Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Excellentiebeleid en differentiatie

De UvA wil met het  onderwijs aansluiten bij het talent en de motivatie van al die studenten die bewust en gemotiveerd voor de UvA kiezen. Voor studenten met discipline-overstijgende interesses, talent en motivatie zijn brede interdisciplinaire opleidingen ontwikkeld. De universiteit beoogt daarmee meer uitdaging te bieden en verkeerde studiekeuze, en daarmee studievertraging, te voorkomen. Voorbeelden zijn brede bachelors in de alfa-sector, bèta-gamma bachelor, psychobiologie, algemene sociale wetenschappen, future planet studies, maar ook de liberal arts and science opleiding van het Amsterdam University College (AUC) in samenwerking met de VU.

De UvA wil ook voldoende ruimte bieden voor de gemotiveerde student die wil excelleren. Voor dit doel zijn honours- en excellentieprogramma’s ontwikkeld. Honoursprogramma’s bieden de mogelijkheid tot verbreding, terwijl excellentieprogramma’s zijn gericht op verdieping van kennis. Gezamenlijk met de VU, heeft de UvA een Honoursregeling vastgesteld met daarin aandacht voor de doelgroep van het Honoursprogramma, de toelatingseisen en de inhoudelijke criteria van het honoursprogramma.