Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Taskforceleden

Taskforceleden

Liza Mügge

Portret van Liza Mugge
Fotograaf: Stella Gommans
 • Universitair hoofddocent politicologie
 • Voorzitter Taskforce Versterken Sociale Veiligheid

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp?

Liza: “Sociale veiligheid raakt de ziel van de organisatie, het betreft elke medewerker en student. Sociale veiligheid is een integraal aspect van machtsrelaties tussen medewerkers en studenten en medewerkers en studenten onderling. Het gaat vooraf aan alles wat we doen in het onderzoek, onderwijs en de ondersteuning hiervan. Als hier iets scheef zit, raken we ontwricht. Als ik als voorzitter van de taskforce kan bijdragen aan een verbeterde sociale veiligheid voor al onze medewerkers, promovendi en studenten, zou ik daar echt trots op zijn”.

Lees ook een interview met Liza Mügge in Folia.

Jan Dijk

 • Directeur bedrijfsvoering Faculteit der Rechten
 • Taskforce Versterken Sociale Veiligheid actielijn ‘monitoren en signaleren’

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp?

Jan: “Juist binnen een competitieve omgeving als de universiteit is het belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan, en dat onveilige situaties op een veilige manier aangekaart kunnen worden”. 

 

Kim van Gennip

Kim van Gennip
 • Afdelingshoofd studentendecanen en studentenpsychologen, Student Services
 • Taskforce Versterken Sociale Veiligheid aandachtsgebied ‘relatie tussen student en medewerker en relatie tussen medewerkers onderling (met name obp)’

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp?

Kim: “Sociale veiligheid is iets dat ons allemaal raakt op de werkvloer. Het is belangrijk dat studenten en medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en veilig voelen. Deze drie waarden zijn het fundament van een constructieve en professionele samenwerking, waarbij er helderheid is over wederzijdse rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen. Belangrijk in mijn ogen is een continue dialoog, waarbij het vanzelfsprekend is om elkaar feedback te geven en zo lastige of gevoelige kwesties bespreekbaar te maken”. 

Caroline Kroon

(Foto: Jeroen Oerlemans)
 • Hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde / afdelingsvoorzitter Acasa (Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology), FGW 
 • Taskforce Versterken Sociale Veiligheid actielijn ‘versterken organisatie en preventie’; sociale veiligheid en WP; sociale veiligheid en leiderschap 

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp?

Caroline: “Sociale veiligheid is de belangrijkste voorwaarde voor het functioneren van ieder individu en ieder team, maar tegelijkertijd ook een gespreksonderwerp dat men liever uit de weg gaat: sociale veiligheid zinvol ter sprake brengen lukt vaak alleen in een omgeving die zelf al voldoende veilig is.  We kennen allemaal uit onze directe omgeving voorbeelden van onveilige situaties, voor ons zelf of voor anderen, maar zijn ons nog onvoldoende bewust van omvang, aard en impact van het probleem”.    

Peter Snoeren

Portret van Peter Snoeren
 • Assistant Professor, International Strategy and Management department of the Amsterdam Business School
 • Actielijn Signaleren en Monitoren

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp?

Het is belangrijk dat we gaan proberen in kaart te brengen wat er speelt en onderzoeken waarom mensen niet rapporteren en onder welke omstandigheden ze wel zouden willen rapporteren. Verder is het belangrijk om informatie en rapporteermogelijkheden meer prominent op de website te krijgen en te kijken of en hoe we het onderwerp meer bespreekbaar kunnen maken.

Malou Sprinkhuizen

Malou Sprinkhuizen
 • Student (Biomedische Wetenschappen, derdejaars)
 • Taskforce Versterken Sociale Veiligheid actielijn ‘fysieke en online veiligheid’.  Hierin zal ik voornamelijk het studentenperspectief belichten. 

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp?

Malou: “Sociale veiligheid is een belangrijk onderwerp omdat het iedereen op de UvA aangaat. Als je je niet veilig voelt, worden alle andere zaken daardoor bemoeilijkt. De UvA moet meer zijn dan alleen plek waar mensen werken of studeren; het moet een plek zijn waar mensen zich veilig en thuis voelen. Op het moment wordt er nog te weinig gedaan aan sociale veiligheid. Er zijn te veel incidenten die aangegeven worden en ook nog veel te veel die niet worden aangegeven. Het is daarom belangrijk dat sociale veiligheid nu een groot onderwerp op de UvA is en de problemen worden aangepakt”.

Linda de Vries

Portret van Linda de Vries
 • Secretaresse Onderwijsinstituut (OWI) ACTA
 • Taskforce Versterken Sociale Veiligheid actielijn ‘fysieke en online veiligheid’

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp? 

Linda: “Omdat het gaat om vertrouwen en veiligheid met als belangrijkste component een geloofwaardig, betrouwbaar en betrokken leiding in alle lagen van de universiteit/faculteit. Deel uitmaken van een groep (sectie, WP, OBP, Bestuur etc.) versterkt het gevoel van veiligheid en geborgenheid en daardoor bescherming. Dat motiveert om samen iets te bereiken, er voor elkaar te zijn. Een onveilig gevoel ontstaat zodra hiervan wordt afgeweken en maakt dat mensen voorzichtig worden en elkaar niet meer versterken”.

 

Ondersteuning taskforce

Abigail Ceesay

 • Functie bij de UvA: Student en Student-assistent
 • Aandachtsgebied/rol in de taskforce Versterken Sociale Veiligheid: Projectassistent oa bij verdiepende gesprekken met studenten en medewerkers

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp?

Sociale veiligheid speelt een fundamentele rol in het verwezenlijken van een veilige, inclusieve, en vertrouwelijke sfeer op de UvA waarin studenten, promovendi, en medewerkers de kans krijgen om optimaal te presteren op het gebied van onderwijs, onderzoek, en de begeleiding hiervan. Recente berichten over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag en daaropvolgende studentendemonstraties wijzen er echter op dat lang niet iedereen zich veilig voelt en dat er wellicht structureel sprake is van problemen omtrent sociale veiligheid op de UvA. Het is daarom essentieel om verbeteringen op het gebied van sociale veiligheid aan te sporen en een omgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord en vertegenwoordig voelt en de kans krijgt om samen mee te bouwen aan een veilige universiteit en campus. 

Iris Kingma

 • Functie bij de UvA: Student Sociologie Gender, Sexuality and Society
 • Aandachtsgebied/rol in de taskforce Versterken Sociale Veiligheid: Als projectmedewerker ondersteun ik met zowel inhoudelijk als organisatorisch uitzoekwerk de taskforce.

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp?

‘’Ik zie sociale veiligheid de voorwaarde voor het vrij ontwikkelen van jezelf en je eigen denken in een gemeenschap. In mijn vorige ervaringen bij de studentenraad van de FMG en als studentassessor bij het bestuur heb ik gezien en gehoord dat dit op vele vlakken voor mensen niet aan de orde is. Juist de bij de universiteit zou de inhoudelijke en persoonlijke uitwisseling tussen mensen voor wetenschap en onderwijs op de voorgrond moeten staan. ’’