Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Minor

Praktische filosofie

In de minor Praktische filosofie verwerf je de systematische kennis van de praktische of theoretische filosofie en daarnaast overzichtskennis van de geschiedenis van de filosofie.

In een serie wekelijkse hoorcolleges Inleiding in de praktische filosofie 1 en 2 worden onder meer normatieve theorieën besproken over de grote vragen omtrent het goede leven, over wat verplicht is en over de rol van emoties en deugden in het morele leven (ethiek). Je krijgt een inleiding in de sociale en politieke filosofie, waarbij het gaat om vragen over het samen leven: wat is een rechtvaardige samenleving? Wanneer zijn politieke instituties legitiem? Wat is de rol van machtsstructuren in sociale verhoudingen?
In het vak Literatuurstudie Geschiedenis van de filosofie verwerf je overzichtskennis van de geschiedenis van de filosofie. Daarnaast kies je 12 EC uit vakken die dieper in gaan op ethiek of politieke en sociale filosofie.

Studieprogramma

Semester 1

  • Praktische filosofie 1 (6 EC)
  • Praktische filosofie 2 (6 EC)
  • Literatuurstudie Geschiedenis van de filosofie (6 EC)

Semester 2

Je kiest voor het vak van 12 EC óf de twee vakken van 6 EC samen:

  • Vrijheid en autonomie (12 EC)
  • Art, Culture and Society (6 EC) 
  • Democracy and Diversity (6 EC)

Voorbereiding op een master

Studenten met een bachelordiploma in de sociale wetenschappen of een aanverwante discipline, kunnen met de minor Praktische filosofie (30 EC) toegang krijgen tot het tweejarige masterprogramma Philosophy of the Humanities and the Social Sciences. Voorwaarde is dat zij tijdens hun bachelor een vak wetenschapsfilosofie hebben gevolgd. 

De minor Praktische filosofie kan uitgebreid worden tot 60 EC. Heb je een ander bachelordiploma dan een bachelor Filosofie dan ben je na het afronden van deze uitgebreide minor toelaatbaar tot het masterprogramma FilosofiePhilosophy.

Ingangseisen

Deze minor is toegankelijk voor studenten met een universitair propedeusediploma of een positief bindend studieadvies van een universitaire bachelor. Dit betekent dat je minimaal 48 punten van je propedeuse moet hebben behaald. 

De minor is ook toegankelijk voor hbo-studenten die hun propedeuse gehaald hebben. Ben je hbo-student en wil je je voorbereiden op een master aan de UvA, kijk dan bij ons aanbod van pre-masters.

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de minor Praktische filosofie in het studiejaar 2020-2021. Het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Een minor in de geesteswetenschappen

Deze minor wordt aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Een minor aan de FGw omvat 30 studiepunten en levert je een tweede kwalificatie en een aantekening op je bulbijlage op. Meer informatie vind je op onderstaande website.

Feiten & cijfers
Studielast 30 EC,
Voertaal Nederlands
Start September