Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Amir Taha (ARTES), Nadica Denić (ASCA), Evgeniia Khristoforova en Harriet Reynolds (beide ACLC) ontvangen via het NWO-programma Promoties in de geesteswetenschappen financiering voor hun promotieonderzoek aan de UvA. Financiers zijn het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen.

De gehonoreerde voorstellen:

Amir Taha (Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies)
Verzet tegen Saddam: De 1991 opstand en haar repressie
Dit project onderzoekt de oorsprong, oorzaken en het verloop van de opstand van 1991 in Irak, als casus van revoluties in dictaturen waar politieke organisaties onmogelijk waren. Door middel van archiefonderzoek en interviews zal worden onderzocht in hoeverre kleinschalig individueel verzet, naast andere vormen van organisatie zoals tribalisme en religie, bepalend was voor de opstand. Dit onderzoek biedt inzichten in hoe revolutionaire opstanden plaatsvinden, maar ook hoe politiek activisme ontstaat in autoritaire landen, waar traditionele politieke middelen onmogelijk zijn.

Evgeniia Khristoforova (Amsterdam Center for Language and Communication)
Het ontstaan van complexe syntactische constructies in Russische Gebarentaal en Nederlandse Gebarentaal
Deze studie onderzoekt de ontwikkeling van complexe zinnen in Russische Gebarentaal en Nederlandse Gebarentaal. In de eerste fase van dit project geven we een beschrijving van nevengeschikte zinnen, complementaire en bijvoeglijke bijzinnen in deze talen gebaseerd op een combinatie van methoden (corpusonderzoek, elicitatie, grammaticaliteit beoordelingstesten). In de tweede fase combineren we verschillende theoretische benaderingen om de ontwikkeling van deze constructies te verklaren. De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen aan onze kennis over het ontstaan van complexe structuren in menselijke talen en nieuw inzicht geven in modaliteitsafhankelijke patronen.

E. (Jenia) Khristoforova

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Taalwetenschap

Nadica Denić (Amsterdam School for Cultural Analysis)
Cinematische Ethiek van Migratie: Auto-Etnografische Migrantenperspectieven in Hedendaagse Documentaires
Terwijl in de media migranten doorgaans als ofwel slachtoffer of dader worden afgeschilderd, gebruiken migranten zelf verschillende media om hun eigen ervaring van migratie en leven in Europa uit te drukken. Door het gebruik van audiovisuele en narratieve middelen om hun eigen perspectief en positie in het Europese migratiedebat te presenteren, bieden zij een veelzijdige representatie van diverse ervaringen van migratie. Welke nieuwe ethische perspectieven bieden hedendaagse auto-etnografische documentaires op migratie in Europa?

N. (Nadica) Denić

Faculteit der Geesteswetenschappen

Harriet Reynolds  (Amsterdam Center for Language and Communication)
De verwerving van TOPIC in autistische en normaal-ontwikkelende Nederlandstalige kinderen en adolescenten
Alle autistische kinderen hebben moeite met sociale communicatie en pragmatiek (taal-in-context). Sommigen ervaren ook moeilijkheden in andere taalkundige en/of cognitieve domeinen. Deze studie onderzoekt de verwerving van TOPIC (waar de zin over gaat), een cruciaal element in sociale communicatie. De relatie tussen TOPIC verwerving en cognitieve ontwikkeling wordt verkend in autistische en normaal-ontwikkelende Nederlandstalige kinderen/adolescenten, inclusief potentiële verschillen tussen jongens en meisjes. De resultaten zullen leiden tot aanbevelingen voor verbeterde en gedifferentieerde interventie voor autistische jongens en meisjes en bijdragen aan theorieën over TOPIC (-verwerving) en cognitie.

Promoties in de geesteswetenschappen

De toekenningen maken deel uit van het programma Promoties in de geesteswetenschappen van NWO. Het doel van dit programma is om de aanwas en doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven. In totaal is met deze toekenningsronde ruim 3,5 miljoen euro gemoeid. Per gehonoreerd project wordt een matchingsbijdrage van ten minste 20 procent geleverd door de instelling die de aanvraag heeft ingediend.

Bron: NWO

Zie ook
Gebarentaal aan de UvA
Mediastudies aan de UvA
Midden-Oostenstudies aan de UvA
Taalwetenschap aan de UvA