Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Regie op versterken sociale veiligheid

Vanaf september 2020 is er een regievoerder aangesteld voor het coördineren van de activiteiten die zich richten op het versterken van de sociale veiligheid aan de UvA. Lucienne Kelfkens is regievoerder.

De regiegroep richt zich enerzijds op de verbeteringen aan ons systeem en onze procedures voor het omgaan met meldingen en klachten van ongewenst gedrag. Daarnaast legt de regiegroep nadruk op preventie en bewustwording. Sociale veiligheid is een breed begrip, uiteenlopend van een integere cultuur waarin je problemen bespreekbaar zijn, tot transparante en toegankelijke klachtenprocedures en het stellen van heldere grenzen aan gedragingen. Naast goede procedures is juist het herkennen, bespreken en voorkomen van ongewenst gedrag essentieel. Daarom wordt ook werk gemaakt van een cultuur waarin we elkaar aanspreken op gedrag en leidinggevenden uitgerust zijn om adequaat op signalen te reageren.

Zie voor een overzicht Acties sociale veiligheid. De regiegroep stelt een overzichtsnotitie op met speerpunten en acties voor 2021 en verder. Daarbij maken we gebruik van aanbevelingen uit onderzoeken en rapporten, zoals van de taskforce Sociale Veiligheid en van de externe commissie.

Contact

socialeveiligheid@uva.nl

Leden regiegroep

  • Lucienne Kelfkens - Regievoerder
  • Jacqueline Schoone - Ombudsfunctionaris en kwartiermaker a.i.
  • Saskia Voortman - Juridische zaken en HR a.i.
  • Anne de Graaf - Chief Diversity Officer
  • Peter Boelsma - HR-beleid en strategie
  • Liza Mügge (tot februari 2021)  - Voorzitter taskforce Sociale Veiligheid

Ondersteuning

  • Iris Kingma - projectassistent      
  • Karen Wansink - Bestuurssecretaris
  • Leontine de Klerk - Interne communicatie