Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english
Master
Geneeskunde
Opslaan in favorieten

Toelating en inschrijving

De masteropleiding geneeskunde is toegankelijk voor iedereen met een bachelordiploma van een Nederlandse of een buitenlandse instelling van hoger onderwijs, die aantoont dat hij beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van de bacheloropleiding geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, inclusief de benodigde taalvaardigheid. Hieraan voldoe je in ieder geval als je een bachelordiploma Geneeskunde van de faculteit der Geneeskunde behaald hebt aan de UvA. Je wordt ook toegelaten als je het schakeltraject hebt doorlopen en een verklaring toelating master Geneeskunde van de UvA hebt gekregen. Kijk voor de specifieke toelatingseisen voor de master Geneeskunde in het Onderwijs- en examenreglement (OER) van de masteropleiding Geneeskunde. 

Let op: de schakelprogramma's 2021-2022 en 2022-2023 zijn komen te vervallen. Je kunt je dus niet aanmelden voor de selectieprocedures. Per 15 juni 2021 en 15 juni 2022 starten géén nieuwe groepen schakelstudenten. 

 

Studievertraging opgelopen door Corona

Kan ik instromen naar de masteropleiding Geneeskunde als ik mijn bacheloropleiding (of schakelprogramma) nog niet volledig heb afgerond?

De opleiding gaat ervan uit dat vertraging vanwege COVID-19 maatregelen zich niet heeft voorgedaan, omdat er in het studiejaar 2020-2021 geen curriculumonderdelen van de bacheloropleiding of het schakelprogramma zijn uitgevallen.

Mocht je van mening zijn dat er in jouw persoonlijke geval wel sprake is van vertraging vanwege COVID-19 maatregelen, dan kun je dit vanaf 1 juli 2021 aangeven door een ‘verzoek tot toelating met studievertraging’ te doen. Hierbij wordt gevraagd naar je cijferlijst en de verklaring dat je studievertraging door COVID-19 hebt opgelopen. Het verzoek dien je in met behulp van deze link.

De voorwaarden waar je rekening mee moet houden bij je verzoek zijn:

  • De vertraging mag niet meer dan 15 EC bedragen.
  • De vertraging moet zijn opgelopen tijdens het studiejaar 2020-2021.
  • De ontbrekende studiepunten moeten tijdens het studiejaar 2021-2022 alsnog worden gehaald.
  • De student kan pas deelnemen aan de wetenschappelijke stage als de bachelorthesis is afgerond.

Denk eraan dat de masteropleiding Geneeskunde een veeleisend programma is. Zelfs als je vanwege de bovenstaande regeling toelaatbaar bent tot de masteropleiding, kan het nog verstandig zijn om de bacheloropleiding (of het schakelprogramma) eerst volledig af te maken voordat je aan de masteropleiding begint.

Vanwege de invoering van een nieuw curriculum en de coronamaatregelen, kunnen we helaas geen buitenlandse artsen toelaten die het assessment van het CBGV hebben doorlopen en onderdelen van de opleiding Geneeskunde willen volgen bij AMC-UvA. Dit geldt in ieder geval tot 1 september 2021. Daarna nemen de studieadviseurs weer toelatingsverzoeken in behandeling.