Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De stad als campus

Onderwijs- en onderzoeksactiviteiten aan de UvA vinden plaats op vier stadscampussen. Sommige colleges worden gegeven in schilderachtige oude gebouwen met uitzicht op een gracht, andere in hightechlaboratoria. De geestes- en gammawetenschappen worden hoofdzakelijk in het centrum van de stad onderwezen: in het Universiteitskwartier en op de Roeterseilandcampus. Het onderwijs in de exacte wetenschappen aan de UvA vindt plaats in state-of-the-artfaciliteiten in Science Park Amsterdam, en geneeskunde wordt gegeven in Amsterdam UMC.

Universiteitskwartier

Deze campus is het intellectuele hart van de stad en herbergt de Faculteit der Geesteswetenschappen met haar brede scala aan vakgebieden. Hier bevindt zich ook de Universiteitsbibliotheek, dé ontmoetingsplaats voor mensen met belangstelling voor cultuur en wetenschap.
 

Video Binnenstadcampus en het Universiteitskwartier

Roeterseilandcampus

Hier zetelen de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Rechtsgeleerdheid. Het is een plek waar traditionele grenzen verdwijnen en waar discussies over maatschappelijke kwesties worden gevoerd. Ook zit hier CREA, het cultureel studentencentrum.
 

Video campus Roeterseiland

Science Park Amsterdam

Dit is een van de grootste bètacampussen van Europa. Het is een knooppunt voor onderzoeksinnovatie en ondernemerschap, met grote onderzoeksinstellingen en ongeveer 120 bedrijven en spin-offs, het grote Sportcentrum Universum en het Amsterdam University College.
 

Video tour over het Science Park

Amsterdam UMC

Het Academisch Medisch Centrum is een ontmoetingsplaats voor excellent wetenschappelijk talent. Medische vakgebieden werken samen en wisselen kennis uit, en studenten leren hun vak in de nabijheid van artsen, verpleegkundigen en patiënten.

Video tour Amsterdam UMC

De stad als campus

Ooit bestond de UvA uit ongeveer 85 verschillende gebouwen, verspreid over Amsterdam. Een aantal hiervan voldeed niet aan de normen van hedendaags onderwijs en onderzoek en bood geen ruimte voor interdisciplinaire samenwerking.

Door het aantal locaties te verminderen en de activiteiten op vier locaties te clusteren, wil de UvA meer samenwerking tussen vakgebieden bevorderen en een ruimte bieden waar medewerkers, studenten, alumni, samenwerkingspartners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in contact kunnen treden.

De clusters dragen er ook toe bij dat traditionele grenzen vervagen: grenzen tussen faculteiten, tussen de universiteit en andere organisaties, en tussen de universiteit en de samenleving als geheel. De campussen zijn bedoeld als een plek waar over maatschappelijke kwesties kan worden gesproken en gedebatteerd, en waar innovatief onderwijs en grensverleggend onderzoek plaatsvinden.

Continue ontwikkeling

Het concentreren van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de UvA binnen vier campussen is een continu proces. De nieuwste ontwikkelingen zijn te vinden op de website Campusontwikkeling.