Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Op zoek gaan naar duurzame en rechtvaardige alternatieven voor de manier waarop wij ons verplaatsen. Dat is het doel van Marco te Brömmelstroet, die onlangs werd aangesteld als hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA.

Marco te Brömmelstroet, hoogleraar FMG, Urban Mobility Futures
Marco te Brömmelstroet: 'De fiets is enorm normaal in Nederland, en laat als “lens” allerlei andere maatschappelijke processen zien'

Je Twitter-naam was al Cycling Professor – heb je een vooruitziende blik?

‘Het paste destijds bij onze ambitie om onderzoek naar Nederlands fietsen neer te zetten en op de kaart te krijgen. En de beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar vorm te geven. De geuzennaam heeft zeker bijgedragen aan het creëren van de condities voor de uiteindelijke leerstoel.’

Wat zijn de maatschappelijke vragen die raken aan jouw leerstoel?

‘De rechtvaardige verdeling van rechten en plichten in de openbare ruimte. Mobiliteit en innovaties op dat gebied hebben een enorme impact op hoe we een groot deel van onze dag doorbrengen en hoe we ons tot elkaar verhouden. Het heeft invloed op hoe egalitair een samenleving is. De fiets is enorm normaal in Nederland, en laat als “lens” allerlei andere maatschappelijke processen zien. Denk aan ruimtelijke processen als gentrificatie, waarvan de bakfiets(moeder) ongewild een symbool is geworden. Of aan sociologische processen die onder onze cultuur liggen: de fiets als toonbeeld voor “normaal zijn”, iets wat in de Nederlandse egalitaire cultuur in je voordeel werkt.’

Mobiliteitsinnovatie gaat niet alleen om autorijden versus fietsen, toch?

‘Alhoewel de auto niet hét probleem is, laat deze wel het duidelijkst zien wat de problemen zijn. En alhoewel de fiets niet dé oplossing is, laat deze wel het duidelijkst zien wat oplossingsrichtingen zijn. De leerstoel gebruikt beide als lens, maar gaat nadrukkelijk over innovaties in de breedste zin.’

Waarom houdt dit onderwerp jou persoonlijk bezig?

‘Ik zie hoe onze mobiliteit in twee decennia richtinggevend is geworden voor onze samenleving.  De auto (en de ermee gepaard gaande snelheid) speelt daarin een hoofdrol; deze is zowel schijnbaar onontkoombaar als zeer bepalend: een niet-duurzaam en radicaal monopolie. Ik wil graag werken aan alternatieven, aan een verbreding van ons perspectief over hoe het ook kan. Nederland is daarin een inspirerende context voor de hele wereld. Zodat mijn kinderen in een sociaal duurzame omgeving kunnen blijven wonen, waarin ze zich zelfstandig kunnen verplaatsen. En dat dit ook voor een heleboel andere kinderen mogelijk wordt.’

Wat wil je over pakweg 4 jaar bereikt hebben met jouw hoogleraarschap?

‘Een structurele plek voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar mobiliteitsinnovaties. Waardoor we de ontwikkeling kunnen remmen waarin mobiliteitsinnovaties ontwrichtende effecten hebben op onze maatschappij, en die ontwikkeling kunnen bijsturen naar meer duurzame en rechtvaardige alternatieven.’