Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Steden staan voor grote uitdagingen als het gaat om de woningbouwopgave, een gezonde leefomgeving, de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. UvA onderzoekers werken intensief met steden samen om toekomstbestendige stedelijke infrastructuren te ontwerpen. Dit heeft nu ook geleid tot NWO-financiering van nieuw co-creatie gericht onderzoek.

UvA onderzoekers Michaela Hordijk, John Grin en Joeri Naus maken samen met de gemeente Amsterdam, het waterbedrijf Waternet en energienetprovider Alliander deel uit van een co-creatietraject. Oftewel een traject waarin met elkaar bedacht, gepland en ontworpen wordt.

In het traject ontwikkelt het team toekomstbestendige stedelijke infrastructuren die gelijktijdig de energietransitie, de circulaire transitie en aanpassing aan de klimaatverandering ondersteunen. Ook wordt gekeken naar innovatieve vormen van samenwerken tussen betrokken sectoren en het bevorderen van systeemverandering,

De rol van het UvA-team is tweeledig: zij leiden het co-creatieproces en helpen bij de ontwikkeling van nieuwe beleidsafspraken rond de ontworpen infrastructuren.

Een bijzondere manier van werken

‘Dit transdisciplinaire onderzoek is een manier van werken die nogal afwijkt van wat we normaal gesproken doen’, vertelt Hordijk. ‘Concreet werken John en ik ieder minimaal één dagdeel in de week mee met lopende processen in gemeentelijke planvorming. We trainen public officials in nieuwe interviewtechnieken en verzorgen masterclasses rond het werken aan systeemtransities. John biedt bovendien ‘on the job’ training en intervisie als mensen vastlopen. En onze postdoc onderzoeker Naus is fulltime ingezet op deze samenwerking’, vertelt Hordijk verder. De resultaten delen ze binnen het programma Kennisactiewater.

Twee nieuwe projecten als resultaat

Deze samenwerking op het gebied van stedelijke duurzaamheidstransities heeft nu geresulteerd in de honorering van nieuw onderzoek binnen het 'Transitions and Behaviour' programma van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek):

  1. TransB gaat de mogelijkheid verkennen van meervoudige waardecreatie door het creatief combineren van verschillende behoeften zoals energiezuinige woningen, recreatie op het water, het vermijden van overstorten van rioolwater en rivieroverstromingen,  het gebruik van grijs water en hergebruik van (ge-upcyclede) materialen. Het project vergelijkt opties die zijn ontwikkeld in vier co-creatietrajecten in respectievelijk Amsterdam, Helmond, Kerkrade en Limburg, en wordt uitgevoerd door prof. René Kemp (Maastricht Sustainability Institute). Het UvA-team bestaat uit Prof. John Grin, Michaela Hordijk en Joeri Naus en een PhD.
  2. Stepping Out richt zich op het versterken van interprofessioneel en transdisciplinair leren in stedelijke duurzaamheidstransities, en zal de co-creatieprocessen in de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam vergelijken. Dit project wordt geleid door prof. Paul Chan (TU-Delft), Michaela Hordijk en Tuna Tasan Kok, een PhD kandidaat en een postdoc. Dit project heeft als expliciet doel om de bevindingen over wat professionals willen leren over duurzaamheidstransities ook te verwerken in de curricula van de opleidingen in het domein Sociale Wetenschappen om zo studenten meer toekomstbestendig op te leiden.

Beide projecten hebben een looptijd van vier jaar en omvatten in totaal vijf promovendi en drie postdocs. Twee PhD's en 1,4 postdoc zijn gestationeerd in Amsterdam. De maatschappelijke partners dragen in totaal € 685.000 bij aan cofinanciering.

Dr. M.A. (Michaela) Hordijk

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Governance and Inclusive Development

Prof. dr. J. (John) Grin

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Transnational Configurations, Conflict and Governance

Dr. ir. J. (Joeri) Naus

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Governance and Inclusive Development