Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english

Update Tienpuntenplan maart 2018

Resultaten: 1 - 10 van 10
Resultaten: 1 - 10 van 10
 • Punt 01: Investeren in en versterken van de medezeggenschap

  Medezeggenschap voortaan nauw betrokken bij benoemingen, meer waardering voor deelname, transparante rechten, verruiming van de Faciliteitenregeling en vroegtijdige betrokkenheid bij beleidsvoornemens, zijn voorbeelden van de wijze waarop de medezeggenschap is versterkt. Ook is een studentassessor benoemd.

 • Punt 02: Werk maken van verdergaande democratisering

  Belangrijke besluiten, zoals de bouw van de nieuwe bibliotheek en het allocatiemodel, zijn voorgelegd aan de academische gemeenschap. Verder is op voorstel van de commissie Democratisering & Decentralisering een interactief platform opgericht, het Universiteitsforum van start gegaan en een chief diversity officer aangesteld.

 • Punt 03: Decentralisering van onderwijs en onderzoek

  De UvA werkt verder aan het versterken van de Opleidingscommissies (OC’s) en decentrale medezeggenschap, onder andere door scholing en ondersteuning. Besluiten over onderwijs en onderzoek worden zo laag mogelijk in de organisatie genomen.

 • Punt 04: Financiële openheid

  Er is de afgelopen twee jaar sterk ingezet op financiële openheid, bevordering van transparantie en het begrijpelijk maken van complexe materie. Alle documenten staan op www.uva.nl/financien, input wordt op meerdere momenten in het proces verzameld en een nieuw allocatiemodel is vastgesteld.

 • Punt 05: Bouw nieuwe Universiteitsbibliotheek

  Het besluit voor de bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) is voorgelegd aan de academische gemeenschap via een online raadpleging. De nieuwe UB komt definitief op het Binnengasthuisterrein, in de Tweede Chirurgische Kliniek en het voormalig Zusterhuis.

 • Punt 06: Creativiteit en vernieuwing voorop in onderwijs en onderzoek

  Vernieuwing in onderwijs en onderzoek door invoering van blended learning, de ontwikkeling van een onderwijsvisie en een pilot voor flexstuderen.

 • Punt 07: Band onderwijs en onderzoek versterken / invoering nieuw loopbaanmodel

  In het nieuwe loopbaanbeleid van de UvA, vastgesteld in december 2017, is de band tussen onderwijs en onderzoek versterkt. Het loopbaanbeleid is een van de vijf prioriteiten in de HR-agenda.

 • Punt 08: Paal en perk stellen aan tijdelijke dienstverbanden

  De UvA kiest ervoor ongewenste vormen van flexibilisering terug te dringen en te investeren in het loopbaanperspectief van medewerkers met een tijdelijke aanstelling. De percentages zoals afgesproken in de cao zijn behaald en ‘sluipwegen’ worden niet meer getolereerd.

 • Punt 09: Hal Maagdenhuis plek voor debat

  Sinds september 2015 zijn er in de hal van het Maagdenhuis verschillende debatten geweest.

 • Punt 10: De politiek wijzen op haar verantwoordelijkheid

  Voor verschillende onderwerpen is aandacht gevraagd: werkdruk, financiering van het onderwijs, internationalisering/taalbeleid en diversiteit.