Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Amsterdam Law Practice

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Amsterdam Law Practice is een uniek, prijswinnend onderwijsprogramma voor alle juridische masterstudenten. Reflectie op eigen ervaringen en het ontwikkelen van een professionele identiteit staan hierbij centraal. Studenten passen hun academische kennis van het recht en de geleerde vaardigheden toe door diverse rollen aan te nemen, in de praktijk of in nagebootste situaties. De vakken slaan daarmee een brug naar de samenleving en het toekomstige werkveld. De Amsterdam Law Practice won in 2022 een Nederlandse Hogeronderwijspremie.

Maak kennis met ons ervaringsonderwijs

Het ervaringsonderwijs van de Amsterdam Law Practice (ALP) zorgt voor een goede aansluiting op het werkveld. Studenten leren door te doen en werken onder begeleiding van topdocenten uit de praktijk met andere studenten aan het oplossen van juridische problemen. Ze worden zich meer bewust van hun rol als professional en ontdekken welke onderdelen van het juridische werk hen het beste liggen.

De Amsterdam Law Practice won in 2022 een Nederlandse Hogeronderwijspremie, dé prijs voor vernieuwend hoger onderwijs.

Onderliggende onderwijsvisie

Alhoewel simulaties, clinics en mootcourts inmiddels een vast onderdeel zijn van het onderwijsprogramma van rechtenfaculteiten, worden deze vormen bij de Amsterdam Law Practice op basis van een specifieke onderwijsvisie gedoceerd. Hierbij staat de ontwikkeling van de professionele identiteit van de student centraal. Cruciaal is dat, naast het toepassen van kennis en leren door te doen, studenten op basis van inzichten uit de beroepsethiek reflecteren op wat het betekent om een bepaalde juridische rol uit te oefenen voor de maatschappij, voor toekomstige werkgevers, en voor de student zelf. Op deze manier draagt het onderwijs bij aan het opleiden van verantwoordelijke juristen van de toekomst.

Voorbeelden van vakken

Ons ervaringsonderwijs is inmiddels terug te vinden in meer dan 30 vakken, verdeeld over de verschillende opleidingen. Elke masterstudent kan in principe een ALP-vak volgen: binnen de opleiding zelf (alleen toegankelijk voor studenten uit het desbetreffende masterprogramma) of op facultair niveau (toegankelijk voor studenten uit alle masteropleidingen). ALP-vakken kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Clinics: een voorbeeld van een vak dat toegankelijk is voor studenten van alle masters is het vak Amsterdam Law Clinics. Hier werken studenten in opdracht van cliënten, zoals ngo’s, aan echte zaken van algemeen belang. Studenten werken mee aan rechtszaken, geven advies en bieden juridische expertise en ondersteuning. Er wordt ook clinical legal education binnen de opleidingen zelf aangeboden, zoals het vak Legal Tech Lab voor studenten Privaatrecht en Arbeidsrecht of Staats- en bestuursrecht in de praktijk.
  • Law labs: samen met experts van maatschappelijke instellingen of bedrijven werken studenten aan innovatieve oplossingen van juridische (maatschappelijke) problemen. Een goed voorbeeld is het vak Justice Entrepreneurship waar studenten leren om een innovatieve oplossing te bedenken en te ontwikkelen voor een bestaand juridisch probleem. Het vak kreeg in 2021 de Gouden Zandloper Innovative Legal Education Award.
  • Simulaties: studenten nemen de rol aan van jurist in hypothetische scenario’s, bijvoorbeeld als adviseur van een bedrijf of regering. Ze leren juridisch argumenteren en debatteren. Ook schrijven ze processtukken en geven mondelinge adviezen. Voorbeelden van vakken met simulaties zijn Practising International Law, Practicum Privaatrechtelijke rechtspraktijk en Tax Treaty Negotiation.
  • Mootcourts: studenten ontwikkelen hun schriftelijke en mondelinge vaardigheden in een nagebootste rechtszaak, waarbij ze de rol van advocaat, officier van justitie of rechter aannemen. Pleiten en debatteren staan hier centraal. Voorbeelden zijn Oefenrechtbank Strafrecht en Arbeidsrecht Moot Court.
  • Stages: anders dan bij een clinic vindt de begeleiding van de stages plaats op de stageplek. Studenten worden vanuit de opleiding ondersteund via colleges over professionele verantwoordelijkheid en beroepsethiek. De stage wordt tijdens deze colleges benaderd als een reflectieve praktijk.
  • Rechtswinkels: de rechtswinkels werken als rechtshulpbureau en staan op pro bono-basis individuele cliënten bij. Studenten zetten zich in voor externe partijen en werken aan echte zaken. Met het werk in de rechtswinkels kunnen bachelorstudenten studiepunten verdienen door het volgen van het speciaal voor hen ingerichte keuzevak Clinic Rechtshulpverlening waarin aandacht wordt besteed aan professionele verantwoordelijkheid in werken met cliënten, gespreksvaardigheden en beroepsethische kwesties.
Masterstudent Ilse Fokkema
Copyright: FdR
Tijdens mijn master heb ik mij dankzij ALP ingezet voor een rechtswinkel en als werkstudent op een advocatenkantoor gewerkt. Ik ben heel blij dat ik zo mijn juridische professionele identiteit heb ontwikkeld en ontdekte welke richting ik straks op wil. Masterstudent Ilse Fokkema

Docententeam

De ontwikkeling van de Amsterdam Law Practice begon in 2018 met een pilot. Sindsdien is het onderwijsprogramma zodanig uitgebreid dat een vast team zich bezighoudt met de organisatie en de verdere ontwikkeling. Naast de vakinhoudelijke docenten die de vakken in de diverse masters geven, zijn op facultair niveau een aantal mensen bij de Amsterdam Law Practice betrokken.

Hoe meld je je aan?

In het studieprogramma van een masteropleiding staat vermeld welke ALP-vakken er worden aangeboden. In de Studiegids vind je bij de betreffende vakken meer informatie over de vakaanmelding.

Vragen?

Neem als je vragen hebt contact op met Rosa Lokin-Möhrlein, Coördinator Amsterdam Law Practice, r.mohrlein@uva.nl.

Samenwerking ACLPA

Het Amsterdam Center for the Legal Profession and Access to Justice (ACLPA) biedt een ondersteunende en wetenschappelijke basis op het gebied van beroepsethiek en reflectie binnen ervaringsonderwijs. Zo verzorgen medewerkers van het centrum inhoudelijke (gast)colleges.

Masterstudent Nick Faber
Copyright: Privé
Het ALP-vak Oefenrechtbank heeft mij overtuigd voor een togaberoep te gaan, omdat je onder begeleiding van echte strafadvocaten een pleitnota schrijft. De advocaten geven je professionele tips waardoor je een goed idee krijgt van wat de togaberoepen inhouden Masterstudent Nick Faber