Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Arabische taal en cultuur
Vergelijk

Studieprogramma

De bachelor Arabische taal en cultuur duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

Uniek in Nederland: dubbele major

Aan de UvA heb je als student in de taal-, cultuur- en regiostudies de mogelijkheid om naast je bachelor (180 EC) een tweede talenmajor te volgen (72 EC). Deze tweede major versterkt het interdisciplinaire karakter van je opleiding en geeft je een voorsprong op de arbeidsmarkt. De mogelijkheid van een tweede talenmajor is uniek in Nederland.

Meer over de dubbele talenmajor

Het eerste studiejaar

In het eerste jaar krijg je drie dagen per week intensief taalverwervingsonderwijs zodat je de taal snel oppakt. Daarnaast krijg je colleges op het gebied van de Arabische cultuur, de geschiedenis en politiek van het Midden-Oosten en de Islam. Ook sta je stil bij belangrijke vragen als ‘wat is wetenschap?’ of ‘waar komt mijn vakgebied eigenlijk vandaan?’ en ‘wat maakt een onderzoeksvraag maatschappelijk relevant?’ Dit doe je in grotere hoorcolleges. In praktijkgerichte colleges leer je de skills die horen bij het doen van onderzoek, waarbij we uitgaan van hedendaagse, concrete problemen. In dit eerste jaar wordt er veel van je gevraagd, zodat je een goede basis legt in het Arabisch en Midden-Oostenstudies.

Het tweede en derde studiejaar

Na het eerste jaar beheers je de basis van het Arabisch en ben je een aanstormend geesteswetenschapper met gedegen kennis van het Midden-Oosten. Je kiest vervolgens voor de major Arabische studies of de Engelstalige major Middle Eastern Studies. 

Major Arabische studies
De major Arabische studies leidt op tot een deskundige op het gebied van de Arabische wereld en het wijdere Midden-Oosten. Je gaat verder met een intensief taalverwervingstraject en leert gebruik te maken van Arabische geschreven of gesproken bronnen bij de analyse van hedendaagse vraagstukken over cultuur en maatschappij. In het tweede semester van het tweede jaar studeer je een half jaar in de Arabische wereld. Daarna kies je een minor waarin je je kennis van het Midden-Oosten kunt verdiepen of juist verbreding kunt zoeken in bijvoorbeeld een minor Hebreeuws. Je studie sluit je af met een scriptie waarin je je kennis van het Arabisch combineert met je analytische en theoretische capaciteiten.

Major Middle Eastern Studies
De major Middle Eastern Studies leidt je op tot een Midden-Oostendeskundige met een bredere oriëntatie. In deze major krijg je geen taalverwerving meer, maar krijg je in plaats daarvan meer analytisch-theoretische vakken op het gebied van politiek, godsdienst en conflict. Deze major is grotendeels Engelstalig om je optimaal voor te bereiden op een toekomst in een internationale context. In de minorruimte kan je je horizon verbreden met bijvoorbeeld Hebreeuwse taalverwerving of juist verdieping zoeken in een minor Inlichtingenstudies. Je studeert af in een interdisciplinair onderzoeksproject.

Studieschema

Let op:  Dit is het studieschema van het programma van de major Arabische studies. Het studieschema van de major Middle Eastern Studies vind je in de studiegids.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Arabische cultuur, islamitische beschaving (600-1600)
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Taalvaardigheid Arabisch 1
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Taalvaardigheid Arabisch 2
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • De wereld van de mens: Inleiding in de geesteswetenschappen
  2—3
  12
 • De wereld in delen: Inleiding regiostudies
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Taalvaardigheid Arabisch 3
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Cultuur en maatschappij in het moderne Midden-Oosten
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Taalvaardigheid Arabisch 4
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Arabisch in context
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Wetenschapsfilosofie (Nationale identiteit, grenzen, territorialiteit)
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Arabisch communiceren
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Literatures of the Modern Middle East
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Modern Arabisch literair discours
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Modern Arabisch literair discours (leeslijst)
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Vrije keuze: Buitenlandprogramma
  4—6
  30
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Media Arabisch
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Koran (+bronteksten)
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Arabische literatuurkritiek
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Vrije keuze
  1—5
  30
 • Bachelorscriptie Arabische taal en cultuur
  5—6
  12
UvA Studiegids: Bachelor Arabische taal en cultuur
 • Minor en keuzeruimte

  In het derde studiejaar heb je een keuzeruimte van 30 EC, die je naar eigen inzicht kunt invullen.

  Keuzevakken

  In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Een vak van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep.

  Copyright: FGw / Bob Bronshoff
  'Je keuzeruimte kun je gebruiken om colleges te volgen op het gebied van bijvoorbeeld islamitische kunst, hedendaagse Midden-Oostenpolitiek en islamitisch recht.' Robbert Woltering (docent) Lees hier het interview met docent Robbert Woltering
 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  Tijdens een stage doe je werkervaring op, bouw je je netwerk uit en krijg je een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie, en van wat voor werk bij jou past. Studenten Arabisch lopen bijvoorbeeld stage bij:

  • Nederlandse ambasades in het Midden-Oosten of Noord-Afrika;
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken of Defensie;
  • als docent Engels in Marokko;
  • als vertaler bij een Arabisch vertaalbureau in Amsterdam.

  Een stage of een studieverblijf in het buitenland is altijd een verrijking van je studietijd én je cv. Je bouwt een internationaal netwerk op en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

  Internationaal studeren

  We raden je sterk aan om tijdens je studie ook onderwijs in een Arabisch land te volgen. Naast het semester in Caïro in je tweede jaar, kun je bijvoorbeeld ook een zomercursus in het buitenland volgen. Je kunt hiervoor diverse beurzen krijgen, onder meer op grond van culturele verdragen die Nederland heeft met Egypte en Marokko.

 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten Arabisch die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen na selectie worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.
Copyright: FGw
Door je kennis van het Arabisch krijg je een veel beter begrip van de actuele gebeurtenissen in de Arabisch sprekende landen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Caroline Roset, docente Arabische taal en cultuur Lees het interview met Caroline Roset

Deeltijdopleiding

Je kunt deze bachelor ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.