Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. Harm Pinkster, emeritus hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde aan de UvA, is op vrijdag 8 oktober benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn exceptionele wetenschappelijke verdiensten.

Harm Pinkster en Simone Kukenheim

Wethouder Simone Kukenheim reikte de onderscheiding uit tijdens een symposium dat in het teken stond van het tweede deel van Pinksters Oxford Latin Syntax, dat afgelopen voorjaar verscheen. Collega’s uit de wetenschap, uit binnen- en buitenland, brachten in de Doelenzaal van de UvA een eerbetoon aan Pinkster, waarbij diverse aspecten van zijn werk belicht werden.

Meer dan 50 jaar vernieuwend onderzoek

Harm Pinkster heeft zich in tal van functies buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de wetenschap. Hij heeft de Latijnse taalkunde vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw als nieuwe onderzoekspecialisatie ontwikkeld en wereldwijd tot hoog niveau gebracht, niet alleen door zijn eigen publicaties maar ook door het opzetten van een internationaal conferentiecircuit.

Het verschijnen van de tweedelige Oxford Latin Syntax, waarvan het eerste deel in 2015 uitkwam en dat als geheel ruim 2500 bladzijden omvat, vormt de kroon op Pinksters wetenschappelijke carrière. Het werk is het resultaat van meer dan 50 jaar vernieuwend onderzoek, en kwam grotendeels na zijn emeritaat tot stand. Eerder verwierf Pinkster al grote internationale erkenning voor dit onderzoek in de vorm van eredoctoraten aan de University of Chicago (2006) en de Universidad Autónoma de Madrid (2016).

Woordenboek Latijn/Nederlands

Naast zijn eigen toonaangevend onderzoek heeft Harm Pinkster tot op de dag van vandaag ook het onderzoek van talloze jonge wetenschappers uit binnen- en buitenland gestimuleerd. Dat deed hij niet alleen niet door het onvermoeibaar geven van inhoudelijk advies, maar ook door het faciliteren van onderzoeksmogelijkheden voor talentvolle onderzoekers met beperkte middelen of beperkte toegang tot onderzoeksfaciliteiten.

Ook het voortgezet onderwijs heeft enorm geprofiteerd van Pinksters wetenschappelijk werk, vooral door de introductie in 1998 van een nieuw woordenboek Latijn/Nederlands, dat onder zijn leiding werd samengesteld door een team van collega’s en studenten. Het ‘woordenboek Pinkster’ is nog altijd het voorgeschreven woordenboek voor het landelijk Eindexamen Latijn. Daarnaast heeft Pinkster een grote bestuurlijke bijdrage geleverd aan de wetenschap. Zo was hij onder meer decaan van de Faculteit Letteren van de UvA (1975-1978), decaan van de Faculteit  Taal- en Letterkunde van de KUB Tilburg, Lid van de Adviesraad Hoger Onderwijs (1985-1988), vicepresident van NWO (1988-1996), en hoofd Academische Zaken en vicerector van de UvA (1996-2002).

Orde van de Nederlandse Leeuw

De Orde van de Nederlandse Leeuw is een van de oudste en hoogste civiele (ridder)orden in Nederland. Koning Willem I heeft de Orde ingesteld op 29 september 1815. Iemand komt in aanmerking voor een onderscheiding in deze orde wanneer een bijzondere verdienste van zeer exceptionele aard wordt verricht voor de samenleving.