Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op 5 april 2019 ontvingen Jill Coster van Voorhout (Strafrecht) en haar collega’s van ABN AMRO bank en de Inspectie SZW bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid alle Nederlandse grootbanken, opsporings- en handhavingsdiensten en gemeenten. De reden: hen betrekken in het onderzoek naar het proactief signaleren van mensenhandel in bankgegevens.

Informatiebijeenkomst mensenhandel 5-4-2019

“Noch de publieke sector, noch de private sector kan alleen mensenhandel bestrijden of voorkomen. Daarover bestond al decennialang wetenschappelijke consensus. Maar niemand startte een publiek-private samenwerking om daadwerkelijk mensenhandel tegen te gaan. Daarom begonnen wij dit innovatieve onderzoek om te kijken of het ook echt zou werken. Dat blijkt nu het geval”,  gaf Jill Coster van Voorhout aan.

Uitbuiting laat financiële sporen na

Arbeidsuitbuiting is lastig op te sporen. Het betreft vaak slachtoffers die in veel gevallen illegaal zijn en de Nederlandse taal niet spreken. Omdat mensenhandel draait om uitbuiting, laat het vaak financiële sporen na. Daarom ligt een belangrijk deel van de oplossing in het financiële stelsel: follow the money. De informatie die binnen het bancaire systeem voorhanden is, wordt nog lang niet volledig benut. Daarom hebben de UvA, ABN AMRO en Inspectie SZW een zoekprogramma gemaakt met 25 indicatoren om mensenhandel in bankgegevens te signaleren. Met die query kunnen de andere banken, opsporings- en handhavingsdiensten en gemeenten nu ook aan de slag.

Wereldwijd mensenhandel opsporen

Jeroen Hermens, rechercheur bij Inspectie SZW: “Door gewoon te doen, zien we nu dat een theoretische gedachte waarheid wordt. Als ik zou mogen dromen, dan zou ik dit initiatief nog veel breder willen trekken: dat alle financiële instellingen en alle soorten opsporingsdiensten wereldwijd meedoen. Met het bancaire stelsel is zoveel informatie voorhanden die we nog veel beter kunnen benutten om misdaad te bestrijden.” Jill Coster van Voorhout voegt daaraan toe: “Tot dusverre hebben we nog geen soortgelijk initiatief aangetroffen in andere landen. Het lijkt er dus op dat Nederland hiermee vooroploopt. Die kennis moeten we zo goed mogelijk verbreden en verdiepen. We hebben dus nog veel interessant onderzoek te verrichten!”

Tijd voor de volgende stap

ABN AMRO ziet het als haar verantwoordelijkheid om aan dit initiatief mee te werken. Rob van ’t Oever, Compliance Manager - Head of Intelligence Centre SIM van ABN AMRO, merkte dat de aanwezigen gelukkig ook een window of opportunity zien. “De tijd is rijp om volgende stappen te zetten.” Maria Anne Van Dijk, Global Head of Environmental Social & Ethical Risk & Policy, van ABN AMRO: “Je merkt dat het resoneert en dat de aanwezigen ook willen meedoen. Dream big, act small; kortom houd het klein en praktisch! De signalen van mensenhandel die we hebben kunnen aantreffen in bankgegevens laten zien dat we op de goede weg zijn. Je zult als organisatie wel de expertise in huis moeten hebben om de gegevens te lezen; om deze op waarde te kunnen schatten.”

Van gepolariseerd naar gezamenlijk optreden

Als opsporingsdiensten en banken meer samenwerken, kan uitbuiting sneller worden opgespoord. Steef de Vries, adviseur bij de Inspectie SZW: “We zijn gewend gepolariseerd te werk te gaan; vanuit je eigen vakdiscipline. Maar als je uitgaat van de gemeenschappelijke belangen en als je die definieert, dan kun je samen mooie dingen bereiken. Het liefst zie ik dat we allemaal vanuit een integer maatschappelijk perspectief samenwerken. We hebben allemaal belang bij een veilige samenleving en zijn daarvoor allemaal verantwoordelijk. Als we die ambitie kunnen waarmaken, dan kunnen we grote stappen maken.”