Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Beleidskader Diversiteit

De Nota Diversiteit geeft een kader voor diversiteit en inclusie voor de UvA en wordt gebruikt als uitgangspunt voor de beleidsvorming en beleidsuitvoering op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de faculteiten en diensten.

Met de Nota Diversiteit willen we nieuwe activiteiten starten die bijdragen aan een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving, en bestaande initiatieven versterken die studenten, faculteiten, diensten en diversity officers binnen de UvA zijn gestart.

In de Nota diversiteit staan vier thema’s centraal:

  1. toegankelijkheid en studiesucces van studenten voor wie vanwege hun achtergrond studeren aan de universiteit minder vanzelfsprekend is;

  2. succesvol samenwerken in divers samengestelde teams;

  3. werving, selectie, aanstelling, bevordering en behoud van medewerkers met een diverse achtergrond;

  4. identificatie en stimulering van good practices en kennisuitwisseling.

Per thema wordt aangegeven wat het reeds ontwikkelde beleid is, hoe de implementatie daarvan ter hand wordt genomen en welke nieuwe projecten UvA-breed opgepakt gaan worden.

Totstandkoming

Het College van Bestuur is over de uitvoering van de diversiteitsnota in gesprek gegaan met de universitaire gemeenschap en met de medezeggenschap. Medewerkers en studenten hadden de mogelijkheid te reageren, onder andere via het online platform denkmee.uva.nl. Deze reacties zijn verwerkt en een bewerkte versie van de nota is vervolgens voorgelegd aan de medezeggenschap (COR en CSR). De nota is vastgesteld in de zomer van 2019.

Copyright: UvA
De Nota Diversiteit beschrijft hoe wij kunnen zorgdragen voor een inclusieve leer- en werkomgeving, waar alle studenten en medewerkers zich thuis kunnen voelen en die de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek en onze maatschappelijke impact vergroot. Geert ten Dam