Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Regie op versterken sociale veiligheid

Vanaf september 2020 is er een regievoerder aangesteld voor het versterken en coördineren van de activiteiten die zich richten op verbetering van de sociale veiligheid aan de UvA. Lucienne Kelfkens is regievoerder.

Lucienne Kelfkens

De regievoerder richt zich enerzijds op de samenhang in plannen voor verbeteringen aan ons systeem en onze procedures voor het omgaan met meldingen en klachten van ongewenst gedrag. Daarnaast wordt er meer nadruk gelegd op preventie en bewustwording. Sociale veiligheid is een breed begrip, uiteenlopend van een integere cultuur waarin problemen bespreekbaar zijn, tot transparante en toegankelijke meldingen- en klachtenprocedures en het stellen van heldere grenzen aan gedragingen. Naast goede procedures is juist het herkennen, bespreken en voorkomen van ongewenst gedrag essentieel. Daarom wordt ook werk gemaakt van een werk- en studieklimaat waarin we ongewenst gedrag bespreekbaar maken en waarin leidinggevenden en anderen uitgerust zijn om adequaat op signalen te reageren.

Zie voor een overzicht Acties sociale veiligheid. Er is een overzichtsmemo opgesteld met speerpunten en acties voor 2021 en verder. Daarbij wordt gebruik gemaakt van aanbevelingen uit onderzoeken en rapporten, zoals van de Taskforce Sociale Veiligheid en van de externe commissie.

Contact

Algemene vragen of opmerkingen over het versterken van sociale veiligheid kun je mailen.

Lucienne Kelfkens heeft als regievoerder contact met onder andere:

  • Jacqueline Schoone - Ombudsfunctionaris en kwartiermaker a.i.
  • Saskia Voortman - Juridische zaken en HR a.i.
  • Anne de Graaf - Chief Diversity Officer
  • Peter Boelsma - HR-beleid en strategie

Ondersteuning

  • Iris Kingma - projectassistent      
  • Karen Wansink - Bestuurssecretaris
  • Leontine de Klerk - Interne communicatie