Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Aanmelden voor een minor

Faculteit der Geesteswetenschappen

Je kon je tot 22 juni aanmelden voor een minor in het studiejaar 2021-2022. Je kunt je tot een week voor de start van het collegejaar nog wel aanmelden voor afzonderlijke minorvakken als daar nog plaatsen beschikbaar zijn.

De minors hebben een beperkte capaciteit en plaatsing in een minor geschiedt op volgorde van inschrijving. Wees er dus op tijd bij, want hoe sneller je je inschrijft, hoe meer kans je maakt. 

Volg het onderstaande stappenplan om je aan te melden.

1. Inschrijven in Studielink

Zorg dat je in Studielink bent (her)ingeschreven bij de UvA voor 2021-2022. Lees hier meer over herinschrijving.

Studenten van buiten de UvA moeten zich eerst registreren als bijvakstudent via Studielink.

2. Aanmelden voor de minor

Je kon je tot 22 juni aanmelden voor een minor die start in het studiejaar 2021-2022. UvA-studenten melden zich aan via een aanmeldformulier waarop je inlogt met je UvAnetID. Ben je geen UvA-student? Meld je dan aan via het aanmeldformulier voor niet-UvA-studenten. 

3. Aanmelden voor de minorvakken

Nadat je het aanmeldformulier hebt ingevuld, ontvang je binnen vijf werkdagen per e-mail een bericht over plaatsing. Als je bent toegelaten tot de minor, is het nog wel nodig om je aan te melden voor de afzonderlijke vakken van de minor. Je plaatsing in de vakken is gegarandeerd als je bent toegelaten tot de minor en je je voor de vakken aanmeldt tijdens de vakaanmeldperiode.

Afmelden voor de minor

Als je besluit de minor toch niet te gaan volgen of af te maken, geef dat dan altijd door aan de Onderwijsbalie. Als je al vakken hebt behaald dan blijven de studiepunten geldig. Als je de vakken wil laten meetellen in je programma, neem dan contact op met de Onderwijsbalie of examencommissie van je hoofdopleiding.