Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Beleid en regelingen

Gedragscodes en sociale veiligheid

Op deze pagina vind je verschillende gedragscodes van de UvA, en het Reglement en de Jaarverslagen Vertrouwenspersoon.

 • Gedragscode van de UvA
  • Medewerkers en studenten zijn collegiaal en respectvol jegens iedereen die op de universiteit werkt of studeert;
  • medewerkers en studenten reageren alert op ongewenst gedrag;
  • ongewenst gedrag hoort altijd aan de orde te worden gesteld: door betrokkene zelf rechtstreeks aan te spreken, of door hulp in te schakelen;
  • medewerkers en studenten krijgen maximale ruimte om klachten te melden;
  • het indienen van een klacht mag geen nadelige gevolgen hebben voor de indiener;
  • alle meldingen worden uiterst vertrouwelijk behandeld;
  • elke formele klacht wordt objectief en grondig onderzocht;
  • er worden zo snel mogelijk gepaste, corrigerende 
   maatregelen genomen tegen iedereen in de organisatie die een ander lastig valt of naar sekse, geloof of afkomst kwetst.

  Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers en studenten van de UvA in hun gedrag tegenover:

  • medewerkers en studenten van de UvA;
  • anderen die in opdracht van de UvA werkzaam zijn, zoals gastdocenten, detacheringsmedewerkers, stagiairs en uitzendkrachten;
  • werknemers van derden, dus inleen- en uitzendkrachten die op het universiteitsterrein werkzaamheden verrichten;
  • bezoekers van de UvA.

  Zie ook artikel 1.12 van de CAO Nederlandse universiteiten.

 • VSNU Gedragscode 'Goed Bestuur'

  De UvA hecht, met de andere Nederlandse universiteiten, waarde aan de transparantie van en de verantwoording over het bestuur. Daarom hebben de Nederlandse universiteiten een eigen gedragscode ‘Goed bestuur’ opgesteld en ondertekend.

  De gedragscode is in 2013 herzien en na te lezen op de website van de VSNU.

  Naast de code ‘Goed Bestuur’ hebben de universiteiten zich gecommitteerd aan gedragscodes die de VSNU heeft opgesteld op het gebied van onderwijs, onderzoek, zorgvuldige wetenschapsbeoefening en bedrijfsvoering. Deze codes zijn na te lezen op de website van de VSNU.

  Informatie over de naleving van de code ‘Goed Bestuur’ is onder andere te vinden in:

Vertrouwenspersonen

Hier vind je het Reglement Vertrouwenspersoon aan de UvA en de Gedragscode voor vertrouwenspersonen (in één document):

In 2018 heeft een extern bureau (Bureau Integriteit bv) gevraagd een audit te doen op ons systeem van vertrouwenspersonen:

Jaarverslagen Vertrouwenspersonen