Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Minor

Esthetica

Termen zoals mimesis, representatie, symboliek, vorm en expressie worden in veel kunst- en cultuurdisciplines gebruikt, maar niet altijd in dezelfde betekenis. In deze minor worden verschillende invalshoeken met elkaar in verband gebracht en kernbegrippen in hun historische context geplaatst.

De interdisciplinaire minor Esthetica biedt een filosofische reflectie op kunst. Je wordt vertrouwd gemaakt met stromingen en uitgangspunten die voor de contemporaine esthetica relevant zijn, zoals formalisme, neodialectiek, fenomenologie, hermeneutiek, semiotiek, (post)structuralisme en deconstructie. 

Studieschema

Semester 1

  • Inleiding esthetica (6 EC)
  • The Sublime (6 EC)
  • Literatuurstudie Geschiedenis van de filosofie (6 EC)

Semester 2

  • Introduction to the Philosophy of Culture (6 EC)
  • Art, Culture and Society (6 EC)

Voorbereiding master

Deze minor is vooral bedoeld voor studenten kunst- en cultuurwetenschappen die behoefte hebben aan filosofische reflectie op de grondslagen van kunstwetenschap, en voor studenten filosofie die kennis willen maken met filosofische benaderingen van de verschillende kunsten. De minor kan een goede voorbereiding zijn op een masterprogramma in de kunst- en cultuurwetenschappen en filosofie, denk aan: FilosofieKunstgeschiedenis, Kunst, cultuur en politiek of de tweejarige onderzoeksmasters Art and Performance Research Studies

Ingangseisen

Deze minor is toegankelijk voor studenten met een universitair propedeusediploma of een positief bindend studieadvies van een universitaire bachelor. Dit betekent dat je minimaal 48 punten van je propedeuse moet hebben behaald. 

De minor is ook toegankelijk voor hbo-studenten die hun propedeuse gehaald hebben. Ben je hbo-student en wil je je voorbereiden op een master aan de UvA, kijk dan bij ons aanbod van pre-masters.

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de minor Esthetica in het studiejaar 2020-2021. Het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Een minor in de geesteswetenschappen

Deze minor wordt aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Een minor aan de FGw omvat 30 studiepunten en levert je een tweede competentie en een aantekening op je bulbijlage op. Meer informatie vind je op onderstaande website.

Feiten & cijfers
Studielast 30 EC,
Voertaal Nederlands
Start September