Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Aanmelden voor een minor

Faculteit der Geesteswetenschappen

Tussen 11 mei en 22 juni 2021 (tot 13.00 uur) kun je je aanmelden voor een minor in het studiejaar 2021-2022.

De minors hebben een beperkte capaciteit en plaatsing in een minor geschiedt op volgorde van inschrijving. Wees er dus op tijd bij, want hoe sneller je je inschrijft, hoe meer kans je maakt. Minors waar nog plaatsen beschikbaar zijn blijven open voor aanmelding tot 1 september.

Volg het onderstaande stappenplan om je aan te melden.

1. Inschrijven in Studielink

Zorg dat je in Studielink bent (her)ingeschreven bij de UvA voor 2021-2022. Lees hier meer over herinschrijving.

Studenten van buiten de UvA moeten zich eerst registeren als bijvakstudent via Studielink.

2. Aanmelden voor de minor

Je kunt je nu aanmelden voor een minor die start in het studiejaar 2021-2022 via het aanmeldformulier hieronder. UvA-studenten melden zich aan via een aanmeldformulier waarop je inlogt met je UvAnetID. Ben je geen UvA-student? Meld je dan aan via het aanmeldformulier voor niet-UvA-studenten. Zorg dat je je aanmeldt vóór 22 juni 2021 zodat je je ook nog kunt aanmelden voor de minorvakken (zie stap 3).

Let op: in verband met de grote drukte waren de aanmeldformulieren op dinsdagochtend 11 mei niet of slecht bereikbaar. Alle aanmeldingen die op dinsdag 11 mei zijn binnengekomen, worden als gelijktijdig verzonden beschouwd. Je maakt dus niet minder kans op plaatsing als je je door de storing later die dag hebt aangemeld.

3. Aanmelden voor de minorvakken

Nadat je het aanmeldformulier via bovenstaande link hebt ingevuld, ontvang je binnen vijf werkdagen per e-mail een bericht over plaatsing. Als je bent toegelaten tot de minor, is het nog wel nodig om je aan te melden voor de afzonderlijke vakken van de minor. Doe dit tijdens de vakaanmeldperiode van 10 juni 2021 tot 22 juni 2021.  Je plaatsing in de vakken is dan gegarandeerd.

Afmelden voor de minor

Als je besluit de minor toch niet te gaan volgen of af te maken, geef dat dan altijd door aan de Onderwijsbalie. Als je al vakken hebt behaald dan blijven de studiepunten geldig. Als je de vakken wil laten meetellen in je programma, neem dan contact op met de Onderwijsbalie of examencommissie van je hoofdopleiding.