Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Ombudswerk in Coronatijd

We werken nu een paar maanden thuis. De ervaringen van medewerkers en studenten zullen heel verschillend zijn. In het pre-coronatijdperk zagen de meeste mensen (90%) thuiswerken als een fijne mogelijkheid om reistijd te vermijden, zich beter te concentreren (geen afleiding door collega’s!) om zo een lastige klus af te kunnen maken*. Maar hoe werkt dat nu? Nu we gedwongen thuiswerken en het langdurig moeten doen zonder collega’s, in ons eigen huis?

Uit de crisismonitor van de UvA blijkt dat de werk- en studiedruk bij de helft van zowel medewerkers als studenten is toegenomen. De helft van de medewerkers en studenten maakt zich zorgen over hun gezondheid en welzijn. Thuiswerken zal misschien meer dan voorheen een vast onderdeel gaan worden van onze werkcultuur.

Ik vraag mij af hoe het werkklimaat wordt beïnvloed door dit nieuwe werken. Geruststellend is dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat een crisis het beste in mensen teweeg brengt. Daarvan zien we voorbeelden in de maatschappij -we helpen elkaar, verbinden ons met buren die we voorheen niet kenden- en ook op het werk; we tonen begrip voor de vertragingen in het werk, we zijn bereid om in te boeten op kwaliteit van het werk, we accepteren dat online vergaderen, studeren en lesgeven niet optimaal is.Er zijn echt mooie initiatieven: medisch studenten die hun hulp aanbieden bij zorginstellingen in Amsterdam of crowdfunding bij alumni om studenten die in financiële problemen komen te helpen.

Maar het is ook aannemelijk dat ongewenst- en pestgedrag niet zomaar ophoudt bij de fysieke grenzen van de werkomgeving. Een goed team kan een stootje hebben. Maar hoe functioneert een team nu, dat vóór de crisis te maken had met onveiligheid? Neemt de onveiligheid af (bijvoorbeeld omdat teamleden zich kunnen onttrekken aan de dynamiek in het team) of gaat ongewenst gedrag online door?  Ik probeer hier de komende tijd een antwoord op te vinden. Zodat we ook in de toekomst doeltreffend kunnen werken aan een veilig en positief werk- en studieklimaat.  

Ik ben uiteraard ook nu beschikbaar voor medewerkers en studenten voor gesprekken waarin je  problemen, klachten, ideeën ter sprake kunt brengen. Ik kom als het nodig is in actie, via telefoon, mail of zoom. Aarzel (ook nu) niet!

Jacqueline Schoone

T: 06 11860520
E: ombudsfunctionaris@uva.nl

*Intermediair Lezersonderzoek Juni 2018