Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Amsterdam Law Practice

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Amsterdam Law Practice is een uniek onderwijsprogramma voor masterstudenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Reflectie op eigen ervaringen en het ontwikkelen van een professionele identiteit staan hierbij centraal. Als student pas je je academische kennis van het recht en de geleerde vaardigheden toe door diverse juridische rollen aan te nemen, in de praktijk of in nagebootste situaties. De vakken slaan daarmee een brug naar de samenleving en het toekomstige werkveld.

Wat is de Amsterdam Law Practice?

Maak kennis met ons ervaringsonderwijs
Het ervaringsonderwijs van de Amsterdam Law Practice (ALP) zorgt voor een goede aansluiting op het toekomstige werkveld. Het onderwijsprogramma biedt een eigentijdse manier van leren waarbij reflectie op eigen ervaringen en het ontwikkelen van een professionele identiteit centraal staan. Studenten leren door te doen en werken samen met andere studenten aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Wat kun je doen binnen de Amsterdam Law Practice?

Binnen de Amsterdam Law Practice zijn er:

  • Amsterdam Law Clinics: studenten werken tijdens de clinics aan rechtsvragen in het maatschappelijk belang. Het gaat hierbij vaak om NGO’s of cliënten met weinig middelen.
  • Law labs: samen met experts van maatschappelijke instellingen of bedrijven werken studenten aan het oplossen van problemen en aan innovatie.
  • Simulaties: studenten oefenen de rol van jurist in hypothetische scenario’s. Ze leren juridisch argumenteren en debatteren. Ook schrijven studenten processtukken en geven ze mondelinge adviezen.
  • Mootcourts: studenten ontwikkelen hun schriftelijke en mondelinge vaardigheden in nagebootste rechtszaken. Pleiten en debatteren staan hier centraal. Mootcourts zijn vaak (inter)nationaal competitief. 
  • Stages: anders dan bij een clinic vindt de begeleiding van de stages plaats op de stageplek. Studenten worden vanuit de opleiding wel extra ondersteund via colleges over professionele verantwoordelijkheid en beroepsethiek om zo hun plek te vinden in het werkveld.
  • Rechtswinkels: studenten zetten zich bij een rechtshulpbureau op pro bono-basis in voor individuele cliënten.

Hoe meld je je aan?

Het Amsterdam Law Practice-onderwijsprogramma is toegankelijk voor alle masterstudenten. In het studieprogramma van een specifieke masteropleiding staat vermeld welke ALP-vakken er worden aangeboden. In de Studiegids vind je bij de betreffende vakken meer informatie over de aanmelding. Meer informatie over stages en rechtswinkels staat hieronder.

Meer informatie over stagemogelijkheden

Meer informatie over rechtswinkels

Vragen?

Anniek de Ruijter, Programma Directeur Amsterdam Law Practice, is bereikbaar voor vragen via A.deRuijter@uva.nl.