Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Een veilige omgeving om te werken en studeren

De UvA staat voor een positief werk- en studieklimaat, waarin we respectvol met elkaar omgaan, niemand zich onveilig voelt en iedereen zijn/haar talenten kan ontplooien. Studenten en medewerkers moeten mogelijkheden hebben om zorgen, dilemma’s en klachten aan de orde te stellen binnen de UvA, zij moeten zich veilig voelen om dat te doen en overtuigd zijn dat hun melding of klacht serieus wordt genomen. We willen dat iedereen zich verzekerd weet van een veilige basis voor werk of studie en als het nodig is voor het voeren van lastige of kritische gesprekken.

In februari 2019 is een Overzichtsnotitie Sociale Veiligheid vastgesteld. Dit geeft een overzicht van de inrichting van, en het aanbod van instrumenten ter bevordering van sociale veiligheid aan de UvA. Het is bedoeld om te informeren en gesprekken over dit onderwerp binnen de UvA te ondersteunen. De notitie is door het College van Bestuur besproken in de vergaderingen met de COR en CSR.

Tot eind 2020 werkt een taskforce van de UvA aan een integrale aanpak voor het versterken van sociale veiligheid voor medewerkers en studenten. De informatie op deze webpagina’s wordt dan ook steeds verder verbeterd en uitgebreid.

De UvA heeft een gedragscode voor alle medewerkers en studenten van de UvA. Ook hebben we samen met de andere Nederlandse universiteiten een statement opgesteld over sociale veiligheid. Lees hieronder de gedragscode, huisregels en het VSNU-statement.