Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English
Master
Arbeid en onderneming (Arbeidsrecht)
Opslaan in favorieten

Wie zijn wij

Wat kunnen studenten vertellen over de mastertrack Arbeid en Onderneming? En welke passie brengen de docenten over? Studenten en docenten vertellen hoe zij hier tegenaan kijken.

Studenten vertellen

Masterstudente Arbeid en onderneming
‘Je kunt met één master expertise opdoen in twee rechtsgebieden.’

Ayse Özcelik, masterstudent Arbeid en onderneming 

‘Toen ik in Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer werkte, had ik meerdere collega’s die de mastertrack Arbeid en onderneming volgden, waar ik alleen maar positieve verhalen over hoorde. Het voordeel van deze mastertrack is dat hij uit drie onderdelen bestaat: Arbeidsrecht - Individueel, Arbeidsrecht - Collectief en kern Ondernemingsrecht. Op deze manier kan je met één master expertise opdoen in twee rechtsgebieden. Ik heb deze master niet alleen gekozen omdat ik graag in Amsterdam wilde studeren; de UvA is de enige universiteit die deze combinatie aanbiedt. Uiteindelijk bleek de studie nog leuker dan ik had verwacht. De colleges zijn inhoudelijk interessant, de docenten goed en er worden veel actualiteiten behandeld!’ 

Niluvar testimonial arbeidsrecht
‘Het is constant afwegingen maken tussen het recht van de een of de ander.’

Niluvar Rahimi, masterstudent Arbeid en onderneming 

‘Ik vond Arbeidsrecht zo herkenbaar, iedereen krijgt er ooit mee te maken, of het nou een arbeidsovereenkomst is, of een conflict met je werkgever. Daar wilde ik meer mee. Maar het bleek meer te zijn dan “ruzie met je werkgever” of “op staande voet ontslagen worden”. Onderwerpen zoals medezeggenschap, staking en overgang van onderneming; het hoort er allemaal bij. 

Ik leerde dat werkgever en werknemer plichten over en weer hebben. De werknemer geniet als zwakkere partij veel bescherming, maar dat gaat vaak ten koste van de ondernemersvrijheid van een werkgever. Het is constant afwegingen maken tussen het recht van de een of de ander.’

Imran Hyder - student Arbeidsrecht
‘Een weloverwogen keuze is essentieel.’

Imran Hyder, masterstudent Arbeid en onderneming 

‘Na het volbrengen van de vrij generalistische bachelor Rechtsgeleerdheid bekruipt de meeste studenten de twijfel voor de masterkeuze. Een brede interesse getuigt niet van een gebrek aan passie, maar er moeten toch keuzes gemaakt worden. Een diepere kennis van het arbeidsrecht opdoen, of alle ins en outs van de commerciële rechtspraktijk leren? Zeker met het oog op de studieduur is een weloverwogen keuze essentieel.

Ik wilde eigenlijk van onder naar boven, van links naar rechts, van werknemer en bestuurder, aandeelhouder en medezeggenschapsorgaan, natuurlijk persoon en rechtspersoon, weten wat hun rechten, plichten en bevoegdheden zijn. Het liefst in een studieprogramma van één jaar, met een juiste combinatie van theorie en praktijk, Nederlands en Engels, nationaal en internationaal. De track Arbeid en onderneming biedt deze mogelijkheden.’ 

Docenten vertellen

Docent Niels van der Neut

Dhr. mr. Niels van der Neut 

Promovendus Arbeidsrecht

‘Wat ik aan deze master waardeer, is dat veel aandacht wordt besteed aan vaardigheden. Zo komen studenten in aanraking met workshops op het terrein van schrijven, spreken, onderzoeken, onderhandelen en samenwerken. Bovendien wordt over de grenzen van het arbeidsrecht gekeken, waarbij er vragen opdoemen waar principiële keuzes moeten worden gemaakt. Zo is het faillissementsrecht gebaat bij snelheid, terwijl het arbeidsrecht vooral de bescherming van de werknemer wil garanderen. Een ander voorbeeld is een zzp’er die steeds afhankelijker wordt. Moet deze ondernemer meer bescherming genieten of wordt dit overgelaten aan de marktwerking? Een goed of fout antwoord op dit soort vragen is er eigenlijk niet. Hierdoor bestaat het doceren niet alleen uit het overbrengen van regels, maar ook uit het discussiëren met studenten of het faciliteren daarvan tussen studenten onderling. Naast het feit dat het geweldig is om te zien dat studenten de stof zich eigen hebben gemaakt en de workshops op het gebied van presenteren en onderhandelen direct toepassen, wordt mijn visie op het recht verbreed. Dit maakt het doceren voor mij zeer plezierig.’