Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mr. dr. R.P. (Rolinka) Wijne

Universitair docent
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer:A.907
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contactgegevens
 • Publicaties

  2015

  • Wijne, R. P. (2015). Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken met 'een niet te onderkennen gebrek'. Letsel & schade, 2015(4), 37-51. [370]. [details]
  • Wijne, R. P. (2015). Integrale bekostiging van invloed op de relatie medisch specialist versus patiënt en de aansprakelijkheid van de medisch specialist? Letsel & schade, 2015(1), 15-22. [3]. [details]
  • Wijne, R. P. (2015). Proportional liability and loss of chance in the Netherlands: differences, chances, problems and an opportunity. Journal of Professional Negligence, 31(2), 49-67. [details]

  2013

  • Wijne, R. P. (2013). Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade: een onderzoek naar obstakels in het civiele aansprakelijkheidsrecht en alternatieven voor verhaal van zorggerelateerde schade. (Boom masterreeks). Boom Juridische Uitgevers. [details]

  2021

  • Wijne, R. P. (2021). Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld? Bespreking van het proefschrift van mr. L.A.B.M. Wijntjens [Bespreking van: L.A.B.M. Wijntjens (2020) Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld? : Over het aanbieden van excuses in de civiele procedure en de medische tuchtprocedure]. Maandblad voor Vermogensrecht, 31(1), 48-56. https://doi.org/10.5553/MvV/157457672021031001010 [details]

  2020

  • Wijne, R. P. (2020). Aansprakelijkheid van de hulpverlener voor COVID-19-gerelateerde schade: Hoe nood wet breekt. Letsel & schade, 2020(4), 13-22.
  • Wijne, R. P. (2020). Groene Serie Bijzondere overeenkomsten: Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW. In Groene Serie Bijzondere overeenkomsten: Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW
  • Wijne, R. P. (2020). JA 2020/132. 132. Case note on: HR, 19/06/20, ECLI:NL:HR:2020:1082 Jurisprudentie aansprakelijkheid, 17(9), 1449-1525. [details]
  • Wijne, R. P. (2020). Langverwachte (on)duidelijkheid over de (on)redelijkheid van aansprakelijkheid van de hulpverlener voor het gebruik van medische hulpzaken. Maandblad voor Vermogensrecht, 30(10), 354-363. https://doi.org/10.5553/MvV/157457672020030010002 [details]

  2018

  • Wijne, R. P. (2018). Hof Arnhem-Leeuwarden (rolnr. 200.136.030: Dat de Hoge Raad in 2019 arrest moge wijzen. 0488. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 27/11/18, ECLI:NL:GHARL:2018:10336 GZR, 2018.

  2013

  • Wijne, R. P. (2013). Medische aansprakelijkheid. (Ars Aequi cahier. Privaatrecht). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2021

  • Wijne, R. P. (2021). Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade: De geneeskundige behandeling en de aansprakelijkheid bij schade van de patiënt. (3rd ed.) Boom Juridisch.
  • Wijne, R. P. (2021). De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: een korte introductie. Boom Juridisch.
  • Wijne, R. P. (2021). De tweede tuchtnorm na 1 april 2019. GZR-Updates.nl, 1-22. https://www.gzr-updates.nl/articles/de-tweede-tuchtnorm-na-1-april-2019
  • Wijne, R. P. (2021). Een wijziging van artikel 7:453 BW is in aantocht! GZR-Updates.nl.

  2020

  • Wijne, R. (2020). Een gewoon leerstuk op het (toch) niet zo gewone terrein dat ‘medische aansprakelijkheid’ heet. Verkeersrecht, 68(9), 258-264. [144]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D41913&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Wijne, R. P. (2020). Aansprakelijkheid voor gebruik ongeschikte medische hulpzaken: Hoge Raad schept duidelijkheid maar beslist is het nog niet. Letsel & schade, (3), 6-22. [405].

  2019

  • Wijne, R. P. (2019). Kernregelgeving gebruik digitale patiëntengegevens: een korte introductie. (Korte introducties). Den Haag : Boom Juridisch. [details]
  • Wijne, R. P. (2019). Medische aansprakelijkheid. (2e ed.) (Ars Aequi cahier. Privaatrecht). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Wijne, R. P. (2019). Dat de Hoge Raad in 2019 arrest moge wijzen. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 27/11/18, ECLI:NL:GHARL:2018:10336 Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 22(1), 19-23. [details]
  • Wijne, R. P. (2019). Een billijke schadevergoeding als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: volledig en deels forfaitair. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 43(6), 433-449. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742019043006002 [details]
  • Wijne, R. P. (2019). Geschilbeslechting onder de Wkkgz: de theorie in de praktijk: Over de regels van geschilbeslechting en bindend advies, de mogelijkheden tot vernietiging van het bindend advies en enkele praktijkperikelen in dat verband. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 43(1), 24-45. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742019043001003 [details]
  • Wijne, R. P. (2019). The Healthcare Quality, Complaints and Disputes Act: a new Dutch procedure to compensate care-related harm. Journal of Professional Negligence, 35(3), 139-154. [details]

  2018

  • Wijne, R. P. (2018). De gerechtelijk medisch deskundige in aansprakelijkheidszaken; onaantastbaar of toch niet? Verkeersrecht, 66(7/8), 254-263. [100]. [details]
  • Wijne, R. P. (2018). Groene Serie Bijzondere overeenkomsten: Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW. In Groene Serie Deventer: WoltersKluwer.
  • Wijne, R. P. (2018). Proportionele aansprakelijkheid en verlies van een kans in Nederland bij zorggerelateerde schade: verschillen, kansen, problemen en mogelijkheden. Letsel & schade, 2018(1), 6-24. [2]. [details]
  • Wijne, R. P. (2018). Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant zp BredaBehandelplicht (Behandelplicht, behandelrecht, behandelmogelijkheden en het zelfbeschikkingsrecht.). GZR-Updates.nl, [0137].
  • Wijne, R., & Verberne, C. (2018). De tuchtprocedure gewijzigd. (Whitepaper). Holla Advocaten. [details]

  2017

  • Wijne, R. (2017). Calamiteiten in de zorg. (Whitepaper). Holla Advocaten. [details]
  • Wijne, R. P. (2017). Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade: De geneeskundige behandelingsovereenkomst en aansprakelijkheid bij schade van de patiënt. (2e druk ed.) (Boom Masterreeks). Den Haag: Boom Juridisch. [details]
  • Wijne, R. P. (2017). De geneeskundige behandelingsovereenkomst. (Monografieen BW; Vol. B97). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Wijne, R. P. (2017). HR (zaaknr. 15/03780: De verloren kans nader belicht en een waarschuwing). GZR, 2017, [0001]. http://www.gzr-updates.nl/commentaar/GZR_2017_0001
  • Wijne, R. P. (2017). Medische aansprakelijkheid. In Groene Serie Onrechtmatige Daad (Groene serie). Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wijne, R. P. (2017). Medische aansprakelijkheid. In Handboek Personenschade Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00AC4E69&cpid=WKNL-LTR-Nav2
  • Wijne, R., & Wasser, J. (2017). Het strafrecht en medische zaken. (Whitepaper). Holla Advocaten. [details]

  2016

  • Wijne, R. P. (2016). Is arts aansprakelijk voor een onveilig implantaat? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 160(12/13), [D25]. [details]
  • Wijne, R., & Verberne, C. (2016). Wkkgz; een korte verkenning tegen de achtergrond van ‘medische aansprakelijkheid’. (Whitepaper). Holla Advocaten. [details]

  2015

  2014

  • Wijne, R. P. (2014). Medische aansprakelijkheid. (Boom Masterreeks). Boom Juridische Uitgevers. [details]
  • Wijne, R. P. (2014). Falend toezicht en afwenteling van schade op de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Overheid en Aansprakelijkheid, 2014(4), 143-157. [details]

  2013

  • Wijne, R. P. (2013). De rechtsmacht van de rechter en het toepasselijke recht op de EU-behandelingsovereenkomst. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 16(4), 102-107. https://doi.org/10.5553/TVP/138820662013016004002 [details]
  • Wijne, R. P. (2013). Een nieuwe blik op no fault systemen ter verhaal van zorggerelateerde schade. Letsel & schade, 2013(3), 6-20. [203]. [details]
  • Wijne, R. P. (2013). Een verbeterde bewijspositie voor de patiënt. Letsel & schade, 2013(4), 17-27. [280]. [details]
  • Wijne, R. P. (2013). Tandarts of tandprotheticus kan aansprakelijk zijn voor schade door een ongeschikte prothese. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 120(10), 516-520. https://doi.org/10.5177/ntvt.2013.10.12254 [details]

  2012

  • Van, A. J., & Wijne, R. P. (2012). 'Lies, damned lies, and statistics': De berekening van het verlies van een kans bij medische aansprakelijkheid. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 15(1), 16-24. [details]
  • Wijne, R. P. (2012). JA 2012/208. 208. Case note on: Hof Arnhem, 2/09/12, ECLI:NL:GHARN:2012:BX8853 Jurisprudentie aansprakelijkheid, 9(10). [details]
  • Wijne, R. P. (2012). Wie betaalt de schade van de patiënt in geval van een disfunctionerende prothese? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 36(4), 297-311. [details]

  2011

  • Wijne, R. P. (2011). De Wet cliëntenrechten zorg: een zorg minder in het aansprakelijkheidsrecht? Verkeersrecht, (4).
  • Wijne, R. P. (2011). Hoe het nu (echt) zit met de aansprakelijkheid als de arts of het ziekenhuis als contractspartij gebruik maakt van een ongeschikte hulpzaak. Letsel & schade, (3).
  • Wijne, R. P. (2011). JA 2011/146. 146. Case note on: Rb. Leeuwarden, 8/06/11, ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ7902 Jurisprudentie aansprakelijkheid, 8(7).

  2001

  • Wijne, R. P. (2001). WSNP: je huis uit ja of nee. Nederlands Juristenblad, (6), 260-262.

  Prijs

  • Wijne, R. (2015). Mr. C.J. Goudsmitprijs.

  Spreker

  • Wijne, R. (speaker) (6-12-2019). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht.
  • Wijne, R. (speaker) (7-12-2018). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht.
  • Wijne, R. (speaker) (8-12-2017). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht.
  • Wijne, R. (speaker) (24-11-2017). Goede zorg, beter recht, WAA congres, Utrecht.
  • Wijne, R. (speaker) (9-12-2016). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht.
  • Wijne, R. (speaker) (11-12-2015). Dagvoorzitter en spreker, Jaarcongres Gezondheidsrecht.

  Andere

  • Wijne, R. (other) & Legemaate, J. (participant) (1-1-2020 - 31-12-2020). Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (other).
  • Wijne, R. (participant) (6-12-2019). Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (consultant) (1-5-2019 - 1-12-2019). Een schadevergoeding naar billijkheid als bedoeld in de Wvggz, Stichting PVP (consultancy).
  • Wijne, R. (participant) (7-12-2018). Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (participant) (8-12-2017). Jaarcongres Gezondheidsrecht, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (participant) (9-12-2016). Jaarcongres Gezondheidsrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (participant) (11-12-2015). Jaarcongres Gezondheidsrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Wijne, R. (consultant) (31-5-2014). De GOMA; van 0 naar beter, De Letselschade Raad (consultancy).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Online Tijdschrift GZR-Updates
   Hoofdredacteur
  • Geschilleninstantie Verloskunde
   Voorzitter Geschilleninstantie Verloskunde
  • Regionaal Tuchtcollege Amsterdam
   Lid-jurist
  • Commissie Late Zwangerschapsafbreking
   Rechtsgeleerde (plv.)
  • Holla Advocaten te Eindhoven
   Medewerker wetenschappelijk bureau
  • Stichting Prenatale Screening A'dam e.o.
   Voorzitter Raad van Toezicht