Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Chief Diversity Officer

Welkom op de webpagina’s van de Chief Diversity Officer. Het Chief Diversity Officer team wil graag dat jij je welkom en veilig voelt op de Universiteit van Amsterdam.

Fotograaf en copyright: Wouter van der Wolk

Een nieuwe wind

Wij onderkennen dat er meer kan worden gedaan om gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit te vergroten, en nu is het daar de juiste tijd voor. De aanstelling van Chief Diversity Officer (CDO) Anne de Graaf in november 2017 geeft een impuls aan de veranderingen die de UvA wil bewerkstelligen. Samen met de Diversity Officers van de faculteiten, het Diversity Team, vertegenwoordigers van de FSR met diversiteit in hun portefeuille, andere collega’s en de studentenpopulatie zet Anne de Graaf zich in voor een inclusievere en sociaal rechtvaardigere universiteit waar gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit vanzelfsprekend zijn. We richten ons daarbij op etnische diversiteit en op gelijkwaardigheid en inclusie van bijvoorbeeld mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden, genders, geloof, seksuele geaardheden en functiebeperking.

Omdat iedere faculteit een andere identiteit en problematiek kent, heeft elke faculteit een eigen Faculty Diversity Officer. Samen met hun gemeenschap bepalen zij het diversiteitsbeleid binnen hun eigen faculteit.

Deel je ideeën

Lees over onze visie en de initiatieven die plaatsvinden in onze UvA-gemeenschap. We nodigen je van harte uit om van je te laten horen door een bericht te mailen naar onze ideeënbus of door (anoniem) een stuk voor onze blog, column of opiniestuk aan te leveren. Naast een plaats om informatie te delen, willen we een veilige plek bieden aan medewerkers en studenten om zich op het gebied van diversiteit te kunnen uiten. We horen graag van je.

CDO Magazine

In dit magazine lees je over het CDO team, het jaarverslag van 2020, en de plannen voor 2021.