Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Door de razendsnelle opmars van kunstmatige intelligentie heeft het onderzoeksgebied ‘Human(e) AI’ de status toegekend gekregen van ‘Interfaculty Research Priority Area’ van de UvA. Natali Helberger is een van de mede-indieners voor de RPA-status en is nu lid van het stuurcomité. Op 15 mei wordt Human(e) AI feestelijk gelanceerd met een event voor de hele universiteit.

The birth of artificial intelligence

De Universiteit van Amsterdam heeft een nieuw onderzoekszwaartepunt (Research Priority Area, RPA) in het leven geroepen: Human(e) AI. Het initiatief is het resultaat van een gezamenlijke, interfacultaire samenwerking, geïnitieerd door de rector, als sleutelelement in de UvA Artificial Intelligence-strategie. De initiatiefnemers Natali Helberger (FdR), Julia Noordegraaf (FGW), Sonja Smets (FGw/FNWI), Claes de Vreese (FMG) en de universiteitsprofessoren in AI vormen samen het Humane(e) AI-stuurcomité. 

Doelstellingen van Human(e) AI

Het doel van het nieuwe onderzoekszwaartepunt is de studie van de juridische, ethische en maatschappelijke gevolgen van AI en van geautomatiseerde besluitvorming (automated decision-making, ADM). Hoe kunnen we voorwaarden scheppen voor AI, waarbij oog is voor culturele en socio-economische gelijkheid, billijkheid en respect voor fundamentele rechten in de besluitvorming, zowel in de publieke als commerciële sectoren, en het realiseren van mogelijkheden voor digitaal burgerschap? 

Wat en voor wie?

Om deze doelen in de eerstkomende financieringscyclus (2018-2023) te realiseren, voorziet het RPA in een aantal ambitieuze en innovatieve activiteiten langs drie belangrijke pijlers:

  1. Het initiatief fungeert, in nauwe samenwerking met AI Deep, als een middelpunt voor wetenschappelijke kennisvermeerdering en discussie,zowel binnen de UvA als daarbuiten. Het brengt een UvA-brede, interfacultaire dialoog op gang, spoort onderzoekstalent binnen de UvA op, smeedt nieuwe samenwerkingsverbanden en ontwikkelt AI-gerelateerde onderzoekslijnen binnen en tussen faculteiten. 
  2. Het RPA doet innovatief onderzoekop het gebied van de automatisering van maatschappelijke kernprocessen, waarbij de gevolgen voor individuen, cultuur en maatschappij worden geanalyseerd in interdisciplinaire onderzoeksprojecten. 

3.Het RPA werkt nauw samen met maatschappelijke actorenen beleidsmakers, brengt een publiek debat op gang over de maatschappelijke implicaties van AI, en ontwikkelt samenwerkingen met commerciële AI-partners - voortbouwend op bestaande contacten via onder meer het Innovation Center for AI (ICAI).

Startbijeenkomst

Centraal in het initiatief staan UvA-onderzoekers van alle faculteiten die al onderzoek doen of interesse hebben in AI en digitale technologie. Daarom lanceren we op 15 mei 2019 het RPA met een universiteitsbreed evenement. Het doel van het evenement is om wetenschappers die geïnteresseerd zijn in AI-onderzoek samen te brengen door bestaand onderzoek onder de aandacht te brengen en netwerken mogelijk te maken in gespecialiseerde sessies. Het doel is om interdisciplinaire onderzoeksprojecten te bekijken die in aanmerking komen voor startkapitaalfinanciering door het RPA. Binnenkort wordt een oproep voor startkapitaal gepubliceerd.

Het evenement staat open voor iedereen die interesse heeft in AI en digitale technologie!