Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De kaderbrief is de start van een nieuwe planning- en controlcyclus. Alle eenheden van de UvA geven aan wat zij het komende jaar willen bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en hoeveel geld daarvoor nodig is. Vervolgens beschrijven we welke externe ontwikkelingen we verwachten en binnen welke financiële kaders die gerealiseerd moeten worden. Met andere woorden, de kaderbrief geeft richtlijnen en biedt handvatten aan eenheden voor het opstellen van hun begroting voor het komende jaar. Het is daarmee een eerste stap om te komen tot een sluitende begroting.

De kaderbrief 2021 wordt in juni 2020 besproken in de medezeggenschap. De medezeggenschap zal na afloop van de instemmingsperiode laten weten of zij instemmen op de hoofdlijn van de begroting zoals die in de kaderbrief is opgenomen. Na instemming stelt het CvB de kaderbrief definitief vast. Vervolgens zullen alle eenheden op basis van de kaderbrief een concept versie van hun eigen begroting op gaan stellen. Deze worden dan allemaal samengevoegd tot een UvA-brede conceptbegroting die door het CvB vastgesteld zal worden en die de basis vormt voor gesprekken met decanen over de definitieve begroting die volgens planning voor het einde van het jaar zal worden vastgesteld.

Meer informatie over de stappen in de Planning- en Controlcyclus (pdf)

Open college Jan Lintsen

Wil je meer weten over de totstandkoming van de kaderbrief of heb je specifieke vragen? Volg dan het eenmalige online college van CvB-lid Jan Lintsen op woensdag 3 juni. Het Nederlandse college vindt plaats vanaf 16.00 tot 16.45 uur. Meld je hier aan:

Aanmelden