Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mr. dr. drs. I. (Iris) van Domselaar

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Algemene Rechtsleer

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer:A8.23
Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
 • Profile

  Profile 

  Iris van Domselaar is associate professor in legal ethics and legal philosophy and founding co-director of the Amsterdam Center on the Legal Professions. She has studied both philosophy and law and was a visiting fellow at the Department of Philosophy of Harvard University and at the Department of Philosophy of Chicago University. 

  Van Domselaar's research focuses on the question how to account for ethics in legal practice. She especially addresses this question in relation to the classic legal institutions, like the judiciary and advocacy and other institutions relevant for securing values of political morality and the rule of law. Drawing on neo-Aristotelian/neo-Wittgensteinian strands within practical philosophy and on social-empirical research, she seeks to come to grips with ethics as 'lived experience' on the part of legal professionals and of citizens who are directly involved in legal procedures. 

  In her Ph.D. thesis ‘The Fragility of Rightness. Adjudication and the primacy of practice’  van Domselaar developed a virtue-ethical approach to legal decision-making in which a 'six pack' of judicial virtues, the concept of civic friendship and that of tragic legal choice play a key role. In 2015 she won the departmental prize for best article of the year with her article Moral Quality in Adjudication: On Judicial Virtues and Civic Friendship. She has published extensively in professional and international top journals. Most recently, she has published on the topic of moral perception in legal practice and legal ethics for corporate lawyers. 

  Van Domselaar is frequently invited as keynote/guest speaker on the topic of lawyers' ethics, judicial ethics, tragic legal choice, professional courage, moral perception and law. 

  Van Domselaar has vast experience as a teacher in legal ethics. She is coordinator of the bachelor 'minor' 'The Legal Professions' and teaches courses such as 'legal ethics and integrity for legal professionals', 'legal ethics for lawyers', 'legal philosophy' and 'legal ethics for corporate lawyers'. 

   

  Research interests/Expertise

  Virtue ethics and law, moral perception in legal practice, ethics for corporate lawyers, tragedy and moral dilemma's in law, legal and professional ethics, professional courage, legal reasoning, theories of justice, theories of adjudication, law and emotions, law and film, neo-Aristotelian/neo-Wittgensteinian accounts of justice/professional ethics, civic friendship. 

  The Fragility of Rightness. Adjudication and the primacy of practice.
 • Courses

  Minor track The Legal Professions/Togaberoepen 

  Integrity and Legal Ethics for Legal Professionals (BA)/Integriteit en Beroepsethiek voor Juristen

  Legal Ethics and Lawyers (MA)/Beroepsethiek en Advocatuur, samen met Prof. Diana de Wolff

  Legal Ethics for Corporate Lawyers (MA)/Beroepsethiek voor Corporate Advocaten 

  Legal Theory and Legal Philosophy (BA)/Rechtstheorie en Rechtsfilosofie

   

 • Opinie/Populair wetenschappelijk
 • Publicaties

  2020

  2018

  2017

  2015

  2013

  • van Domselaar, I. (2013). A neo-Aristotelian notion of reciprocity: about civic friendship and (the troublesome character of) right judicial decisions. Ius Gentium, 23, 223-247. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6031-8_13 [details]
  • van Domselaar, I. (2013). Over Professionele Moed. Openbaar Bestuur, 23(2), 31-36. [details]

  2011

  • van Domselaar, I. (2011). 'Zelfbevestigende' versus 'ontregelde' rechtspraak. Nederlands Juristenblad, 86(16), 1032-1039. [795]. [details]

  2010

  • van Domselaar, I. (2010). Tragic choice as a legal concept. In M. Borowski (Ed.), On the nature of legal principles: proceedings of the Special Workshop "The Principles Theory" held at the 23rd World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Kraków, 2007 (pp. 105-116). (ARSP. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. Beiheft; Vol. 119). Stuttgart: Franz Steiner Verlag. [details]

  2009

  • van Domselaar, I. (2009). Nussbaum's Capabilities Approach: in need of a moral epistemology? Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 38(3), 186-201. [details]

  2020

  2017

  • van Beers, B., & van Domselaar, I. (Eds.) (2017). Homo Duplex: de dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie : liber amicorum voor Dorien Pessers. Den Haag: Boom Juridisch. [details]
  • van Domselaar, I. (2017). Een eerlijke deal? Over ethisch minimalisme in de corporate advocatuur. Ars Aequi, 66(11), 902-910. [details]
  • van Domselaar, I. (2017). Moedige juristen in alledaagse context: onbekend en onbemind? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 148(7175), 1005-1010. [details]
  • van Domselaar, I. (2017). Tragische zaken in het recht: Een pleidooi voor tragiek-responsieve rechtspraak. Nederlands Juristenblad, 92(44), 3208-3215. [2340]. [details]
  • van Domselaar, I. (2017). Tragische zaken in het recht: Irrationeel fenomeen of juridische realiteit? . Filosofie-tijdschrift, 27(5), 21-26. [details]
  • van Domselaar, I. (Guest ed.) (2017). Rechtspraak en Ethiek. Filosofie-tijdschrift, 27(5). [details]

  2015

  • van Domselaar, I. (2015). Vrijheid als begrensde kwetsbaarheid: Nussbaums theorie van sociale rechtvaardigheid. In R. Tinnevelt, & Y. Denier (Eds.), Martha Nussbaum: Filosofie als activisme (pp. 116-133). Zoetermeer: Uitgeverij Klement. [details]

  2014

  • van Eijk, N. (Author), Roessler, B. (Author), Zuiderveen Borgesius, F. (Author), Oostveen, M. (Author), et al., U. (Author), van Son, R. (Author), Verkade, F. (Author), Vliek, M. (Author), Alberdingk Thijm, C. (Author), Apt, K. (Author), Böhler, B. (Author), den Boon, A. (Author), Breemen, K. (Author), Breemen, V. (Author), de Goede, M. (Author), van Gompel, S. (Author), Guibault, L. (Author), Helberger, N. (Author), Hins, A. W. (Author), ... Taylor, L. (Author). (2014). Academics Against Mass Surveillance. Web publication/site http://www.academicsagainstsurveillance.org/ [details]

  2012

  • van Domselaar, I. (2012). Belangenafweging in het bestuursrecht: natte vingerwerk? In E. T. Feteris, H. Kloosterhuis, H. J. Plug, J. A. Pontier, & C. E. Smith (Eds.), Gewogen oordelen: essays over argumentatie en recht: bijdragen aan het Zesde Symposium Juridische Argumentatie 24 juni 2011 (pp. 429-446). Boom Juridische Uitgevers. [details]
  • van Domselaar, I. (2012). Wat heeft Liesbeth met het paasei? Over reflectie, gewoonte en de rol van vertrouwen in professionele praktijken. In G. Drosterij (Ed.), Behulpzaam bij het creëren van orde en vrede (niet gerechtigheid): opstellen voor Liesbeth Huppes-Cluysenaer (pp. 107-113). Houten: Digital Printing Partners. [details]

  2008

  • van Domselaar, I. (2008). Sisters in law: over huiselijk geweld en de pathologie van het recht. Ars Aequi, 57(10), 762-765. [details]

  2014

  • van Domselaar, I. (2014). De sixpack van de rechter: Een deugdethische benadering van rechtspraak. Rechtstreeks, 2014(3/4), 62-80. [details]

  2013

  2011

  • van Domselaar, I. (2011). [Bespreking van: R. Dworkin (2011) Justice for hedgehogs]. Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 40(2), 177-181. [details]

  2019

  • van Domselaar, I., & Tinnevelt, R. (2019). ‘Drive gently over the stones’: On the relevance of Murdoch and Williams for Nussbaum’s Capabilities Approach.

  Mediaoptreden

  • van Domselaar, I. (14-01-2020). De rechter is meer dan een probleemoplosser [Print] NRC. De rechter is meer dan een probleemoplosser.
  • van Domselaar, I., van Dam, C. & Okoobo, B. (28-06-2019). Advocaat, kom op voor mensenrechten NRC. Advocaat, kom op voor mensenrechten.
  • van Domselaar, I. (16-04-2018). Beroep(z)eer aan de Zuidas. Kan een Corporate Advocaat een Goed Mens Zijn? Advocatie. Beroep(z)eer aan de Zuidas. Kan een Corporate Advocaat een Goed Mens Zijn?.
  • van Domselaar, I. (13-06-2016). Bedrijfsadvocaat, dien de publieke zaak [Print] NRC Handelsblad. Bedrijfsadvocaat, dien de publieke zaak.
  • van Domselaar, I. (13-06-2016). Maak meer werk van onafhankelijke bedrijfsadvocaat [Web] Advocatenblad. Maak meer werk van onafhankelijke bedrijfsadvocatuur.
  • van Domselaar, I. (11-06-2014). Het gaat hier vaak over baby's [Print]. Het gaat hier vaak over baby's.
  • van Domselaar, I. & Clark, K. (26-07-2013). Klokkeluider wordt Tandeloos Instituut NRC. Klokkenluider wordt Tandenloos Instituut.
  • van Domselaar, I. (22-06-2013). Koester uw Klokkenluider De Volkskrant. Koester uw Klokkenluide.
  • van Domselaar, I. (09-02-2013). Moed van Professionals in plaats van meer Toezicht en Regels Volkskrant. Moed in plaats van meer Toezicht en Regels.

  Tijdschriftredactie

  • van Domselaar, I. (editor) (2018-2025). Netherlands Journal of Legal Philosophy (Journal).
  • van Domselaar, I. (reviewer) (2017-). Netherlands Journal of Legal Philosophy (Journal).

  Spreker

  • van Domselaar, I. (keynote speaker) (9-2-2017). De onafhankelijkheid van de in-house advocaat: een in context benadering, Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, postbus 30851, 2500 GW Den Haag.
  • van Domselaar, I. (invited speaker) (22-12-2016). The art of talking to the loser in adjudication, University of Cantanzaro .
  • van Domselaar, I. (keynote speaker) (31-10-2016). Judicial Courage in organisational context, De Brave Rechter , Leiden .
  • van Domselaar, I. (invited speaker) (21-9-2016). Whistleblowing and the Law: a realist perspective, Bildung Academie (Amsterdam).
  • van Domselaar, I. (invited speaker) (23-6-2016). On Moral and Tragic Dilemmas in Law, SSR (Training and Study Centre for the Judiciary), Uniceflaan 1 3527 WX Utrecht.
  • van Domselaar, I. (invited speaker) (23-6-2016). What can Judges learn from McEwan’s Children Act?, SSR (Training and Study Centre for the Judiciary), Uniceflaan 1 3527 WX Utrecht.
  • van Domselaar, I. (invited speaker) (15-6-2016). Empathy and the Art of Addressing the Loser in Law: a reply to Suzanne Keen, Imagination and Legal Reasoning: History, Theory, Pedagogy: one-day workshop, London.
  • van Domselaar, I. (invited speaker) (29-1-2016). 'A T-Shaped What? A (more) Sceptical Approach to T-shaped Lawyering', Landelijke Juridische Onderwijsdag, Amsterdam.

  Andere

  • van Domselaar, I. (chair) (15-6-2017). Symposium Legal Ethics and Corporate Lawyers: Friends or Foes?, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • van Domselaar, I. (participant) (21-11-2016). Expert meeting on Virtues and Law (organized by Jan Klabbers), Rotterdam (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Domselaar, I. (chair) (15-7-2016). International Legal Ethics Conference VII, New York (participating in a conference, workshop, ...).

  2020

  • van Domselaar, I. (2020). Law’s Regret: On Moral Remainders and a Virtue-Ethical Approach to Legal Decision-Making.

  2016

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden