Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Instellingsplan

Instellingen in het hoger onderwijs zijn wettelijk verplicht een strategisch plan te formuleren. Het College van Bestuur stelt daarom eenmaal per 6 jaren een instellingsplan vast. In dit plan beschrijft de UvA haar ambities en voorgenomen beleid voor de komende 6 jaren.

Waarom is het belangrijk om een instellingsplan te hebben?

Vanzelfsprekend omdat het een wettelijke verplichting is. Maar belangrijker nog: een instellingsplan geeft duidelijkheid over de koers van de UvA: wat willen we de komende jaren bereiken en hoe willen we dat gaan doen. Daarbij is de visie van de UvA de stip aan de horizon en vormen de missie en kernwaarden het vertrekpunt. Ook geeft het inzicht in externe factoren en strategische keuzes die we moeten maken. Een goed instellingsplan geeft daarmee duidelijkheid over de richting van de organisatie en fungeert als een leidraad bij keuzes die gemaakt moeten worden over wat we wel en niet gaan doen en hoe we dat doen.
 

Looptijd van een instellingsplan

De looptijd van een IP is 6 jaar. Het huidige IP is vastgesteld in 2015 en loopt daarmee tot einde 2020. De voorbereidingen voor het nieuwe Instellingsplan (2021-2026) starten in het najaar van 2019. Het vaststellen van het nieuwe IP staat gepland voor eind 2020, zodat het januari 2021 van kracht kan gaan.

  • Huidig instellingsplan | Status: vastgesteld

    'Instellingsplan 2015-2020: Grenzeloos nieuwsgierig'

    De Universiteit van Amsterdam is dé plek voor studenten, docenten en wetenschappers uit binnen- en buitenland, nauw verbonden met onderzoekers en instellingen buiten Nederland. Vijfduizend medewerkers en dertigduizend studenten, afkomstig uit meer dan honderd landen, werkzaam op campussen waar diverse verwante disciplines samenkomen. We hebben een internationale blik en de behoefte continu vragen te stellen. Vandaar de titel van dit Instellingsplan: Grenzeloos nieuwsgierig.

    Pijlers in het instellingsplan ‘Grenzeloos nieuwsgierig’ zijn onderwijs, onderzoek en innovatie, ondersteund door talentbeleid/HRM, financiën en infrastructuur als fundament.