetenschappers aantrekkelijker te maken, meer ruimte te geven aan een ieders talent en diverse prestaties te erkennen en waarderen. Het gaat om erkenning en waardering op vijf gebieden:

 • Onderwijs
 • Onderzoek
 • Maatschappelijke impact (valorisatie)
 • Leidinggeven
 • Teamwork

Aan de UvA onderzoekt een comissie onder leiding van Rens Vliegenthart verbetermogelijkheden op het gebied van erkennen en waarderen.

Is Erkennen en waarderen een project? Wat zijn de concrete doelen? Hoe kan ikzelf inhoudelijk bijdragen aan deze dialoog binnen de universiteit? Op deze en andere vragen lees je het antwoord in de Q&A.

Heb je zelf een vraag? Schroom niet om hem te stellen via erkennenwaarderen@uva.nl

Q&A Erkennen en Waarderen

 • Wat is het doel van Erkennen en Waarderen?

  Het doel van Erkennen en Waarderen is wetenschappers erkenning geven en waarderen voor hun brede bijdrage aan de wetenschap. Door niet alleen publicaties in vooraanstaande tijdschriften te erkennen en waarderen, maar ook andere prestaties op het gebied van onderwijs, onderzoek, leiderschap en valorisatie sluiten we aan bij de kerntaken van de universiteit. Hierdoor kunnen diverse loopbaanmogelijkheden beter tot hun recht komen, in lijn met de talenten van de individuele wetenschapper. 

 • Welk ‘probleem’ wil Erkennen en Waarderen oplossen?

  De erkenning en waardering van wetenschap en wetenschappers is vaak eenzijdig, gericht op aantallen publicaties. Met het programma willen de aangesloten instellingen een betere balans vinden door naast onderzoek ook onderwijs, leiderschap, impact en (in het geval van een UMC) patiëntenzorg een rol te laten spelen. Wetenschappers kunnen hierdoor beter vormgeven aan een loopbaan die bij hun ambities en talenten past. Goed leiderschap moet deze ontwikkeling ondersteunen.

 • Welke fasen kent het project Erkennen en waarderen?

  Binnen de UvA is een werkgroep onder leiding van Rens Vliegenthart in gesprek met vertegenwoordigers vanuit alle faculteiten over wat we binnen de UvA verstaan onder ‘Erkennen en Waarderen’ en wat we graag zouden willen verbeteren. Op basis van de uitkomsten start de werkgroep in het najaar van 2021 met een online dialoog met alle wetenschappelijke medewerkers. De werkgroep wil onder andere praktische verbeterpunten ophalen.

 • Geldt Erkennen en Waarderen ook voor niet-wetenschappelijk (ondersteunend) personeel?

  Het onderwerp geldt met name voor het academisch personeel, omdat bepaalde thema’s (bijvoorbeeld de druk om veel te publiceren of onderwaardering voor onderwijstaken) alleen bij academici speelt. Wetenschappelijk werk wordt echter steeds vaker in teamverband uitgevoerd, in nauwe samenwerking tussen wetenschappers en ondersteunende medewerkers. Ook deze werkzaamheden vragen om erkenning en waardering.

 • Is Erkennen en Waarderen een manier om werkdruk te verlagen?

  Nee. Maar het kan wel bijdragen aan meer focus in werkzaamheden. Een veelgehoord probleem is dat wetenschappers soms de druk voelen om een ‘schaap met vijf poten’ te zijn. Het is dan van belang om dit met je leidinggevende te bespreken en samen te kijken op welk terrein je je zou kunnen en willen  ontwikkelen, zodat je niet op alle gebieden hoeft uit te blinken. Meer erkenning voor wat je goed doet in je werk kan ook energie geven, waardoor je de werkdruk beter aankunt.