Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het is best lastig goed inzicht te krijgen in wat de Europese samenwerking allemaal inhoudt. Er wordt vooral veel geroepen over ‘voor’ of ‘tegen’ Europa. Maar om onze stem over Europa uit te kunnen brengen, is het goed op de hoogte te zijn van wat de EU doet en de kwesties die Europees worden behandeld. UvA onderzoeker Virginie Mamadouh bracht samen met emeritus hoogleraar Herman van de Wusten belangrijke Europese onderwerpen in kaart.

Cover boek Europese kwesties
Cover boek
Cover boek Europese kwesties

In het boek ‘Europese kwesties. Het functioneren van de EU in kaart gebracht’,  maken Mamadouh en van der Wusten een selectie van belangrijke Europese kwesties en verschijnselen en duiden hun achtergrond en impact op burgers en staten. Het doel is een groot aantal facetten van de huidige Europese samenwerking inzichtelijk te maken voor EU-burgers, zodat zij hier een eigen oordeel over kunnen vormen. Het boek is voor een breed publiek geschreven en kan ook in het hoger en het middelbaar onderwijs worden gebruikt.

Ingewikkelde EU verhoudingen uitgelegd in teksten en kaarten

De hoofdstukken in het boek bestaan steeds uit teksten en geografische kaarten, waarbij de kaart de analyse ondersteunt en de tekst helpt om de kaart te duiden. De kaarten dragen wezenlijk bij aan de politieke geografische beschouwingen. Zo brengen de auteurs de ingewikkelde EU verhoudingen, verschillen en overeenkomsten helder in beeld. De kaarten zijn gemaakt door Margot Stoete (Universiteit Utrecht - Geo C&M). 

Welke Europese kwesties komen er aan bod?

Mamadouh en van der Wusten duiken in een breed scala aan onderwerpen die in 9 thema’s worden samengevat:

  1. Contouren van een ingewikkeld bouwerk
  2. De ambtelijke kern van demachinerie in Brussel
  3. De lidstaten en de EU
  4. Beleid en besluitvorming
  5. EU burgerschap
  6. Het Europese parlement
  7. Grenzen en migratie
  8. EU buren
  9. EU en de wereld

Elk thema is voorzien van een inleiding die de weg wijst.

EU burgerschap

Zo wordt binnen het thema 'EU burgerschap' bijvoorbeeld het onderwerp 'het volk en zijn soevereiniteit' behandeld. De auteurs gaan in op vragen als wat er onder ‘volk’ wordt verstaan en of er zoiets als een ‘Europees volk’ bestaat. In het hoofdstuk staat een kaart opgenomen die visualiseert hoe verbonden EU burgers zich met de Europese Unie voelen.

Geokaart Europese verbondenheid
Copyright: Universiteit Utrecht - Geo C&M

Grenzen en migratie

In een ander voorbeeld en hoofdstuk, binnen het thema ‘Grenzen en migratie’, behandelen de auteurs de grenzen van Europa, specifiek de zuidelijke frontier, en migratieroutes. In een kaart worden het aantal dodelijke slachtoffers aan de poorten van Europa weergegeven.

Geografische kaart dodelijke slachtoffers poorten Europa
Copyright: Universiteit Utrecht - Geo C&M

Website en blog

Meer informatie over het boek vindt men op europesekwesties.eu . Daarnaast gaan de auteurs op het blog europesekwesties.blogspot.com in op ontwikkelingen die in Nederland en andere lidstaten spelen, bijvoorbeeld in het licht van aanstaande Europese verkiezingen, maar ook het hele proces en dynamiek rond Brexit.

Over de auteurs

Virginie Mamadouh is als universitair hoofddocent politieke en culturele geografie verbonden aan de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies en aan het Amsterdam Centre for European Studies (ACES) van de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich gespecialiseerd in supranationale processen en de talige aspecten daarvan.

Herman van der Wusten is emeritus hoogleraar politieke geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit deze positie houdt hij de EU in al haar facetten scherp in de gaten. Zijn inzichten deelt hij in artikelen en andere publicaties.

Gegevens boek

Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Bruyltuyn in samenwerking met het Amsterdam Centre for European Studies (ACES) en het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).