Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Wat doen we

Centrale Ondernemingsraad

De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft instemmingsrecht, adviesrecht, informatierecht en initiatiefrecht. Deze inspraak ondersteunt ons bij overleggen en het geven van gevraagde of ongevraagde adviezen.

In commissies bereiden we in kleiner verband onderwerpen grondig voor, voordat deze in een overleg aan de orde komen. Met de adviezen vanuit de vaste en tijdelijke commissies kan de COR een weloverwogen advies geven en/of besluit nemen.

Vergaderingen van commissies zijn openbaar. Voor meer informatie, kun je contact opnemen met het secretariaat van de COR.

 • Commissie HRM

  De commissie HRM houdt zich bezig met het personeels- en ARBO-beleid en organisatorische zaken.

  Op de agenda staat o.a.:

  • Integraal HRM beleid
  • Het Nieuwe Werken, telewerken
  • Flexpersoneel Scholings- en loopbaanbeleid
  • Levensfasegericht personeelsbeleid 
  • Medezeggenschap in de UvA Holding
  • Werkdruk
  • Veiligheidsbeleid /Arbo
  • Auteursrecht

  Commissieleden:  n.t.b.

 • Commissie Financiën

  De commissie Financiën adviseert de COR over belangrijke financiële stukken zoals de begroting en kwartaalrapportages.

  Op de agenda staat o.a. :

  • Kaderbrief en begroting
  • UvA Jaarrekening en jaarverslag 
  • Financial en management control
  • SIS 

  Commissieleden: n.t.b.

 • Commissie Huisvesting

  De commissie Huisvesting adviseert, in nauwe samenwerking met de commissie Financiën, over zaken die voortvloeien uit de jaarlijkse actualisatie van het Huisvestingplan.

  Op de agenda staat o.a.:

  • (Meerjaren) Huisvestingsplan
  • Duurzaamheid
  • Integrale veiligheid 
  • Bouwactiviteiten REC en Binnenstad
  • Reputatiemanagement

  Commissieleden: n.t.b.

 • Commissie Onderwijs en Onderzoek

  De commissie Onderwijs en Onderzoek richt zich (de kwaliteit van) het onderwijs en onderzoek.

  Op de agenda staat o.a.:

  • Onderwijsvisie
  • Onderzoekszwaartepunten
  • UvA profiel & prestatieafspraken
  • Instellingstoets, kwaliteitszorg
  • Opheffen en instellen van opleidingen
  • Valorisatie
  • Wetenschappelijke Integriteit
  • Basiskwalificatie UvA-docenten

  Commissieleden: n.t.b.

 • Commissie Communicatie

  De commissie Communicatie zorgt, in nauwe samenwerking met alle COR-leden, voor de informatievoorziening en communicatie van de COR. Eén van de speerpunten daarbij is meer zichtbaarheid en kennisuitwisseling met (OR) collega’s.

  Op de agenda staat o.a.:

  • Nieuws
  • Persberichten
  • Website content i.s.m. de Ambtelijk Secretaris
  • Bijeenkomsten

  Commissieleden: n.t.b.