Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Over de Universiteit

Diversiteit en inclusie

Wij vinden diversiteit belangrijk. We streven ernaar een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving te bieden waar studenten en medewerkers zich thuis voelen. We willen dat iedereen die aan de UvA verbonden is zich volledig kan ontplooien en met de eigen unieke persoonlijkheid, achtergrond en talenten bijdraagt aan de identiteit van onze universiteit.

Summer school student 2017

Nota Diversiteit UvA

Diversiteit en inclusie staan al een aantal jaren hoog op onze agenda en op allerlei plaatsen zijn activiteiten ingezet. De Nota Diversiteit geeft een kader voor diversiteit en inclusie voor de UvA en wordt gebruikt als uitgangspunt voor de beleidsvorming en beleidsuitvoering op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de faculteiten en diensten. Met de Nota Diversiteit willen we nieuwe activiteiten starten die bijdragen aan een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving, en bestaande initiatieven versterken die studenten, faculteiten, diensten en diversity officers binnen de UvA zijn gestart.

Chief Diversity Officer

De UvA heeft een Chief Diversity Officer (CDO) aangesteld met een dedicated team om zich heen. Binnen alle faculteiten zijn inmiddels Diversity Officers (FDO’s) aan het werk. De Diversity Officers  vervullen een belangrijke rol bij het realiseren van onze ambitie op het terrein van diversiteit en inclusiviteit.