Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Minor

Kunstgeschiedenis

In de minor Kunstgeschiedenis krijg je een overzicht van de westerse kunstgeschiedenis vanaf de klassieke oudheid tot heden.

In de minor Kunstgeschiedenis komen de belangrijkste kunstwerken, gebouwen, artistieke stromingen, opvattingen en begrippen op chronologische wijze aan de orde. Maar ook vragen als: hoe werk(t)en kunstenaars? Wat is de betekenis van een kunstwerk en wat is het maatschappelijk belang van kunst? En hoe moeten we westerse kunst in een wereldwijd perspectief begrijpen?

Daarnaast worden belangrijke kunsthistorische thema's behandeld, denk aan: het veranderende kunstbegrip, de problematiek van de stijlbenamingen, iconografische vraagstukken, ontwikkelingen in mecenaat en opdrachtgeverschap, de relatie tussen kunstgeschiedenis en andere (historische) disciplines, de omgang met bronteksten en de wisselende positie en status van de kunstenaar.

Studieprogramma

De minor Kunstgeschiedenis omvat 30 EC en heeft de volgende vakken:

1e semester

  • Inleiding in de kunstgeschiedenis  I (6 EC)
  • Inleiding in de kunstgeschiedenis II (6 EC)
  • Dit is Amsterdam: identiteit en beeldvorming in kunst en architectuur (6 EC)

2e semester

  • Iconografie en interpretatie (6 EC)
  • Inleiding in de kunstgeschiedenis III of naar keuze een van de vier bachelorspecialisatievakken (bijvoorbeeld Hollandse kunst in de Gouden Eeuw) (6 EC)

Vervolg je studie met een master

De minor Kunstgeschiedenis kan een goede voorbereiding zijn op een masterprogramma in kunst- en cultuurwetenschappen, bijvoorbeeld de eenjarige master Kunstgeschiedenis of de tweejarige onderzoeksmaster Arts and Performance Research Studies

Ingangseisen

Deze minor is toegankelijk voor studenten met een universitair propedeusediploma of een positief bindend studieadvies van een universitaire bachelor. Dit betekent dat je minimaal 48 punten van je propedeuse moet hebben behaald. 

De minor is ook toegankelijk voor hbo-studenten die hun propedeuse gehaald hebben. Ben je hbo-student en wil je je voorbereiden op een master aan de UvA, kijk dan bij ons aanbod van pre-masters.

Aanmelden

Je kunt je vanaf 9 april aanmelden voor deze minor.

Een minor in de geesteswetenschappen

Deze minor wordt aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Een minor aan de FGw omvat 30 studiepunten en levert je een tweede competentie en een aantekening op je bulbijlage op. Meer informatie vind je op onderstaande website.

Feiten & cijfers
Studielast 30 EC,
Voertaal Nederlands
Start September